Obchodovanie cez internet z pohľadu daní

Príspevok rozoberá internetový obchod z hľadiska účtovníctva, dane z príjmov a z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

Dátum publikácie:7.9.2017
Autor:Ing. Anton Kolembus

tt_shop-cez-mobil

Najväčšou výhodou pre potenciálneho zákazníka je možnosť nakupovať priamo cez počítač, s ktorým pracuje v domácnosti. Zákazník si môže v pokoji tovar vybrať, porovnávať podľa ceny, parametrov, kategórií a prostredníctvom banky cez účet zaplatiť.

Nakupovanie na internete nie je časovo obmedzené. Tovar je spravidla lacnejší tým, že nie je umiestnený v predajni, ale na sklade, preto nevznikajú dodatočné obchodné náklady.

Nevýhodou obchodovania prostredníctvom internetu je skutočnosť, že zákazník tovar fyzicky nevidí pred nákupom, ale až po nákupe, nemožnosť odskúšať či prekontrolovať si nakupovaný tovar. Preto prípadná reklamácia výrobku je zdĺhavejšia. Avšak závisí od predajcu, ako vie zabezpečiť nápravu.

Internetový obchod (e-shop)

Základnou myšlienkou internetového obchodu je presunutie podniku z fyzického sveta do virtuálneho sveta na internete. Internetový obchod (e-shop) sa stal veľmi obľúbeným spôsobom obchodovania, a to pre jeho rýchlosť, jednoduchosť, pohodlnosť a úsporu času. Prostredníctvom internetu sa dnes obchoduje už s celou škálou tovarov a služieb.

1. Internetový obchod z hľadiska účtovníctva

V súčasnosti platné účtovné predpisy v Slo­venskej republike samostatne neupravujú spôsob účtovania v oblasti internetového obchodovania, preto je potrebné každý prípad posudzovať v rámci všeobecných účtovných ustanovení v kontexte s jeho konkrétnymi individuálnymi podmienkami.

Príklad č. 1

Slovenský podnikateľ, platiteľ DPH, si objednal prostredníctvom internetu u podnikateľa, platiteľa DPH prevádzkujúceho internetový obchod, sadu 4 pneumatík. Odberateľ na základe potvrdenej objednávky a zaslaní platobných údajov zaplatil za objednaný tovar dňa 15. 5. 2017 720 eur bankovým prevodom.

Dodávateľ v deň prijatia platby 18. 5. 2017 odoslal odberateľovi objednaný tovar prostredníctvom kuriérskej služby.

Účtovanie:

Text

Má dať

Dal

Suma v eurách

1. príjem finančných prostriedkov na účet

221

324

720

2. výdaj tovaru zo skladu

504

112

560

3. faktúra za predaj tovaru

311

 

720

a) základ

 

604

600

b) DPH

 

343

120

4. zápočet faktúry s prijatou zálohou

324

311

720

 

2. Internetový obchod z hľadiska DPH

Zákon o DPH osobitne nerieši problematiku internetového obchodovania. Čiastočne sa na túto problematiku vzťahuje ustanovenie § 6 o zásielkovom predaji a ďalej platia všeobecné pravidlá DPH pre dodanie tovaru. Pre správne uplatnenie režimu DPH z pohľadu platiteľa DPH v SR, ktorý uskutočňuje internetové obchodovanie, je potrebné rozlišovať:

  • postavenie osoby zákazníka – či je osobou identifikovanou pre DPH alebo nie,
  • kde sa nachádza miesto určenia zásielky – či je to v rámci SR alebo v inom členskom štáte EÚ, alebo v treťom štáte.

Osoba identifikovaná pre DPH (osoba registrovaná pre DPH) je zdaniteľná osoba, ktorej správca dane pridelil identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH). Nie každá osoba identifikovaná pre DPH je zároveň aj platiteľom DPH.

K prideleniu IČ DPH môže dôjsť na základe registrácie – buď zákonnej, alebo dobrovoľnej.

Miesto dodania tovaru – pre správne uplatnenie DPH všeobecne, teda nielen pri internetovom obchode, je potrebné správne určiť miesto dodania, v súvislosti s internetovým predajom sa miesto dodania tovaru určí:

  • pri predaji osobám v rámci SR – podľa § 13 zákona o DPH,
  • pri cezhraničnom predaji osobám do iného členského štátu EÚ, ktoré nie sú identifikované pre DPH – podľa § 14 zákona o DPH,
  • pri cezhraničnom predaji osobám do iného členského štátu EÚ identifikovaným pre DPH – podľa § 13, pričom sa uplatnia pravidlá pre intrakomunitárne dodávky podľa § 11 a § 43 zákona o DPH.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Obchodovanie cez internet z pohľadu daní

1. Právny základ internetového obchodovania

2. Internetový obchod (e-shop)

3. Elektronicky dodávané služby

4. Osobitná úprava uplatňovania dane pri elektronických službách

DC-obrazovky

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

 

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace školenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner