www.skdp.sk

Daňová pohotovosť DC

Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

Pozrite si odpovede na >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<< k aktuálnym témam.

Telefonické poradenstvo

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

Nadežda Cígerová   Tatiana Mičíková   Vladimír Ozimý   Zuzana Uríková   Jana Repáčová   Viera Kubanková
 Nada Cigerova 120x180        Tatiana Mičíková_grey_bck_ 120x180        Vladimir-Ozimy        Zuzana Uríková_120x180        Janka Repacova 120x180        Viera Kubánková_120x180
                     

                                        

Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngporadca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

  1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 
  2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.

V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

On-line poradenstvo 

Každý pracovný deň od 8.00 – 9.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných poradcov formou chatu priamo na portáli.

V prípade, že máte problémy so spustením On-line poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu 

*služba on-line poradenstvo platí iba pre predplatiteľov portálu danovecentrum.sk

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom 

V júni ste sa poradcov pýtali aj na tieto témy:

 

1. Daň z príjmov

Nevyužitá letenka (zrušená pracovná cesta)

Úrok z poskytnutej pôžičky - výpočet a transferové oceňovanie

Odpisy pri prerušení živnosti

Stravovanie konateľa

Zdanenie odmien za výkon činnosti zástupcu vlastníkov bytov

Príspevok na realizáciu projektu a daňové priznanie občianskeho združenia

Vyradenie auta z titulu škody - odpisy a zostatková cena

 

2. DPH

Úprava terénu ako subdodávateľská práca, prenos daňovej povinnosti k DPH

Krádež tovaru v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze (z pohľadu DPH)

Montáž a prenájom lešenia z hľadiska DPH, prenesenie daňovej povinnosti

Predaj tovaru cez e-shop z pohľadu DPH

Oprava základu dane v inom období

Oplotenie prístrešku a prenesenie daňovej povinnosti  

 

3. Podvojné účtovníctvo

Účtovanie výhry v zamestnaneckej súťaži, odvodové povinnosti

Účtovanie nákladov a výnosov v reštaurácii

Uchovávanie príjemiek a výdajok v tlačenej podobe

Účtovanie poplatkov za výpis z registra trestov cez službu IOM

Účtovanie mýta v podvojnom účtovníctve 

Vrátenie nepeňažného vkladu spoločníkovi

 

4. Jednoduché účtovníctvo:

Tankovanie PHL súkromnou kartou živnostníka

Platba kartou v jednoduchom účtovníctve

Vystavovanie faktúry - advokát

Inkaso faktúry v hotovosti u živnostníka (zváračské práce) 

 

5. Ostatné témy

Káva ako reklamný predmet a jej evidencia v ERP

Rozpustenie združenia u manželov a vysporiadanie sa s majetkom