www.skdp.sk

Daňová pohotovosť DC

Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

Pozrite si odpovede na >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<< k aktuálnym témam.

Telefonické poradenstvo

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

Nadežda Cígerová   Tatiana Mičíková   Vladimír Ozimý   Zuzana Uríková   Jana Repáčová   Viera Kubanková
 Nada Cigerova 120x180        Tatiana Mičíková_grey_bck_ 120x180        Vladimir-Ozimy        Zuzana Uríková_120x180        Janka Repacova 120x180        Viera Kubánková_120x180
                     

                                        

Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngporadca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

  1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 
  2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.

V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

On-line poradenstvo 

Každý pracovný deň od 8.00 – 9.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných poradcov formou chatu priamo na portáli.

V prípade, že máte problémy so spustením On-line poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu 

*služba on-line poradenstvo platí iba pre predplatiteľov portálu danovecentrum.sk

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom 

V auguste ste sa poradcov pýtali aj na tieto témy:

 

1. Daň z príjmov

Nákup PHL konateľom na pracovnej ceste

Cestovné náhrady ako daňový výdavok

Showroom ako daňový výdavok spoločnosti

Kvety vo firme ako daňový výdavok

Výhra na stieracom žrebe

Zdaňovanie príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - farmaceuti v lekárni

Paušálne výdavky na PHL pri vypožičanom aute

Nákup ovocia na občerstvenie zamestnancov

 

2. DPH

Odpočítanie dane z majetku pri oneskorenej registrácii

Dodanie tovaru za reklamné body

Káva ako reklamný predmet

Refundácia DPH za školenie v Čechách

Nepriama zľava od dodávateľa

Stavebné práce a zmluva o dielo, prenos daňovej povinnosti

Oprava základu dane pri skonte

 

3. Podvojné účtovníctvo

GRID karta tovar alebo služba

Účtovanie softvéru

Termíny výročnej správy

Účtovanie príkaznej zmluvy v PÚ

Účtovanie a príjem obchodných vzoriek na sklad v PÚ

Účtovanie sponzorského v PÚ

Účtovanie vstupeniek zo sociálneho fondu v PÚ

Výpis z úverového účtu a jeho účtovanie 

 

4. Jednoduché účtovníctvo:

Stavebný materiál - účtovanie v jednoduchom účtovníctve

Účtovanie škody na cudzom majetku v JÚ

Likvidácia tovaru, nepredajné zásoby

Obchodný majetok fyzickej osoby

Osobné motorové vozidlo a DPH v jednoduchom účtovníctve pri lízingu 

 

5. Ostatné témy

Odmietnutie cestovných náhrad

Elektronické schránky pre právnické osoby

Použitie súkromného auta člena predstavenstva na služobnej ceste

Použitie sociálneho fondu na vybavenie kuchynky pre zamestnancov

Sociálny fond použitý na výlet pre zamestnancov