www.skdp.sk

Vstupná cena hmotného majetku

Jedným z rozhodujúcich faktorov pre bezchybné uplatňovanie odpisov je správne stanovená vstupná cena, z ktorej sa odpisy vykonávajú. Vstupnú cenu určuje zákon o dani z príjmov pre rôzne formy obstarania hmotného majetku. Vstupná cena môže byť stanovená rovnako ako v účtovníctve, ale vo vymedzených prípadoch aj odlišne od účtovníctva...

Čítať celé

Pracovný odev podnikateľa ako daňový výdavok

Rozšíreným a najjednoduchším spôsobom prirodzenej daňovej optimalizácie je okrem regulovania pomeru príjmov a výdavkov v zdaňovacom období aj racionálne uplatňovanie všetkých vynaložených výdavkov správne z daňového hľadiska. Najviac diskusií v danom smere spôsobuje už roky pracovné oblečenie nie pri fyzickej, ale pri duševnej práci.

Čítať celé

Účtovanie cestovných náhrad v podvojnom a jednoduchom účtovníctve

Z pohľadu účtovania pracovných ciest a cestovných náhrad je rozhodujúce stanovenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu a prepočet cestovných náhrad a preddavkov na cestovné náhrady. Príspevok objasňuje vyúčtovanie pracovných ciest a ich zaúčtovanie v podvojnom a jednoduchom účtovníctve.

Čítať celé

Úprava základu dane z dôvodu podkapitalizácie

Samostatný daňový inštitút – pravidlá nízkej kapitalizácie (podkapitalizácia) – má za cieľ zamedziť vyťahovaniu ziskov zo spoločnosti prostredníctvom úverového financovania závislých osôb. V článku sa dozviete, ktoré osoby musia uplatňovať tieto pravidlá, ako fungujú z pohľadu zákona o dani z príjmov a ako vypočítať ukazovateľ EBITDA, ktorého výsledkom je zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov.

Čítať celé

Daňová kontrola

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov postupne s celým procesom daňovej kontroly od jej začatia až po ukončenie a ako sa následne brániť dorubeniu dane na základe vykonanej kontroly pomocou riadneho opravného prostriedku (odvolania). V závere nájdete vzor oznámenia o nemožnosti začať daňovú kontrolu v deň uvedený v oznámení o začatí kontroly a vzor vyjadrenia k protokolu o daňovej kontrole.

Čítať celé

Účtovanie prenájmu kávomatu a kúpy náplní

22.9.2016  /  Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť si prenajala kávomat. Nakúpila náplne (káva, čaj, mlieko, cukor, poháre). Ako sa zaúčtuje tento prenájom, nákup náplní a príjem peňazí z automatu?

Čítať celé

Zmeny týkajúce sa dobrovoľnej registrácie po 1. 1. 2016

20.9.2016  /  Finančné riaditeľstvo SR

FR SR vydalo informáciu k zmenám v zákone o DPH od 1. 1. 2016 týkajúcich sa dobrovoľnej registrácie na daň a zloženia zábezpeky na daň.

Čítať celé

Uplatnenie pomerného odpisu pri predaji majetku

14.9.2016  /  Ing. Vladimír Ozimý

V najnovšom videoškolení lektor rozoberá problematiku pomerného odpisu pri predaji hmotného majetku. Ide o zmenu, ktorá nastala novelou zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016, ale už s aplikáciou aj pre rok 2015.

Čítať celé

Vláda SR: Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot

23.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.


Legislatívne zmeny ministerky L. Žitňanskej posunuli poslanci do druhého čítania

9.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov.


Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.

tst-partner-logo.png

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od októbra zvýši

26.9.2016  /  SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od októbra zvýši o viac ako 44 eur.

Čítať celé

Chemici a farmaceuti navrhované daňové zmeny vítajú

26.9.2016  /  SITA a.s.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR oceňuje vládu za znižovanie daňového a odvodového zaťaženia. Ako pozitívne opatrenia spomenuli zníženie korporátnej dane, zrušenie zdravotných odvodov z dividend, zníženie plánovanej sadzby pri zavádzanej dani z dividend na 7 %,...

Čítať celé

Zmeny daňových zákonov podľa PAS zlepšia podmienky podnikania

23.9.2016  /  SITA a.s.

Zvýšenie maximálneho limitu paušálnych výdavkov živnostníkov je podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska najvýraznejším činom tretej vlády Róberta Fica. Oceňuje aj zníženie firemnej dane, sadzby dane z dividend a plánované zrušenie daňových licencií.

Čítať celé