www.skdp.sk

Daňová pohotovosť DC

 

Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

 


Pozrite si odpovede na >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<< k aktuálnym témam.

 


Telefonické poradenstvo

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

Nadežda Cígerová   Tatiana Mičíková   Vladimír Ozimý   Zuzana Uríková   Jana Repáčová   Viera Kubanková
 DSC_3181___120x180        DSC_3054___120x180        DSC_3956___120x180        DSC_3020___120x180        DSC_3130___120x180        DSC_3005___120x180
                     

                                        

Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngporadca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

  1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 
  2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.

V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

On-line poradenstvo 

Každý pracovný deň od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných poradcov formou chatu priamo na portáli.

V prípade, že máte problémy so spustením On-line poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu 

*služba on-line poradenstvo platí iba pre predplatiteľov portálu danovecentrum.sk

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom 

V júni ste sa poradcov pýtali aj na tieto témy:

 

1. Daň z príjmov

Preplatenie parkovacej karty zamestnancovi

Vyradenie ukradnutého vozidla, škoda a daňové výdavky

Daň z motorových vozidiel a prerušenie odpisovania

Odpis premlčanej pohľadávky z roku 2012

Príjmy z prenájmu

Skrátená transferová dokumentácia

Poradenské služby a podmienka zaplatenia 

 

2. DPH

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti a obrat pre DPH

Ubytovanie fakturované českej firme

Daňová kontrola a DPH

Montáž, demontáž a prenájom lešenia

Fakturácia zahraničnej osoby z pohľadu DPH

Darovanie kuchynskej linky s montážou z pohľadu DPH

Prenájom reklamnej plochy a propagácia na podujatiach z pohľadu DPH

Refakturácia služby z pohľadu DPH 

 

3. Podvojné účtovníctvo

Odpísanie starých neuhradených záväzkov

Dotácia pokladnice, prijatie bezúročnej pôžičky

DPH a účtovanie stravných lístkov

Účtovanie obstarania nehnuteľností

Použitie zákonného rezervného fondu

Zaúčtovanie preplatku poistného v podvojnom účtovníctve

Zostatok na účte 413 (darovaná nehnuteľnosť)

Stratený bloček a jeho účtovanie 

 

4. Jednoduché účtovníctvo:

Výdavky na spotrebované pohonné látky 

 

5. Ostatné témy 

Podpis a pečiatka na faktúre 

Sociálny fond a spoločníci

Nápoje na priamu spotrebu na pracovisku z prostriedkov sociálneho fondu

Dve zahraničné pracovné cesty v jeden deň

Faktúry zasielané mailom

Cestovné náhrady konateľa spoločnosti

 

Dátum publikácie

19.07.2012