Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
Všetky články z BLOGU
40 výsledkov

Blog

iStock_000007532592Small[1].JPG

Dátum publikácie: 16.4.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Aká je právna sila metodického pokynu alebo metodického usmernenia daňových orgánov k určitému zákonu? Môžeme od daňových orgánov získať aj záväzné stanovisko pre aplikáciu daňového zákona? Aké sú sankcie za chybný výklad zákona, resp. je to aj trestné?

tt_kniha-o-DPH-z-notebooku[1].JPG

Dátum publikácie: 27.3.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Pod obchodovaním so zahraničím rozumieme obchody v rámci Európskej únie a s tretími krajinami, t. j. tie, ktoré sú mimo únie. V týchto prípadoch sú možnosti vystavenia faktúry do zahraničia s DPH alebo bez DPH. Kedy použijeme ten-ktorý spôsob? DPH sa riadi podľa smerníc a nariadení pre zabezpečenie jednotného systému DPH. Zároveň ak sa obchoduje so subjektom z iných štátov EÚ, je nutné podať daňovému úradu súhrnný výkaz k DPH.

tt_modry-smajlik[1].JPG

Dátum publikácie: 14.3.2014
Autor: Peter Šubík

V poslednom čase je čoraz populárnejšia výroba piva v domácnosti, nie je to však nič nové, už dávno mnohé staré mamy varievali domáce pivo. Na internetových stránkach je pomerne široká ponuka zariadení a potrebných surovín alebo i kompletných setov a pochopiteľne i príslušných návodov a receptov.

iStock_000007276589XSmall[1].JPG

Dátum publikácie: 1.3.2014
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

V predošlých štyroch častiach sme rozoberali vybrané problémy nástrah a rizika spojeného s realizáciou daňového priznania. Dozvedeli sme sa, že existuje určité odskúšané daňové know-how k tejto oblasti. Oplatí sa ho naučiť a vybrať si z neho niektoré užitočné rady a praktiky, ktoré práve budú čitateľovi vyhovovať. Dnešná časť náš vzdelávací miniseriál uzatvára, lebo je posledná.

iStock_000011851028Small[1].JPG

Dátum publikácie: 17.2.2014
Autor: Peter Šubík

Finančná správa nám predstavila svoju novú webovú stránku a ako každá novinka, má i táto svoje muchy. Avšak tie, ktoré sú technického charakteru, nepochybne budú odstránené, treba sa však pozrieť aj na iné chyby.

iStock_000010194594XSmall[1].JPG

Dátum publikácie: 10.2.2014
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

K efektívnemu vysporiadaniu daňového priznania sme v úvodných troch častiach tohto seriálu formulovali niekoľko rád a poučení. S cieľom oslabiť riziko daňovej nesprávnosti pokračujeme v tejto časti v ďalších podnetoch, inšpiráciách, námetoch na to, aby daňový subjekt zvládol bezchybne proces správneho vysporiadania svojej ročnej daňovej povinnosti na dani z príjmov.

iStock_000006330165Small[1].JPG

Dátum publikácie: 3.2.2014
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

V predošlých dvoch častiach tohto miniseriálu sme načrtli základné východiská  spoľahlivej daňovej prevencie k bezporuchovému podávaniu daňových priznaní. V tejto časti pokračujeme s cieľom priblížiť čitateľovi niektoré najčastejšie zlyhania a chyby daňovníkov pri podávaní daňových priznaní. Z tohto poučenia sa dá načerpať veľa inšpirácií na posilnenie vašej finančnej obozretnosti na ceste za úspechom pri realizácii vysporiadania ročnej daňovej povinnosti na dani z príjmov.

iStock_000006634114XSmall[1].JPG

Dátum publikácie: 30.1.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Slovenská spoločnosť A nakúpila tovar v Česku od českej spoločnosti B s dodacou podmienkou „zo závodu“. Následne slovenská spoločnosť A tento tovar predala holandskej spoločnosti C. Doprava tovaru smerovala priamo z Česka do Holandska a dopravu vykonala dopravná spoločnosť na ťarchu holandského kupujúceho. Ako trojstranný obchod sme to neorganizovali. Aký je tam správny režim DPH? Môže nám česká spoločnosť fakturovať bez českej DPH? Máme sa zaregistrovať v Holandsku z dôvodu daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu?

tt_kniha-o-DPH-z-notebooku[1].JPG

Dátum publikácie: 23.1.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Novozaložená obchodná spoločnosť požiadala daňový úrad o dobrovoľnú registráciu podľa § 4 ods. 4 a 5 zákona o DPH. Spoločnosti pri registrácii nevznikla povinnosť zložiť zábezpeku na daň. Daňový úrad žiadosť o dobrovoľnú registráciu zamietol a osvedčenie o registrácii nevydal s odôvodnením, že nemáme stroje a zamestnancov pre výkon hlavnej činnosti na pokračujúcej báze. Pritom sme k žiadosti predložili zmluvu o spolupráci s externým subdodávateľom, že hlavnú činnosť budeme vykonávať cez subdodávateľa (outsourcing). Máme sa odvolávať a ako viesť obhajobu v odvolaní?

tt_dve-zeny-nad-papiermi[1].JPG

Dátum publikácie: 10.1.2014
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

 

V predchádzajúcej časti tohto seriálu sme načrtli základné východiská k spoľahlivej daňovej prevencii, ako zaujať správny postoj a múdry prístup k príprave na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov v SR. Praktickou bodkou za zhodnotením vlastného hospodárenia a bilancovania príjmov daňového subjektu za uplynulý kalendárny rok by malo byť vypočítanie daňovej povinnosti a podanie daňového priznania k dani z príjmov.