Zmeny v platení poistného pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu od 1. januára 2013

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu budú platiť za obdobie od 1. januára 2013 nové sumy minimálneho (393,00 eur) a maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie (3 930,00 eur). Nové sumy poistného budú prvýkrát splatné 8. februára 2013.

Dátum publikácie:2.11.2012
Autor:Poradca podnikateľa, s. r. o.

Zmeny v platení poistného pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu od 1. januára 2013

Tá SZČO a dobrovoľne poistená osoba, ktorá k 31. decembru 2012 platí poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu (339,89 eura) a tá, ktorej skutočný, resp. určený vymeriavací základ je v sume nižšej alebo rovnej 393,00 eur (teda v rozmedzí 339,90 eura až 393,00 eur), bude platiť za obdobie od 1. januára 2013 poistné na sociálne poistenie z novej hodnoty minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie 393,00 eur.

Tie povinne poistené SZČO, ktoré k 31. decembru 2012 platia poistné na sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu (1 153,50 eura a 3 076,00 eur) a ich skutočný vymeriavací základ je v sume vyššej ako nový maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie – 3 930,00 eur, budú platiť za obdobie od 1. januára 2013 poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu 3 930,00 eur.

Tie SZČO, ktoré platili poistné z maximálnych vymeriavacích základov (1 153,50 eura a 3 076,00 eur), ale ich skutočný vymeriavací základ je nižší ako nový maximálny vymeriavací základ 3 930,00 eur (teda je v sume do 3 930,00 eur), budú za obdobie od 1. januára 2013 platiť poistné na sociálne poistenie z ich skutočného vymeriavacieho základu.

Tie dobrovoľne poistené osoby, ktoré k 31. decembru 2012 platia poistné na nemocenské poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu (1 153,50 eura), ale ich určený vymeriavací základ je 3 076,00 eur, budú platiť za obdobie od 1. januára 2013 aj poistné na nemocenské poistenie z vymeriavacieho základu 3 076,00 eur.

Tie dobrovoľne poistené osoby, ktoré k 31. decembru 2012 platia poistné na nemocenské poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu (1 153,50 eura), ale ich určený vymeriavací základ je v sume nižšej ako 3 076,00 eur (to znamená, že ich určený vymeriavací základ je v sume v rozmedzí 1 153,51 eura až 3 075,99 eura), budú platiť za obdobie od 1. januára 2013 aj poistné na nemocenské poistenie z určeného vymeriavacieho základu v rozmedzí 1 153,51 eura až 3 075,99 eura.

„Minimálne poistné“ pre SZČO bude za obdobie od 1. januára 2013 predstavovať sumu 130,27 eura a „maximálne poistné“ bude v sume 1 302,79 eura.

„Minimálne poistné“ pre komplexne dobrovoľne poistenú osobu (nemocensky, dôchodkovo, v nezamestnanosti) bude za obdobie od 1. januára 2013 predstavovať sumu 138,13 eura a „maximálne poistné“ bude v sume 1 381,39 eura. Toto „nové minimálne a maximálne poistné“ je prvýkrát splatné 8. februára 2013.

Sociálna poisťovňa upozorňuje tiež na potrebu zmeny trvalého príkazu v banke.

 

Zdroj: Správy pre podnikateľov, Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Funkcie

Partner