Daň z motorových vozidiel - základné informácie

Jedna z daňových povinností v novom roku už klope na dvere. Podnikatelia majú na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel a zaplatenie dane termín do 31. januára 2017.

Dátum publikácie:3.1.2017
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_zelene-auticko-na-kalkulacke

Prvá daňová povinnosť v novom roku už klope na dvere. Podnikateľom ostávajú na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel a zaplatenie dane posledné týždne.

Termín je 31. januára 2017.

Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe číslo 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

Napríklad vozidlo s objemom:

  • nad 900 do 1 200 cm3 – ročná sadzba dane je 80 eur,
  • nad 1 200 do 1 500 cm3 – ročná sadzba dane je 115 eur či
  • nad 1 500 do 2 000 cm3 – ročná sadzba je 148 eur.

Sadzba dane sa následne znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla.

Ročná sadzba dane sa zníži o:

  • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 37. do konca 72. kalendárneho mesiaca),
  • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (od 73. do konca 108. kalendárneho mesiaca).

Ročná sadzba dane bez úpravy:

  • sa použije počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 109. mesiaca do konca 144. kalendárneho mesiaca).

Ročná sadzba dane sa zvýši o:

  • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (od 145. mesiaca do konca 156. kalendárneho mesiaca),
  • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla. 

Daň sa platí za vozidlá kategórie M, N, O aj kategórie L, kde patria napríklad aj elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie. IBAN je tvorený z predčíslia účtu, základného účtu daňového subjektu (OÚD), a kódu štátnej pokladnice. Daňový subjekt si ho musí vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli FS v časti platenie daní.

Daňový subjekt podáva daňové priznania podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na DÚ pre vybrané daňové subjekty v Bratislave.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner