www.skdp.sk

Daňová pohotovosť DC

 

Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

 


Pozrite si odpovede na >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<< k aktuálnym témam.

 


Telefonické poradenstvo

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

Nadežda Cígerová   Tatiana Mičíková   Vladimír Ozimý   Zuzana Uríková   Jana Repáčová   Viera Kubanková
 Nada Cigerova 120x180        Tatiana Mičíková_grey_bck_ 120x180        Vladimir-Ozimy        Zuzana Uríková_120x180        Janka Repacova 120x180        Viera Kubánková_120x180
                     

                                        

Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngporadca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

  1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 
  2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.

V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

On-line poradenstvo 

Každý pracovný deň od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných poradcov formou chatu priamo na portáli.

V prípade, že máte problémy so spustením On-line poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu 

*služba on-line poradenstvo platí iba pre predplatiteľov portálu danovecentrum.sk

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom 

V apríli ste sa poradcov pýtali aj na tieto témy:

 

1. Daň z príjmov

Nájom od blízkej osoby

Príjmy po skončení podnikania

Rezerva na odmeny a daňové výdavky

Účtovné a daňové odpisy občianskeho združenia

Príkazná zmluva

Stanovenie noriem prirodzených úbytkov zásob

Reklamné predmety ako daňový výdavok

Úroky z pôžičky ako daňový výdavok

Prenájom auta od blízkej osoby

Výdavok na pracovné oblečenie

 

2. DPH

Vyúčtovanie spotreby vody na konci roka

Stavebné práce pre českého príjemcu

Fakturácia nákladov na materskú spoločnosť a DPH

Skonto pri skoršej úhrade

Stavebné práce pre českého platiteľa dane

Inštalačné práce v Nemecku z pohľadu DPH

Nadspotreba PHL a DPH

 

3. Podvojné účtovníctvo

Účtovanie organizačnej zložky v zahraničí

Zatriedenie účtovnej jednotky v roku 2016

Vyúčtovanie energií za rok 2016

Účtovanie poistnej udalosti

Účtovanie predpisu DPH pri prijatí služby z EÚ

Skutočné náklady na zákazkovú výrobu

Účtovanie predĺženej záruky a náklady budúcich období

Prestup z malej účtovnej jednotky na mikro účtovnú jednotku

Deň dodania nehnuteľnosti

 

4. Jednoduché účtovníctvo:

Povinnosť viesť knihu zásob

Dotácia z úradu práce a priebežné položky v jednoduchom účtovníctve

 

5. Ostatné témy

Vyplatenie podielu na zisku

Prístup do elektronickej schránky

Tvorba zákonného rezervného fondu

 

Dátum publikácie

19.07.2012