Novela zákona o sociálnom poistení

Dňa 10. augusta 2012 bol na 6. schôdzi Národnej rady SR v skrátenom medzirezortnom konaní schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dátum publikácie:23.8.2012
Autor:Poradca podnikateľa, s. r. o.

Novela zákona o sociálnom poistení

Prehľad niektorých zmien novely zákona:

Zvýšenie odvodov

V súčasnosti z príjmu z dohôd platí zamestnávateľ len úrazové poistenie pri sadzbe 0,8 % z príjmu a garančné poistenie so sadzbou 0,25 % z vyplácaného príjmu.

 

Zmeny v Zákonníku práce

 

Zmeny v prvom dôchodkovom pilieri

 

Zmeny v druhom dôchodkovom pilieri

 

Novela zákona o sociálnom poistení nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem taxatívne ustanovených novelizačných bodov, u ktorých sa navrhuje účinnosť neskôr, a to 1. januára 2013, 1. januára 2014 a 1. augusta 2016.

Funkcie

Partner