Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Cieľom tohto príspevku je pomôcť správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2017, vyplniť nové tlačivo daňového priznania, ako aj poskytnúť ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto dane.

Dátum publikácie:8.3.2018
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt_muz-za-stolom1

Z hľadiska povinností je pre daňovníka dane z príjmov fyzickej osoby najdôležitejšie obdobie po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. kalendárneho roka. Do konca marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia (resp. v predĺženej lehote) musí v súlade s § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“) podať daňové priznanie.

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2017, vyplniť tlačivo daňového priznania, ako aj poskytnúť mu ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto dane.

Prvú časť príspevku (po základných informáciách) tvorí prehľad legislatívnych zmien v ZDP, ktoré majú vplyv na daň za rok 2017.

Druhá časť sa týka okruhu osôb, ktoré sú povinné podať daňové priznanie za uplynulé zdaňovacie obdobie (kalendárny rok 2017) – keďže táto povinnosť sa odvíja od druhu a výšky zdaniteľných príjmov fyzickej osoby, pripomenieme si v tretej časti aspoň stručne, ktoré príjmy podliehajú zdaneniu a uvádzajú sa v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej aj „daňové priznanie“, resp. „priznanie“).

Vo štvrtej časti sa budeme zaoberať vyplňovaním tlačív daňových priznaní (opäť dva typy), výpočtom dane, umorovaním daňovej straty, uplatňovaním nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu; v piatej časti svoju pozornosť sústredíme na problematiku podávania tlačív priznaní a uvedieme, s akými prílohami ich treba predložiť.

Zároveň si pripomenieme, dokedy a kde je potrebné daňové priznanie podať.

Poslednú časť tvoria komplexné príklady a vzory vyplnených priznaní. 

 

Celú túto problematiku ťažko zhrnúť do niekoľkých bodov, ale za najdôležitejšie zásady je potrebné považovať tieto:

Hneď na úvod je potrebné pripomenúť, že príjmy fyzických osôb sa zdaňujú viacerými spôsobmi, nielen prostredníctvom daňového priznania. 

 

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO daňového priznania

k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

 

Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr 3. apríla 2018. Túto lehotu je možné na základe podaného oznámenia predĺžiť o tri mesiace (resp. šesť mesiacov, ak súčasťou daňového priznania sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí).  

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Objednať ročný prístup v e-shope zakon.sk

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

1. Právna úprava, podľa ktorej sa vypočíta daň za rok 2017

2. Právna úprava povinnosti podať priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

3. Zdaniteľné príjmy uvádzané v daňovom priznaní

4. Tlačivá daňových priznaní, výpočet dane

4.1 Čiastkové základy dane, osobitný základ dane z kapitálového majetku a ich výpočet v daňovom priznaní

4.2 Základ dane a výpočet dane

4.3 Stručne k nezdaniteľným častiam základu dane za rok 2017

4.4 Nárok na daňový bonus

5. Podávanie daňových priznaní

6. Príklad na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby a vyplnenie tlačiva daňového priznania typu A za rok 2017

7. Výpočet dane a vyplnenie tlačiva daňového priznania typu B za rok 2017

8. Tabuľka: Základné aktuálne údaje pri zdaňovaní príjmov FO za rok 2017 

 

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE k účtovnej závierke

v jednoduchom účtovníctve za rok 2017

Image36801

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

  

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Funkcie

Partner