www.skdp.sk

Práva a povinnosti v súvislosti s registráciou pre DPH

Podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty, by mali poznať zákonné podmienky, pri splnení ktorých sa na nich vzťahuje povinnosť registrácie. Prinášame prehľad jednotlivých typov registrácie, práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhmi registrácie.

Čítať celé

Daňový bonus aktuálne

Daňový bonus možno charakterizovať ako formu daňového zvýhodnenia ekonomicky aktívnych rodičov nezaopatrených detí. Venujeme sa najmä rôznym špecifickým prípadom, v ktorých vznikajú pochybnosti, či nárok na daňový bonus vzniká alebo nie. Objasníme uplatňovanie a preukazovanie nároku na daňový bonus a poukážeme na hlavné rozdiely medzi daňovým bonusom a prídavkom na dieťa.

Čítať celé

Evidencia podnikajúcej fyzickej osoby

Podnikateľ, ktorý dosahuje príjmy z podnikania ako fyzická osoba, má povinnosť evidovať svoje príjmy a výdavky, a to jednou z troch možností. Podľa toho, ktorý spôsob si vyberie, vedie aj predpísanú evidenciu. Ako má uvedená evidencia vyzerať a čo všetko má obsahovať, si ukážeme na príkladoch z praxe v príspevku.

Čítať celé

Ceny a výhry z daňového hľadiska

Podnikateľské subjekty poskytujú ceny a výhry spravidla v rámci súťaží usporadúvaných pre zákazníkov alebo pre zamestnancov. Pre ceny a výhry ustanovuje zákon o dani z príjmov dva spôsoby zdanenia. Za určitých podmienok však vymedzené ceny a výhry nepodliehajú zdaneniu. Prinášame podrobné informácie k zdaňovaniu cien a výhier.

Čítať celé

Náhrady za používanie motorového vozidla zamestnanca pri pracovných cestách

Zákon o cestovných náhradách umožňuje zamestnancovi použiť na pracovnej ceste aj iné motorové vozidlo ako vozidlo zamestnávateľa, ale len po písomnej dohode so zamestnávateľom. Na aké druhy náhrad má zamestnanec nárok, ako sa vypočítajú a za akých podmienok sa zahŕňajú do základu dane? Stiahnite si aj vzor internej smernice.

Čítať celé

Postup daňovníka pri oprave účtovnej závierky v PÚ

26.7.2016  /  Finančné riaditeľstvo SR

Informácia objasňuje postup účtovnej jednotky pri nájdení chyby v už zostavenej účtovnej závierke v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov. Postup závisí od toho, či už bola účtovná závierka schválená.

Čítať celé

Výroba a montáž reklamy z hľadiska DPH

19.7.2016

Spoločnosť vyrobí reklamné označenie firmy a zároveň ho aj namontuje na budovu. Má sa reklama ako celok vyfakturovať bez DPH a preniesť daňovú povinnosť na odberateľa, alebo rozdeliť na dve plnenia a jedno bude s DPH a druhé bude bez DPH?

Čítať celé

Daňová optimalizácia v roku 2016

14.7.2016

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i opravným položkám, rezervám, transakciám s fyzickými osobami či samostatným hnuteľným veciam do 1 700 eur.

Čítať celé

Rýchlejšie a efektívnejšie vydávanie platobných rozkazov

15.7.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Nový zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze.


Návrh novely zákona o hazardných hrách

15.7.2016  /  Redakcia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky navrhuje sprísniť prevádzkovanie hazardných hier a zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Poberatelia príspevkov v hmotnej núdzi by nemali mať prístup k hazardným hrám.


EP schválil pravidlá na zvýšenie odolnosti dôležitých služieb voči online hrozbám

13.7.2016

Nová smernica stanovuje povinnosti v oblasti bezpečnosti a podávania správ pre prevádzkovateľov takzvaných základných služieb v sektoroch, akými sú energetika, doprava, zdravotníctvo, bankovníctvo či dodávky a distribúcia pitnej vody.

tst-partner-logo.png

Úspory z druhého piliera si bude môcť vybrať viac sporiteľov

29.7.2016  /  SITA a.s.

Výber úspor z druhého piliera štát umožní pod podmienkou, že súčet všetkých doživotných dôchodkov sporiteľa bude vyšší, ako priemerný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Čítať celé

Slovenským bankám sa zavedú prísnejšie kapitálové požiadavky

28.7.2016  /  SITA a.s.

Národná banka Slovenska (NBS) rozhodla o určení miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 %, a to od 1. augusta 2017.

Čítať celé

Štát má podľa šéfa McROY prijať opatrenia na pracovnom trhu

27.7.2016  /  SITA a.s.

Podľa šéfa personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group Ľuboša Sirotu by pomohlo napríklad zrušenie možnosti privyrábať si na dohodu popri poberaní dávok v nezamestnanosti, obmedzenie možnosti odmietať prácu bez hrozby vyradenia z evidencie nezamestnaných, či zlepšenie kontroly čiernej práce.

Čítať celé