Zákon o DPH

Zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. je právna norma riadiaca základný typ univerzálnej nepriamej dane, ktorou je zdaňovaná spotreba. Daň z pridanej hodnoty je všeobecnou daňou, čo znamená, že umožňuje zdaňovať každý predaj tovaru a služieb v každej fáze výroby a distribúcie. Ide o daň nepriamu, teda vyberá ju a platí ju do štátneho rozpočtu iný subjekt, ako ten, na ktorý efektívne daň dopadá, t. j. na konečného spotrebiteľa, čo umožňujú len nepriame dane. DPH postihuje každú konečnú spotrebu bez výnimky.
Predmet dane je dodanie tovaru alebo dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev a dovoz tovaru do tuzemska.

Dátum publikácie:12.12.2012
Autor:S-EPI, s.r.o.

Pomôžeme vám vyriešiť problém, týkajúci sa dane z pridanej hodnoty, s ktorým si možno neviete poradiť.

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

Funkcie

Partner