Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2014

Prehľad najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré platia od 1. januára 2014.

Dátum publikácie:20.1.2014

Farebné paragrafyPod číslom 463/2013 Z. z. bol v Zbierke zákonov SR publikovaný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Najväčšie okruhy zmien sa týkajú úprav v oblasti vedenia daňovej evidencie podnikateľov – fyzických osôb, v postupe pri asignovaní dane zamestnancov, medzinárodného zdaňovania, niektorých výdavkov, zavedenia daňovej licencie, zmeny v odpočítavaní daňových strát a podobne.

Prehľad najdôležitejších zmien:

  • mení sa výpočet nepeňažného príjmu zamestnanca z poskytnutého vozidla zamestnávateľom aj na súkromné účely – výška zdaňovaného nepeňažného príjmu bude okrem vstupnej ceny zobrazovať aj opotrebenie používaného vozidla.
    Zamestnancovi sa bude tento nepeňažný príjem zdaňovať len počas 8 rokov používania motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom aj na súkromné účely, a to od zaradenia vozidla do užívania vrátane vo výške 1 % vstupnej ceny, pričom:
    • v prvom roku zo vstupnej ceny motorového vozidla zamestnávateľa za každý aj začatý kalendárny mesiac;
    • v ďalších siedmich rokoch zo vstupnej ceny zníženej každoročne o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie aj na súkromné účely. Ak bude na vozidle v týchto rokoch vykonané technické zhodnotenie, jeho vstupná cena sa o hodnotu technického zhodnotenia zvýši a následne sa táto suma zníži každoročne o 12,5 %;

 

Novela zákona o dani z príjmov vstúpila do platnosti od 1. januára 2014 s výnimkou niektorých bodov, ktoré budú platné od 1. marca 2014, 1. septembra 2014 a od 1. januára 2016. 

 

Podrobný popis zmien v zákone o dani z príjmov platných od januára 2014 nájdete v Súvisiacich odborných článkoch.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Funkcie

Partner