Návrh na doplnenie vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je stanoviť paušálnu odmenu advokátov za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení.

Dátum publikácie:11.1.2017

Do medzirezortného pripomienkového konania bol 11. 1. 2017 predložený návrh vyhlášky, ktorá má zmeniť a doplniť vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V súvislosti so zmenou zákona č. 7/2005 Z. z. sa navrhuje zaviesť novú paušálnu odmenu advokáta za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení. Odmena advokáta za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení má byť 160 eur.

Dátum ukončenia medzirezortného pripomienkového konania je stanovený na  31. januára 2017.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner