www.skdp.sk

Prechod účtovnej jednotky na hospodársky rok

Súlad účtovného obdobia s hospodárskou činnosťou umožňuje podnikateľskému subjektu lepšie optimalizovať výrobné a režijné náklady vo vzťahu k hospodárskemu cyklu a tým súčasne optimalizovať aj daňový základ.

 Čítať celé

Základy transferového oceňovania v príkladoch

Zhrnutie základných východísk transferového oceňovania – príspevok na praktických príkladoch ilustruje spôsob určenia rozsahu povinností v oblasti transferového oceňovania, ktoré sa v konkrétnom prípade uplatnia.

 Čítať celé

Zmenky v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Zmenka je prevoditeľným cenným papierom, ktorý má predovšetkým úverovú a platobnú funkciu. Článok ponúka príklady účtovania vlastných a cudzích, dlhodobých aj krátkodobých zmeniek a účtovanie pri predaji a eskonte zmeniek.

 Čítať celé

Spoločnosti v konkurze a reštrukturalizácii v roku 2017

Zákon upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

 Čítať celé

Odvody živnostníka od 1. januára 2017

Od 1. 1. 2017 sa zvýšili paušálne výdavky zo 40 % na 60 %. Toto zvýšenie ovplyvní aj výšku odvodov poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, keďže výška odvodov sa počíta zo základu dane z príjmov.

 Čítať celé

Ako správne fakturovať stavebné práce

23.05.2017 / Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť fakturuje práce, ktoré majú charakter stavebnej činnosti (maľovanie výkladov, výmena poškodenej dlažby, oprava mrežových dverí, montáž regálov, obkladanie stien, výmena skla vo výkladoch,...). Fakturovať poskytované služby s DPH alebo bez DPH, keďže sa fakturujú služby z rôznych sekcií?

 Čítať celé

Zhrnutie vnútroštátnej právnej úpravy a vybrané právne problémy (videoškolenie)

21.05.2017 / JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Pokračovanie v problematike transferového oceňovania – zhrnutie vybraných právnych problémov pre zahraničné a tuzemské osoby, problémy v právnej úprave transferového oceňovania, závislé osoby a kontrolované transakcie.

 Čítať celé

Zákon o dani z príjmov s komentárom

19.05.2017 / Poradca podnikateľa, s. r. o.

Prinášame Vám zákon o dani z príjmov s podrobným komentárom k jednotlivým ustanoveniam zákona od renomovaných autorov v elektronickej publikácii.

 Čítať celé


Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.04.2017 / Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.


Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

29.03.2017 / Redakcia

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.


Návrh novely zákona o obchodnom registri

24.03.2017 / Redakcia

NR SR schválila v I. čítaní návrh novely o obchodnom registri, ktorej hlavným cieľom je prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

SITA

Minister práce pripúšťa zníženie sociálnych odvodov od roku 2019

23.05.2017 / SITA a.s.

Minister práce a sociálnych vecí pripúšťa, že sa od roku 2019 v súvislosti s plánovaným zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia znížia sociálne odvody.

 Čítať celé

Archivácia účtovných dokladov sa má predĺžiť na 10 rokov

23.05.2017 / SITA a.s.

Podnikatelia budú musieť zrejme účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti. Predpokladá to návrh novely zákona o účtovníctve, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort financií.

 Čítať celé

Finančná správa vrátila na preplatkoch z daní k 10. máju vyše 363 miliónov eur

23.05.2017 / SITA a.s.

Túto sumu zaslala k 10. máju na účty 368 625 firiem a občanov. Ide o všetky preplatky, ktoré boli uvedené v daňových priznaniach, podaných do konca marca.

 Čítať celé