www.skdp.sk

Daň z príjmov

Daň z príjmov predstavuje priamu daň, ktorú sú povinné platiť všetky fyzické aj právnické osoby. Vzťahuje sa na každý príjem, ktorý dosahujú daňovníci  zo závislej činnosti alebo z podnikania. Po skončení zdaňovacieho obdobia je každý daňovník povinný  vysporiadať svoju daňovú povinnosť voči štátu formou podania daňového priznania k dani z príjmov alebo formou vykonania ročného zúčtovania k dani  príjmov zo  závislej činnosti. Daň z príjmov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 Neviete si rady so svojimi daňami z príjmov? Je to zložité. Daňové zákony sa stále menia a pri ich výklade dochádza často k nedorozumeniam.

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

 

 

AUTOR

S-EPI, s.r.o.

V novembri 2001 sa začala formovať myšlienka fungovania známeho portálu epi.sk. Vývoj odštartovala štúdia, ktorá bola postavená na myšlienke, že tlačené odborné publikácie má dopĺňať aj ich on-line verzia. Pilotným produktom bol základný Slovník slovenského práva, ktorý obsahoval 2 000 výrazov s vysvetleniami. Až po zostavení slovníka sa začala ukazovať potreba prepojenia vysvetlení na zákony, vďaka čomu vznikol samotný princíp fungovania dnešnej Zbierky zákonov. V roku 2003 bol vytvorený prvý funkčný systém, ktorý umožnil vkladať zákony do elektronickej databázy, neskôr sa zákony začali aj konsolidovať.

Dátum publikácie

12.12.2012