Daň z motorových vozidiel - základné informácie

Jedna z daňových povinností v novom roku už klope na dvere. Podnikatelia majú na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel a zaplatenie dane termín do 31. januára 2017.

Dátum publikácie:3.1.2017
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_zelene-auticko-na-kalkulacke

Prvá daňová povinnosť v novom roku už klope na dvere. Podnikateľom ostávajú na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel a zaplatenie dane posledné týždne.

Termín je 31. januára 2017.

Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe číslo 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

Napríklad vozidlo s objemom:

Sadzba dane sa následne znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla.

Ročná sadzba dane sa zníži o:

Ročná sadzba dane bez úpravy:

Ročná sadzba dane sa zvýši o:

Daň sa platí za vozidlá kategórie M, N, O aj kategórie L, kde patria napríklad aj elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie. IBAN je tvorený z predčíslia účtu, základného účtu daňového subjektu (OÚD), a kódu štátnej pokladnice. Daňový subjekt si ho musí vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli FS v časti platenie daní.

Daňový subjekt podáva daňové priznania podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na DÚ pre vybrané daňové subjekty v Bratislave.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Funkcie

Partner