Hľadáme mladých nadaných ekonómov | Inzercia

400 000 exekúcií, neschopnosť vypočítať úrok na hypotéke a nespočetné množstvo ekonomických mýtov – obraz ekonomickej a finančnej gramotnosti Slovákov.

Dátum publikácie:30. 11. 2018

Rozumieť ekonomickým zákonitostiam je pritom kľúčové pre náš každodenný život. Obzvlášť pre mladých ľudí po ukončení strednej školy je náročné zorientovať sa v smršti „výhodných“ úverov a zároveň správne odhaliť ekonomické dezinformácie a hoaxy. Pomôcť môže aj Ekonomická olympiáda, ktorá odštartovala svoj druhý ročník.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž z ekonómie a financií, ktorej zámerom je podporiť záujem mladých ľudí o ekonómiu. Organizuje ju najcitovanejší ekonomický think tank INESS, v spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania (INEV). Motivuje stredoškolákov lepšie rozumieť ekonomickým pojmom a princípom tak, aby v bežnom živote nepodliehali mýtom alebo lacným sľubom, ale vedeli robiť fundované rozhodnutia. Študenti sa vďaka príprave na olympiádu venujú ekonómii podstatne viac, ako majú vyhradené v školských osnovách. O veľkom záujem o súťaž vypovedá aj fakt, že sa do školského kola prvého ročníka olympiády zapojilo 4000 stredoškolákov zo všetkých regiónov Slovenska. Vďaka nízkej organizačnej náročnosti a on-line forme testovania môžu učitelia zapojiť niekoľko desiatok žiakov z celej školy naraz.

 „Chcem sa Vám poďakovať za možnosť zapojiť sa do Ekonomickej olympiády. Podľa študentov boli otázky ťažké, ale na druhej strane u mnohých prebudili záujem o niektoré témy a po testovaní na nasledujúcej hodine sme zaujímavé námety z ekonómie otvorili a venovali sa im podrobnejšie. Zaujímali ich niektoré témy ako napríklad problematika Severnej a Južnej Kórey (tá mala jednoznačne najväčší úspech), zadlženosť krajín (mnohí si mysleli, že najviac zadlžené zo všetkých krajín je Slovensko), ktorá krajina má najvyššie HDP, či porovnanie najvýhodnejšieho úveru. Ekonómia pre žiakov nie je až taká príťažlivá ako iné vedy, preto vidím veľký význam Ekonomickej olympiády  pre študentov.“ (Eva Borovjáková, SOŠ v Námestove)

Ekonomická olympiáda významne prispieva k lepšiemu pochopeniu aktuálneho diania v ekonomike a upozorňuje na slabé a silné stránky v ekonomickom vzdelávaní. Pedagógovia si vďaka olympiáde porovnajú kvalitu výučby na svojej škole a tiež zistia, na čo sa pri hodinách ekonómie zamerať. Mnohí učitelia oceňujú, že takáto súťaž vznikla aj na Slovensku.

Prihlasovanie škôl do druhého ročníka prebieha do 3.12.2018, v decembri nasledujú školské kolá súťaže, z ktorých postupujú študenti s najlepšími výsledkami do krajských kôl. V apríli sa dozvieme meno najlepšieho mladého ekonóma alebo ekonómky Slovenska na celonárodnom finále súťaže.

Partnerom Ekonomickej olympiády je aj Poradca podnikateľa, ktorého systémy Mzdové centrum, Daňové centrum a časopis Zisk manažment získajú súťažiaci ako ceny v celoslovenskom finále súťaže.

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner