www.skdp.sk

Daňové priznanie

Daňové priznanie predstavuje druh podania, ktorému zákon predpisuje formu podania. Daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo finančií SR všeobecne záväzným právnym predpisom. Jednotlivé tlačivá daňových priznaní sú rozdielne, a to v závislosti od druhu dane. Forma podania daňového priznania na predpísanom tlačive je nevyhnutná z toho pohľadu, že daňové subjekty sú povinné daň si vypočítať, uviesť prípadné výnimky, oslobodenia, úľavy, ako i vyčísliť ich výšku, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Výnimku tvoria miestne dane a miestny poplatok, ktorých správcom dane je obec, avšak len v tom, že daňový subjekt si daň v daňovom priznaní nie je povinný sám vypočítať. Vo všeobecnosti však ide o údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správne vyrubenie dane.Podávanie a vyplňovanie daňových priznaní je pre väčšinu ľudí nočnou morou, ktorej by sa najradšej vyhli. Samotné tlačivá a zákony nie sú jednoduché. Nie ste si istí, či máte povinnosť podať daňové priznanie? Alebo neviete, ako sa vyznať v prílohách k základnej časti priznania?

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

AUTOR

S-EPI, s.r.o.

V novembri 2001 sa začala formovať myšlienka fungovania známeho portálu epi.sk. Vývoj odštartovala štúdia, ktorá bola postavená na myšlienke, že tlačené odborné publikácie má dopĺňať aj ich on-line verzia. Pilotným produktom bol základný Slovník slovenského práva, ktorý obsahoval 2 000 výrazov s vysvetleniami. Až po zostavení slovníka sa začala ukazovať potreba prepojenia vysvetlení na zákony, vďaka čomu vznikol samotný princíp fungovania dnešnej Zbierky zákonov. V roku 2003 bol vytvorený prvý funkčný systém, ktorý umožnil vkladať zákony do elektronickej databázy, neskôr sa zákony začali aj konsolidovať.

Dátum publikácie

12.12.2012