www.skdp.sk

Daňová pohotovosť

Cena hovoru je 1 € za minútu s DPH, poradenstvo je bezplatné. Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI.

 

Stačí si vybrať spôsob poradenstva, aký vám vyhovuje:

Telefonické poradenstvo

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod.  na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

Bc. Nadežda Cígerová   Ing. Vladimír Ozimý   Ing. Jana Repáčová
 foto_Cigerova             Vladimir_Ozimy             Repacova2_120x180px
     pozrieť videoprofil    

                                        

Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak nepočujete v slúchadle vyzváňací tón, linku poradenstva využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngporadca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

  1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 
  2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.

V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

Cena hovoru je 1 € za minútu s DPH, poradenstvo je bezplatné. Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

On-line poradenstvo 

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných poradcov formou chatu priamo na portály.

 

V prípade, že máte problémy so spustením On-line poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu 

*služba on-line poradnestvo platí iba pre predplatiteľov portálu danovecentrum.sk

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky, ktoré sú rozsiahlejšie a vyžadujú dlhší čas na analýzu problému a jeho spracovanie, prípadne konzultáciu s ďalším odborníkom. 

UPOZORNENIE: odpoveď vám zašleme do 21 dní na  vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka – našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

On-line rozhovory 

Naviac 2x do mesiaca sa môžete zapojiť do on-line rozhovorov a nechať si poradiť od odborníkov z praxe na vybranú aktuálnu tému.

*služba on-line rozhovory je voľne dostupná, stačí sa zaregistrovať.