Podnik zahraničnej osoby

Aké účtovníctvo sa má viesť a aké daňové priznanie sa podáva, ak ide o podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)? Ide o fyzickú osobu, ktorá má živnosť na Slovensku.

Dátum publikácie:8.9.2017
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_muz-za-stolom

Zahraničné osoby sa v súlade s § 21 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník povinne zapisujú do obchodného registra. Uvedené sa však nevzťahuje na fyzické osoby s bydliskom v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo z členských štátov OECD.

Osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, vedú podvojné účtovníctvo, a teda i daná fyzická osoba. Pri podávaní daňového priznania zahraničné fyzické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B, aj keď im vzniká povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, tabuľku č. 1 daňového priznania (t. j. príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) nevypĺňa. Vypĺňa len riadky 39 až 44 a riadky 61 až 65. Údaje daňovník uvádza podľa účtovníctva.

Záver:

Fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri vedie podvojné účtovníctvo (je malá účtovná jednotka) a podáva daňové priznanie typu B.

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner