Postúpenie a započítanie pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

Postúpenie a započítanie pohľadávok z účtovného hľadiska z pohľadu postupcu aj postupníka, z pohľadu DPH a vplyv na základ dane z príjmov.

Dátum publikácie:31. 5. 2018
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_muz-s-uctami

Postúpením pohľadávky dochádza k zmene v osobe veriteľa. Pôvodný veriteľ (postupca) svoju pohľadávku voči dlžníkovi postúpi novému veriteľovi (postupníkovi).

Postupník nadobúda pohľadávku spolu s jej príslušenstvom a so všetkými právami, ktoré sú s ňou spojené. Postúpiť pohľadávku je možné odplatne alebo bezodplatne. U postupcu je hodnota postúpenej pohľadávky súčasťou základu dane. Jednou z možností zániku pohľadávok medzi dvoma obchodnými partnermi je aj ich vzájomné započítanie.

Započítanie je formou bezhotovostného vyrovnania, ktoré sa nevykoná skutočným plnením, ale odpočítaním vzájomných pohľadávok veriteľa a dlžníka. Započítaná hodnota je súčasťou základu dane.

 

Príklad k účtovaniu a k výške základu dane z príjmov

Podnikateľ – postupník na základe zmluvy zo dňa 15. 11. 2017 nadobudol pohľadávku v menovitej hodnote 15 000 € postúpením v obstarávacej cene vo výške 10 000 €. Postupcovi uhradil dohodnutú sumu 13. 12. 2017. Od dlžníka vyinkasoval pohľadávku vo výške 15 000 € dňa 18. 4. 2018.

Postup účtovania bude nasledovný:

Rok 2017:

 • 15. 11. 2017:
  • v knihe záväzkov vznik záväzku voči postupcovi vo výške 10 000 €,
  • v knihe pohľadávok vznik pohľadávky voči dlžníkovi v obstarávacej cene 10 000 € aj v menovitej hodnote 15 000 €,
 • 13. 12. 2017:
  • v peňažnom denníku úhradu postupcovi vo výške 10 000 € ako výdavok neovplyvňujúci základ dane,
  • v knihe záväzkov zánik záväzku voči postupcovi vo výške 10 000 €,

Rok 2018:

 • 18. 4. 2018:
  • v peňažnom denníku inkaso pohľadávky od dlžníka vo výške 15 000 € ako príjem zahrnovaný do základu dane v členení ostatný príjem, v knihe pohľadávok zánik pohľadávky voči dlžníkovi v obstarávacej cene 10 000 € aj v menovitej cene 15 000 €,
 • 31. 12. 2018:
  • v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok zahrnovaný do základu dane v členení ostatné výdavky vo výške 10 000 €, t. j. vo výške príjmu z inkasa pohľadávky od dlžníka, najviac do výšky sumy zaplatenej postupníkovi za pohľadávku nadobudnutú postúpením.

Podnikateľ – postupník úhradu obstarávacej ceny pohľadávky účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Základ dane znižuje o zaplatenú obstarávaciu cenu pohľadávky nadobudnutej postúpením až v roku 2018, kedy pohľadávku od dlžníka vyinkasoval. Rozdiel medzi výškou inkasovanej sumy od dlžníka a sumy zaplatenej za nadobudnutie pohľadávky (5 000 €) je súčasťou základu dane v roku 2018.

 

Príklad k posúdeniu DPH

Podnikateľ – platiteľ DPH, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru a služby podľa § 68d zákona o DPH, dodal odberateľovi tovar v hodnote 1 800 € s DPH. Odberateľ faktúru v lehote splatnosti nezaplatil, preto podnikateľ (postupca) pohľadávku postúpil inému podnikateľovi platiteľovi dane (postupníkovi) v cene 1 800 €.

Z pohľadu zákona o DPH:

 • daňová povinnosť podnikateľovi (dodávateľovi) vznikla dňom postúpenia pohľadávky vo výške 300 €,
 • právo na odpočítanie dane pri splnení podmienok podľa § 49 – § 51 zákona o DPH vzniklo:
  • odberateľovi, ktorý uplatňuje bežný režim DPH dňom postúpenia pohľadávky vo výške 300 €, alebo
  • podnikateľovi, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru a služby podľa § 68d zákona o DPH a za dodaný tovar zaplatí postupníkovi, dňom zaplatenia vo výške 300 € pri úhrade záväzku v plnej výške,
 • samotné postúpenie pohľadávky (1 800 €) nie je podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona o DPH predmetom dane a v daňovom priznaní k DPH sa neuvádza.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Postúpenie a započítanie pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

1. Postúpenie pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

2. Započítanie pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
 • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

Partner