Daň z príjmov

Daň z príjmov predstavuje priamu daň, ktorú sú povinné platiť všetky fyzické aj právnické osoby. Vzťahuje sa na každý príjem, ktorý dosahujú daňovníci  zo závislej činnosti alebo z podnikania. Po skončení zdaňovacieho obdobia je každý daňovník povinný  vysporiadať svoju daňovú povinnosť voči štátu formou podania daňového priznania k dani z príjmov alebo formou vykonania ročného zúčtovania k dani  príjmov zo  závislej činnosti. Daň z príjmov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Dátum publikácie:12.12.2012
Autor:S-EPI, s.r.o.

 Neviete si rady so svojimi daňami z príjmov? Je to zložité. Daňové zákony sa stále menia a pri ich výklade dochádza často k nedorozumeniam.

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

 

 

Funkcie

Partner