Účtovné súvzťažnosti 2019

Prinášame aktualizovanú on-line príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2019, ktorá obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch podľa jednotlivých účtových tried a skupín po zmenách platných od 1. 10. 2018 a od 1. 1. 2019.

tt_ucto-suvztaznosti-2019

On-line publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.

Do súvzťažností sú zapracované zmeny, ktoré vyplynuli z opatrení MF SR č. MF/015328/2018-74 a č. MF/017028/2018-74, ktorými sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Zmeny sa týkali najmä účtovania virtuálnej meny (nový účet 258 – Virtuálna mena), účtovania garantovanej energetickej služby u jej prijímateľa a u jej poskytovateľa, doplnilo sa stanovovanie hodnoty komodít ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná závierka, spresňuje sa výpočet a účtovanie goodwillu, upresnilo sa účtovanie prerozdeľovania účtovného zisku alebo straty. 

Zákon o účtovníctve prešiel jednou novelou – menil ho zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia. Zmenené ustanovenia sa netýkajú len tejto dane, ale aj účtovania virtuálnych mien.

Ako súčasť príručky ponúkame aj najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych príkladoch. Ide napríklad o účtovanie dlhopisov, zmeniek, zákazkovej výroby, účtovanie dane z pridanej hodnoty pri rôznych situáciách, ako sú odpočítanie DPH pri dodaní alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku alebo z iného členského štátu, pri zrušení registrácie, pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, pri obstaraní dopravných služieb, DPH pri účtovaní stravovania zamestnancov a mnohé ďalšie. Rovnako sú zaktualizované a doplnené aj tieto praktické účtovné prípady.

Zároveň bolo zaktualizované opatrenie k postupom účtovania a opatrenia k individuálnej účtovnej závierke pre veľké, malé aj mikro účtovné jednotky.

 

Dúfame, že sa nám podarilo naplniť zámer poskytnúť Vám šikovného pomocníka pre každodennú prácu a ušetriť Váš čas pri riešení nejasností.

 

Celé účtovné súvzťažnosti na rok 2019: 

 

Účtovné súvzťažnosti 2019 si môžete objednať aj ako elektronickú publikáciu vo formáte PDF » OBJEDNAŤ

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Monika Adamíková, Ing. Jana Turóciová, Ing. Viera Kaletová, Ing. Anna Jurišová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
  • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
  • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky

Funkcie

Partner