Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Paušálne výdavky

Živnostník – neplatiteľ DPH, ide v roku 2012 na paušálne výdavky, t. j. 40 %. Môže si k tomu pripočítať zaplatené sociálne a zdravotné poistenie?

Paušálne výdavky

Otázka:

Živnostník – neplatiteľ DPH, ide v roku 2012 na paušálne výdavky, t. j. 40 %. Môže si k tomu pripočítať zaplatené sociálne a zdravotné poistenie?

Odpoveď:

Podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si môže podnikateľ – fyzická osoba pri príjmoch z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu dosiahnutých príjmov, pričom musí spĺňať 2 základné podmienky:

1. nie je platiteľ DPH, resp. je platiteľ len časť zdaňovacieho obdobia,

2. vedie evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a pohľadávkach.

V takomto prípade sa berie do úvahy fakt, že vo výške 40 % sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

Súvisí s právnymi predpismi

AUTOR

Nadežda Cígerová

foto_Cigerova.JPG

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Trinásťročná prax v ekonomickej sfére zahraničných podnikateľských subjektov v oblasti  účtovníctva, financií s účasťou na implementovaní vnútropodnikových procesov (aj v rámci interného auditu kontroly kvality). Profesionálna znalosť anglického jazyka - ukončený I. stupeň  vysokoškolského vzdelania v odbore Anglický jazyk pre komerčnú prax so zameraním na ekonomiku a manažment. (Štátna jazyková skúška z AJ, Cambridgský Certifikát v pokročilej Angličtine - štúdium v  Gerrard Cross, UK).

Dátum publikácie

14.11.2012