www.skdp.sk

Novela zákona o účtovníctve – zmeny účinné od 1. 7. 2015

Novelou č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve v troch etapách, a to od 1. 7. 2015, 1. 1. 2016 a 1. 1. 2017. Pozrite si prehľad zmien, ktoré začali platiť už od júla 2015 – zmeny sa týkajú zatrieďovania účtovných jednotiek do veľkostných skupín, účtovných zápisov, podpisového záznamu na účtovnú závierku, správnych deliktov a ďalších oblastí.

Čítať celé

Výročná správa, zverejnenie výročnej správy a účtovnej závierky

Vyhotovili a zverejnili ste už výročnú správu za účtovné obdobie 2014? Musíte to stihnúť do konca roka 2015. Postup účtovnej jednotky pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie 2014 a pri jej zverejnení prinášame v aktualizovanom vzore internej účtovnej smernice.

Čítať celé

Oprava chyby minulého roka

Dodávateľ v máji 2015 poslal faktúry za tovar dodaný v roku 2014. Ako spoločnosť, ktorá účtuje v podvojnom účtovníctve, zaúčtuje v roku 2015 faktúry za tovar, ktorý jej bol dodaný ešte v roku 2014? Bude ešte možné odpočítať DPH?

Čítať celé

Odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska

Ak sa javí pohľadávka nevymožiteľná alebo náklady s jej vymáhaním presiahnu hodnotu pohľadávky, vhodným riešením je odpis pohľadávky. Odpis pohľadávok však nemožno stotožňovať so zánikom pohľadávky, odpis predstavuje trvalé upustenie od jej vymáhania. Nie každý odpis pohľadávky je však daňovým výdavkom!

Čítať celé

Daňové hľadisko prenájmu

Máte majetok obstaraný na lízing? S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo k zmenám definície a základných podmienok pre finančný prenájom, zvýhodnené lízingové odpisovanie bolo zrušené. Limituje sa vstupná cena automobilov a ustanovil sa limit nájomného za operatívny prenájom osobných automobilov.

Čítať celé

Keď sa podnikateľ zo zahraničia rozhodne podnikať u nás | Inzercia

26.8.2015

Vždy vás zaujímalo, ako to funguje, keď sa zahraničný podnikateľ rozhodne podnikať u nás doma? Vždy ste sa trápili otázkou, čo ich sem láka? Prečo sa práve taký prosperujúci podnik rozhodne podnikať v našich končinách? A ako to vlastne funguje? Prinášame vám jeden typ podnikania, ktorý využívajú mnohí zahraniční investori/ podnikatelia. Aký to asi môže byť? Počuli ste niekedy o o. z.? Nič vám táto skratka nevraví? Je to takzvaná organizačná zložka.

Čítať celé

Keď sa zdá podnikanie za hranicami ako jediný výhodný spôsob podnikania | Inzercia

24.8.2015

Za hranice neutekajú len zúfalí občania, ktorí hľadajú lepšie pracovné ponuky. Za hranice utekajú aj budúci nádejní podnikatelia, pre ktorých nie je podnikateľské prostredie na Slovensku výhodné. Prečo to tak je? Prečo berú všetci dobrí podnikatelia nohy na plecia a utekajú za lepším prostredím do zahraničia? Dobrá otázka, nad ktorou by sme sa mali zamýšľať. Lenže my, obyčajní občania, nezmôžeme nič. Ak sa tento stav do pár rokov nezmení, všetci inteligentní podnikania, chtiví občania, ujdú do zahraničia za lepším životom.

Čítať celé

Daňové trestné činy a chyby zistené pri daňových kontrolách

24.8.2015  /  Ing. Emil Burák, PhD.

Prinášame najčastejšie porušenia a chyby daňových subjektov zistené pri daňových kontrolách. Kedy ide aj o daňový trestný čin?

Čítať celé

Vláda schválila 48 návrhov zákonov

2.9.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky schválila 26. augusta 2015 na svojom rokovaní 48 návrhov zákonov. Ide o posledné návrhy zákonov, ktoré bude možné, podľa aktuálneho harmonogramu rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, schváliť v riadnom legislatívnom procese v tomto volebnom období.


Vybavovanie sťažností obvinených a odsúdených po novom

10.8.2015  /  JUDr. Robert Gogola

Dňa 6. 8. 2015 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie o návrhu novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej strážeJeho cieľom je najmä vytvorenie osobitnej úpravy vybavovania sťažností obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.


Pripravuje sa zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu

21.7.2015  /  JUDr. Robert Gogola

Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu novely zákona o pohľadávkach štátu zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý. 

tst-partner-logo.png

Nezamestnanosť v SR aj celej EÚ v júli klesla

2.9.2015  /  SITA a.s.

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v júli klesla na 10,9 % z júnových 11,1 %. Znížila sa aj medziročne, keďže v júli 2014 bola vo výške 11,6 %. V rámci celej Európskej únie bola nezamestnanosť v siedmom mesiaci roka na nižšej úrovni ako v júni.

Čítať celé

Žitňanská chce riešiť neistotu pri platení júlových odvodov

2.9.2015  /  SITA a.s.

Opozičná poslankyňa navrhuje zaviesť do zákona inštitút odpustenia predpísaného penále, resp. povinnosti ho platiť, ako aj upustenie od jeho predpísania. Navrhovaná novela zákona umožní Sociálnej poisťovni vyriešiť zákonným spôsobom neistotu SZČO pri platení sociálnych odvodov za júl tohto roka.

Čítať celé

Kaník navrhuje zmeniť poskytovanie dávok v hmotnej núdzi

2.9.2015  /  SITA a.s.

Nízkopríjmové pracujúce rodiny chce opozičný poslanec podporiť opatrením, podľa ktorého by sa podiel príjmu zo závislej činnosti a materského, ktorý sa nezapočítava do príjmu pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi, zvýšil zo súčasných 25 % na 40 %.

Čítať celé