Fyzické osoby – podnikatelia ešte v marci elektronicky len dobrovoľne

Od 1. júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky fyzické osoby – podnikateľov registrovaných na daň z príjmu (t. j. živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia, lekári, advokáti, stavební inžinieri a pod.).

Dátum publikácie:12. 3. 2018
Autor:Finančná správa SR

tt_ludia-pri-PCOd 1. júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky fyzické osoby – podnikateľov registrovaných na daň z príjmu (t. j. živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia, lekári, advokáti, stavební inžinieri a pod.).

Musia však byť splnené dve podmienky:

  • musí ísť o fyzickú osobu registrovanú na dani z príjmov na daňovom úrade a zároveň
  • musí byť podnikateľom podľa obchodného zákonníka.

Keďže tento rok pripadol riadny termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 na 3. apríl 2018, fyzické osoby – podnikatelia, teda osoby, ktoré dosiahli v minulom roku príjmy z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti, môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DP k DPFO B) ešte osobne na daňovom úrade alebo ho doručiť poštou.

Finančná správa však upozorňuje, že koniec prvej možnej predĺženej lehoty na podanie daňového priznania v roku 2018 pripadne na 2. 7. 2018.

Ak si teda fyzická osoba – podnikateľ – požiada o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, daňové priznanie doručené po 1. 7. 2018 už musí byť podané elektronicky.

Ak bude podanie podané do 30. 6. 2018, správca dane ho bude akceptovať ešte aj v papierovej forme.

Ak však bude mať napríklad živnostník príjmy aj zo zahraničia a požiada o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania až na koniec septembra, takéto daňové priznanie už bude musieť podať elektronicky. V takomto prípade finančná správa odporúča proces registrácie a autorizácie na portáli finančnej správy spraviť najneskôr do polovice septembra. Aj to však len v prípade, že voči finančnej správe nebude musieť dovtedy splniť žiadnu inú povinnosť!

Povinná elektronická komunikácia sa totiž nebude týkať iba podávania daňových priznaní k dani z príjmov.

Od 1. júla 2018 budú fyzické osoby – podnikatelia –  akékoľvek podanie na finančnú správu podávať výlučne elektronicky.

Preto ak majú napríklad zamestnancov, budú za nich elektronicky podávať prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch počnúc júlom. V praxi to bude znamenať, že prvý Prehľad budú podávať elektronicky do konca júla za mesiac jún. Výhradne elektronická komunikácia bude pre nich platiť aj v prípade, ak budú náhodou po 1. 7. 2018 žiadať napríklad o potvrdenie o nedoplatkoch alebo budú podávať akékoľvek odvolanie a pod.

Zároveň netreba zabúdať ani na to, že ak bude fyzická osoba – podnikateľ chcieť využívať na elektronickú komunikáciu elektronický občiansky preukaz (eID) a takýmto spôsobom podpisovať všetky dokumenty, musí si ho najskôr vybaviť. Je teda nevyhnutné v prvom rade navštíviť niektoré z klientskych centier okresných úradov alebo oddelenia vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru (OR PZ).

Všetky informácie k elektronickej komunikácii sú dostupné aj na portáli finančnej správy v časti Praktické informácie k elektronickej komunikácii.  

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančná správa SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner