Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Manká a škody v účtovníctve a ich vplyv na dane podnikateľov

V účtovnej závierke a v daňovom priznaní je potrebné vysporiadať aj manká a škody. Tieto sa považujú za daňové výdavky len za určených podmienok a v ustanovenom rozsahu. Z pohľadu zákona o DPH je potrebné určiť, či v dôsledku manka a škody je potrebné vrátiť odpočítanú daň. V poslednom období ide o veľmi aktuálnu tému.

Čítať celé

Inventarizácia 2014 a interná účtovná smernica

Koniec roka je vo firmách spojený s vykonávaním inventúr a s inventarizáciou majetku. Pri účtovnej závierke 2014 sa prvýkrát uplatní zmiernenie periodicity inventarizácie - inventarizácia dlhodobého hmotného majetku sa môže vykonávať raz za štyri roky, inventarizácia peňazí v hotovosti sa už nemusí vykonávať 4x ročne.

Čítať celé

Novela zákona o ERP účinná od 1. 4. 2015

Novelou sa výrazne rozšíril okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici. Novinkou je možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000.

Čítať celé

Odpis, postúpenie a zápočet pohľadávok

Pohľadávky sú významnou súčasťou aktív účtovných jednotiek. Ich správa a vymáhanie je zložitý proces. Problematiku odpisu, postúpenia a zápočtu pohľadávok rozoberá príspevok po stránke právnej, daňovej aj účtovnej.

Čítať celé

Podanie dodatočného daňového priznania a ukladanie sankcií

Podaním dodatočného daňového priznania je daňovníkovi umožnené upraviť dodatočne zistené rozdiely a upraviť aj neúplné alebo nesprávne údaje. Všetky tieto nesprávnosti sa považujú za porušenia povinností a majú charakter správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu, ak mu vzniká povinnosť pokutu uložiť.

Čítať celé

Videosekvencia: Novela DPH od 1. 10. 2014 a 1. 1. 2015

12.12.2014  /  Ing. Vladimír Ozimý

Pozrite si videosekvencie zamerané na niektoré zmeny v DPH platné od októbra 2014 a od januára 2015.

Čítať celé

Daňový tip: Vyberte si vhodný termín a rozsah technického zhodnotenia

11.12.2014  /  Ing. Anton Kolembus

Svoju daňovú povinnosť si môžete optimalizovať aj vhodným výberom termínu a rozsahu realizácie technického zhodnotenia hmotného majetku.

Čítať celé

Videoškolenie: Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2015

8.12.2014  /  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

V najnovšom videoškolení lektor podrobne vysvetľuje novú klasifikáciu účtovných jednotiek do veľkostných kritérií, zmeny týkajúce sa registra účtovných závierok a postup pri ukladaní dokumentov do registra účtovných závierok.

Čítať celé

Návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami

12.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre reálne využívanie kontroly dodržiavania niektorých (najmä súdnych) rozhodnutí technickými prostriedkami.


Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím

5.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom úpravy návrhu zákona je úprava pôsobnosti, postavenia, voľby, podmienok výkonu funkcie a skončenia výkonu funkcie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.


Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

1.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predkladaného návrhu zákona je znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní.

tst-partner-logo.png

Prezident podpísal novelu zákona o vodách

18.12.2014  /  SITA a.s.

Novela nadväzuje na ústavnú novelu, ktorá zakazuje vývoz vody mimo územia Slovenska a preberá jej hlavné časti. Vodu odobratú z vodných útvarov na území SR nebude možné prepravovať cez hranice dopravnými prostriedkami a potrubím. Po novom bude v chránených územiach zakázaná výstavba produktovodov.

Čítať celé

Kabinet odsúhlasil limity pre nákup áut v štátnej správe

18.12.2014  /  SITA a.s.

Podľa schváleného nariadenia by štátnym tajomníkom či vedúcim služobných úradov na ministerstvách od začiatku budúceho roka auto drahšie ako za 48 tis. eur bez DPH obstarať nemali. Nariadenie rozdeľuje limity do piatich kategórií podľa služobného postavenia užívateľov motorových vozidiel.

Čítať celé

Platy štátnych a verejných zamestnancov v roku 2015 porastú

18.12.2014  /  SITA a.s.

Platy približne 380 tisíc zamestnancov v štátnej a verejnej službe od začiatku budúceho roka vzrastú o 1,5 % a od júla budúceho roka o ďalšie 1 %. Vyplýva to z nariadení, ktoré schválila vláda. Platové tarify pedagogických zamestnancov sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 5 %. Všetky tieto nároky budú vo výške približne 100 miliónov eur.

Čítať celé