Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
Všetky články z BLOGU
44 výsledkov

Blog

iStock_000012745832XSmall.JPG

Dátum publikácie: 16.7.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Slovenská spoločnosť A nakúpila tovar v Nemecku od nemeckej spoločnosti B, pričom na objednávke uviedla svoje slovenské číslo DPH. Následne slovenská spoločnosť A tento tovar predala českej spoločnosti C, pričom doprava tovaru smerovala priamo z Nemecka do Česka. 

tt_dovolenka-a-joga.JPG

Dátum publikácie: 25.6.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Od 1. 3. 2014 začal platiť inštitút daňovníka z nezmluvného štátu. Kto to vlastne je? Podľa § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je to fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt, alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

dieta_na_luke.JPG

Dátum publikácie: 20.6.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Neustály hospodársky rast svetovej ekonomiky je výrazne limitovaný podmienkami a stavom prírodného prostredia. Najväčšie problémy životného prostredia sa prejavujú v súvislosti s ekonomickou aktivitou, ktorá vyvoláva klimatické zmeny, znižovanie biodiverzity, eróziu pôdy, znečisťovanie vôd a vzduchu, nárast odpadov a najmä vyčerpávanie prírodných zdrojov.

Image14496.jpg

Dátum publikácie: 13.6.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Sme česká obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom tovaru a na Slovensku sme si zriadili organizačnú zložku zapísanú do obchodného registra. Predmetom činnosti našej organizačnej zložky na Slovensku je dodávanie služieb pre české sídlo – najmä prieskum trhu a vyhľadávanie klientov. Podpis zmluvy a dodanie tovaru realizujeme priamo z českého sídla našej spoločnosti. Organizačná zložka v SR neposkytuje žiadne služby pre tretie osoby a ani nič nefakturuje. Daňový úrad na Slovensku zaregistroval organizačnú zložku za platiteľa dane z príjmov právnických osôb, ale odmietol jej registráciu za platiteľa DPH – postupoval správne? 

iStock_000007532592Small[1].JPG

Dátum publikácie: 16.4.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Aká je právna sila metodického pokynu alebo metodického usmernenia daňových orgánov k určitému zákonu? Môžeme od daňových orgánov získať aj záväzné stanovisko pre aplikáciu daňového zákona? Aké sú sankcie za chybný výklad zákona, resp. je to aj trestné?

tt_kniha-o-DPH-z-notebooku[1].JPG

Dátum publikácie: 27.3.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Pod obchodovaním so zahraničím rozumieme obchody v rámci Európskej únie a s tretími krajinami, t. j. tie, ktoré sú mimo únie. V týchto prípadoch sú možnosti vystavenia faktúry do zahraničia s DPH alebo bez DPH. Kedy použijeme ten-ktorý spôsob? DPH sa riadi podľa smerníc a nariadení pre zabezpečenie jednotného systému DPH. Zároveň ak sa obchoduje so subjektom z iných štátov EÚ, je nutné podať daňovému úradu súhrnný výkaz k DPH.

tt_modry-smajlik[1].JPG

Dátum publikácie: 14.3.2014
Autor: Peter Šubík

V poslednom čase je čoraz populárnejšia výroba piva v domácnosti, nie je to však nič nové, už dávno mnohé staré mamy varievali domáce pivo. Na internetových stránkach je pomerne široká ponuka zariadení a potrebných surovín alebo i kompletných setov a pochopiteľne i príslušných návodov a receptov.

iStock_000007276589XSmall[1].JPG

Dátum publikácie: 1.3.2014
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

V predošlých štyroch častiach sme rozoberali vybrané problémy nástrah a rizika spojeného s realizáciou daňového priznania. Dozvedeli sme sa, že existuje určité odskúšané daňové know-how k tejto oblasti. Oplatí sa ho naučiť a vybrať si z neho niektoré užitočné rady a praktiky, ktoré práve budú čitateľovi vyhovovať. Dnešná časť náš vzdelávací miniseriál uzatvára, lebo je posledná.

iStock_000011851028Small[1].JPG

Dátum publikácie: 17.2.2014
Autor: Peter Šubík

Finančná správa nám predstavila svoju novú webovú stránku a ako každá novinka, má i táto svoje muchy. Avšak tie, ktoré sú technického charakteru, nepochybne budú odstránené, treba sa však pozrieť aj na iné chyby.

iStock_000010194594XSmall[1].JPG

Dátum publikácie: 10.2.2014
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

K efektívnemu vysporiadaniu daňového priznania sme v úvodných troch častiach tohto seriálu formulovali niekoľko rád a poučení. S cieľom oslabiť riziko daňovej nesprávnosti pokračujeme v tejto časti v ďalších podnetoch, inšpiráciách, námetoch na to, aby daňový subjekt zvládol bezchybne proces správneho vysporiadania svojej ročnej daňovej povinnosti na dani z príjmov.