Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

Príspevok sa venuje problematike nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, ktoré si bude môcť daňovník uplatniť pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2018.

Dátum publikácie:21. 6. 2018
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

iStock_000003178428XSmall

Za rok 2018 si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a novú nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo.

V 29 príkladoch podávame ilustráciu ku každému z nich.

Základné pojmy vybranej problematiky

Subjekt dane je fyzická osoba (daňovník), ktorej príjmy podliehajú dani.

Predmet dane z príjmov fyzických osôb je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s jeho majetkom [ § 2 písm. b) ZDP].

Zdaniteľný príjem je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane [ § 2 písm. h) ZDP].

Základ dane sa zistí ako súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane.

Sadzba dane je (§ 15 písm. 1a, 1b ZDP):

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. suma 35 268,06 €;
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. suma > 35 268,06 €.

Daňový bonus [§ 9 ods. 2 písm. n) ZDP] je suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti vyplatená daňovníkovi podľa § 33 ZDP.

Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 ZDP a § 6 ods. 1 a 2 ZDP (aktívne príjmy) alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 ods. 1 ZDP).

Nová nezdaniteľná časť základu dane – preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Je to nová nezdaniteľná časť základu dane, ktorá súvisí s preukázateľne zaplatenými úhradami, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženými v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úhrne najviac do výšky 50 € za rok.

Sú to úhrady za stravu, ubytovanie a kúpeľné procedúry, ktoré nie sú zaplatené zdravotnou poisťovňou.

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo si môže daňovník uplatniť aj na svoju manželku a svoje vyživované dieťa, ak za nich vykonal úhradu súvisiacu s kúpeľnou starostlivosťou, ale najviac do výšky 50 € za rok za každého z nich.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba (§ 11 ods. 14 ZDP). Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo si daňovník môže uplatniť iba raz ročne.

Prírodné liečebné kúpele sú napr.: Bardejovské kúpele, Kúpele Bojnice, Kúpele Brusno, Prírodné jódové kúpele Číž, Kúpele Dudince, Kúpele Lúčky, Kúpele Nimnica, Kúpele Sliač, Kúpele Trenčianske Teplice, Kúpele Lučivná, Kúpele Štós, Kúpele Horný Smokovec, Kúpele Nový Smokovec, Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a iné.

Prírodné kúpeľné liečebne sú napr.: SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, Horezza Piešťany, Sanatórium Tatranská Kotlina, Horezza – Horský hotel Granit Tatranské Zruby a iné.

Príklad:

Daňovník pán Gejza je zamestnanec. V roku 2018 si zaplatí kúpeľný pobyt (ubytovanie a stravu) v kúpeľoch v Dudinciach. Pobyt bude vo výške 600 €. Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť ZD na kúpeľníctvo pri ročnom zúčtovaní v roku 2019?

Áno, môže, ale len vo výške 50 €.

Príklad:

Daňovník pán Karol je živnostník. V roku 2018 si zaplatí kúpeľný pobyt (ubytovanie, stravu, procedúry) v kúpeľoch Lúčky spolu so svojou manželkou a dvomi deťmi. Pobyt bude vo výške 740 €. Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť ZD na kúpeľníctvo pri ročnom zúčtovaní v roku 2019?

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Odpoveď a celý článok vrátane príkladov:  

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

1. Nezdaniteľná časť základu dane (ZD) na daňovníka

2. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

3. Nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

4. Nezdaniteľná časť základu dane – preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner