www.skdp.sk

Daňová pohotovosť DC

Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

Pozrite si odpovede na >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<< k aktuálnym témam.

Telefonické poradenstvo

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

Nadežda Cígerová   Tatiana Mičíková   Vladimír Ozimý   Zuzana Uríková   Jana Repáčová   Viera Kubanková
 Nada Cigerova 120x180        Tatiana Mičíková_grey_bck_ 120x180        Vladimir-Ozimy        Zuzana Uríková_120x180        Janka Repacova 120x180        Viera Kubánková_120x180
                     

                                        

Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngporadca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

  1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 
  2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.

V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

On-line poradenstvo 

Každý pracovný deň od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných poradcov formou chatu priamo na portáli.

V prípade, že máte problémy so spustením On-line poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu 

*služba on-line poradenstvo platí iba pre predplatiteľov portálu danovecentrum.sk

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom 

V septembri ste sa poradcov pýtali aj na tieto témy:

 

1. Daň z príjmov

Daňovo uznaný náklad pri zmarenej investícii

Predaj majetku za nižšiu cenu

Nákup darčekových poukážok ako daňový výdavok

Provízia ako daňový náklad

Odpisová skupina chodníkov

Poskytnutie pôžičky spoločníkovi

Odmena za vytvorenie diela a zrážková daň

 

2. DPH

Začatie exekúcie a nárok na odpočítanie DPH

Povinnosti platiteľa DPH v rámci trojstranného obchodu

DPH pri predaji pozemku spolu so stavbou

Použitý mobilný telefón

Podpora predaja svojich výrobkov

DPH z obedov pre zamestnancov

Stavebné práce a daňové priznanie k DPH

 

3. Podvojné účtovníctvo

Preplatok zdravotného poistenia u FO účtujúcej v PÚ

Poplatok za prevod vlastníckeho práva

Postúpenie lízingu motorového vozidla – účtovanie v PÚ

Odpísanie omylom prijatej platby na bankový účet

Účtovanie poskytnutej dotácie v PÚ

Chybne zaplatené odvody a následné účtovanie v PÚ

Účtovanie úveru v PÚ 

 

4. Jednoduché účtovníctvo:

 Účtovanie výdavkov na prestavbu nehnuteľnosti

 

5. Ostatné témy

Ceny PHL podľa Štatistického úradu

Daň z motorových vozidiel za vozidlo zamestnanca

Pôžička od konateľa v hotovosti a obmedzenie hotovostných platieb

Preddavok pri zahraničnej pracovnej ceste

Auto na LPG a kniha jázd