www.skdp.sk

Daňový bonus aktuálne

Daňový bonus možno charakterizovať ako formu daňového zvýhodnenia ekonomicky aktívnych rodičov nezaopatrených detí. Venujeme sa najmä rôznym špecifickým prípadom, v ktorých vznikajú pochybnosti, či nárok na daňový bonus vzniká alebo nie. Objasníme uplatňovanie a preukazovanie nároku na daňový bonus a poukážeme na hlavné rozdiely medzi daňovým bonusom a prídavkom na dieťa.

Čítať celé

Evidencia podnikajúcej fyzickej osoby

Podnikateľ, ktorý dosahuje príjmy z podnikania ako fyzická osoba, má povinnosť evidovať svoje príjmy a výdavky, a to jednou z troch možností. Podľa toho, ktorý spôsob si vyberie, vedie aj predpísanú evidenciu. Ako má uvedená evidencia vyzerať a čo všetko má obsahovať, si ukážeme na príkladoch z praxe v príspevku.

Čítať celé

Ceny a výhry z daňového hľadiska

Podnikateľské subjekty poskytujú ceny a výhry spravidla v rámci súťaží usporadúvaných pre zákazníkov alebo pre zamestnancov. Pre ceny a výhry ustanovuje zákon o dani z príjmov dva spôsoby zdanenia. Za určitých podmienok však vymedzené ceny a výhry nepodliehajú zdaneniu. Prinášame podrobné informácie k zdaňovaniu cien a výhier.

Čítať celé

Náhrady za používanie motorového vozidla zamestnanca pri pracovných cestách

Zákon o cestovných náhradách umožňuje zamestnancovi použiť na pracovnej ceste aj iné motorové vozidlo ako vozidlo zamestnávateľa, ale len po písomnej dohode so zamestnávateľom. Na aké druhy náhrad má zamestnanec nárok, ako sa vypočítajú a za akých podmienok sa zahŕňajú do základu dane? Stiahnite si aj vzor internej smernice.

Čítať celé

Letné brigády študentov – postup študenta a zamestnávateľa pri zdaňovaní príjmu

Mnoho študentov využíva prázdninové mesiace na letné brigády. Zárobkovú činnosť na území SR vykonávajú predovšetkým na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Aké pravidlá a postupy platia pre zdanenie príjmu študenta, čo všetko si pri vysporiadaní daňovej povinnosti študent môže uplatniť?

Čítať celé

Postup daňovníka pri oprave účtovnej závierky v PÚ

26.7.2016  /  Finančné riaditeľstvo SR

Informácia objasňuje postup účtovnej jednotky pri nájdení chyby v už zostavenej účtovnej závierke v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov. Postup závisí od toho, či už bola účtovná závierka schválená.

Čítať celé

Výroba a montáž reklamy z hľadiska DPH

19.7.2016

Spoločnosť vyrobí reklamné označenie firmy a zároveň ho aj namontuje na budovu. Má sa reklama ako celok vyfakturovať bez DPH a preniesť daňovú povinnosť na odberateľa, alebo rozdeliť na dve plnenia a jedno bude s DPH a druhé bude bez DPH?

Čítať celé

Daňová optimalizácia v roku 2016

14.7.2016

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i opravným položkám, rezervám, transakciám s fyzickými osobami či samostatným hnuteľným veciam do 1 700 eur.

Čítať celé

Rýchlejšie a efektívnejšie vydávanie platobných rozkazov

15.7.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Nový zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze.


Návrh novely zákona o hazardných hrách

15.7.2016  /  Redakcia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky navrhuje sprísniť prevádzkovanie hazardných hier a zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Poberatelia príspevkov v hmotnej núdzi by nemali mať prístup k hazardným hrám.


EP schválil pravidlá na zvýšenie odolnosti dôležitých služieb voči online hrozbám

13.7.2016

Nová smernica stanovuje povinnosti v oblasti bezpečnosti a podávania správ pre prevádzkovateľov takzvaných základných služieb v sektoroch, akými sú energetika, doprava, zdravotníctvo, bankovníctvo či dodávky a distribúcia pitnej vody.

tst-partner-logo.png

Schäuble hovoril o dani z finančných transakcií aj na G20

26.7.2016  /  SITA a.s.

Hoci v Európskej únii sa dohodu na dani z finančných transakcií dosiahnuť zatiaľ nedarí, nemecký minister financií tému nastolil na globálnom fóre G20.

Čítať celé

Počet cudzincov pracujúcich v SR presiahol 30 tisíc

25.7.2016  /  SITA a.s.

V porovnaní s júnom minulého roka ide o nárast takmer o 7,4 tisíc osôb.

Čítať celé

Regulačný úrad upravil licenciu Slovenskej pošte

22.7.2016  /  SITA a.s.

Od 1. októbra bude možné uhrádzať poštovné nielen hotovosťou, ale aj bezhotovostne platobnými kartami všetkých bánk. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb tak vychádza v ústrety potrebám občanov, pričom preferuje postupné zavedenie bezhotovostnej úhrady pri viacerých typoch služieb, vrátane podaja listových a balíkových zásielok.

Čítať celé