www.skdp.sk

Zmeny v platení poistného pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu od 1. januára 2013

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu budú platiť za obdobie od 1. januára 2013 nové sumy minimálneho (393,00 eur) a maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie (3 930,00 eur). Nové sumy poistného budú prvýkrát splatné 8. februára 2013.

Zmeny v platení poistného pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu od 1. januára 2013

Tá SZČO a dobrovoľne poistená osoba, ktorá k 31. decembru 2012 platí poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu (339,89 eura) a tá, ktorej skutočný, resp. určený vymeriavací základ je v sume nižšej alebo rovnej 393,00 eur (teda v rozmedzí 339,90 eura až 393,00 eur), bude platiť za obdobie od 1. januára 2013 poistné na sociálne poistenie z novej hodnoty minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie 393,00 eur.

Tie povinne poistené SZČO, ktoré k 31. decembru 2012 platia poistné na sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu (1 153,50 eura a 3 076,00 eur) a ich skutočný vymeriavací základ je v sume vyššej ako nový maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie – 3 930,00 eur, budú platiť za obdobie od 1. januára 2013 poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu 3 930,00 eur.

Tie SZČO, ktoré platili poistné z maximálnych vymeriavacích základov (1 153,50 eura a 3 076,00 eur), ale ich skutočný vymeriavací základ je nižší ako nový maximálny vymeriavací základ 3 930,00 eur (teda je v sume do 3 930,00 eur), budú za obdobie od 1. januára 2013 platiť poistné na sociálne poistenie z ich skutočného vymeriavacieho základu.

Tie dobrovoľne poistené osoby, ktoré k 31. decembru 2012 platia poistné na nemocenské poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu (1 153,50 eura), ale ich určený vymeriavací základ je 3 076,00 eur, budú platiť za obdobie od 1. januára 2013 aj poistné na nemocenské poistenie z vymeriavacieho základu 3 076,00 eur.

Tie dobrovoľne poistené osoby, ktoré k 31. decembru 2012 platia poistné na nemocenské poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu (1 153,50 eura), ale ich určený vymeriavací základ je v sume nižšej ako 3 076,00 eur (to znamená, že ich určený vymeriavací základ je v sume v rozmedzí 1 153,51 eura až 3 075,99 eura), budú platiť za obdobie od 1. januára 2013 aj poistné na nemocenské poistenie z určeného vymeriavacieho základu v rozmedzí 1 153,51 eura až 3 075,99 eura.

„Minimálne poistné“ pre SZČO bude za obdobie od 1. januára 2013 predstavovať sumu 130,27 eura a „maximálne poistné“ bude v sume 1 302,79 eura.

„Minimálne poistné“ pre komplexne dobrovoľne poistenú osobu (nemocensky, dôchodkovo, v nezamestnanosti) bude za obdobie od 1. januára 2013 predstavovať sumu 138,13 eura a „maximálne poistné“ bude v sume 1 381,39 eura. Toto „nové minimálne a maximálne poistné“ je prvýkrát splatné 8. februára 2013.

Sociálna poisťovňa upozorňuje tiež na potrebu zmeny trvalého príkazu v banke.

 

Zdroj: Správy pre podnikateľov, Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

AUTOR

Poradca podnikateľa, s. r. o.

pp.jpg

Pôsobí vo svete publikovania viac ako 20 rokov. PP je značkou, ktorá sa ako prvá na Slovensku začala zaoberať aplikáciou legislatívy do bežnej praxe a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií.

Dátum publikácie

02.11.2012