www.skdp.sk
Daňová pohotovosť

Daňová

pohotovosť

Nadežda Cígerová


+421 41 7053 535

Tatiana Mičíková


+421 41 7053 838

Vladimír Ozimý


+421 41 7053 434

Zuzana Uríková


+421 41 7053 737

Mzdová

pohotovosť

Jana Repáčová


+421 41 7053 636

Viera Kubanková


+421 41 7053 939

 

Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

 


Pozrite si odpovede na >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<< k aktuálnym témam.

 


Telefonické poradenstvo

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

Nadežda Cígerová   Tatiana Mičíková   Vladimír Ozimý   Zuzana Uríková   Jana Repáčová   Viera Kubanková
 DSC_3181___120x180        DSC_3054___120x180        DSC_3956___120x180        DSC_3020___120x180        DSC_3130___120x180        DSC_3005___120x180
                     

                                        

Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngporadca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

  1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 
  2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.

V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

On-line poradenstvo 

Každý pracovný deň od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných poradcov formou chatu priamo na portáli.

V prípade, že máte problémy so spustením On-line poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu 

*služba on-line poradenstvo platí iba pre predplatiteľov portálu danovecentrum.sk

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom 

V máji ste sa poradcov pýtali aj na tieto témy:

 

1. Daň z príjmov

Bezúročná pôžička spoločnosti a transferové oceňovanie

Odpis neuhradených pohľadávok

Zaradenie regálového systému do odpisovej skupiny

Úprava základu dane o neuhradený záväzok (obstaranie budovy)

Zápočet daňovej licencie právnym nástupcom

Zmarená investícia

Auto manželky v podnikaní

 

2. DPH

Vyúčtovacia faktúra za stavebné práce

Nadobudnutie tovaru z EÚ a nárok na odpočítanie dane

Platba vopred pri pšenici

Ako správne fakturovať stavebné práce

Nákup tovaru v ČR a vývoz do USA

Predaj firemného auta a DPH

Dodávka a nalepenie nepriesvitnej fólie na okná

Odpočítanie dane z neskoro doručenej faktúry

Predaj alebo darovanie auta (spriaznenej osobe)

Prijatý dobropis k viacerým faktúram

 

3. Podvojné účtovníctvo

Správny poplatok a obstarávacia cena automobilu

Účtovanie nákupu PHL a ročné cestovné poistenie ako daňový výdavok

Zaúčtovanie úveru a mesačné splátky

Účtovanie poplatkov v podvojnom účtovníctve

Odpis záväzku a jeho účtovanie

 

4. Jednoduché účtovníctvo:

Faktúra za stravné lístky, manipulačný poplatok, poštovné a DPH v JÚ

Osobný vklad (výber) podnikateľa

Výdavky na zásoby v jednoduchom účtovníctve

Prechod z JÚ na PÚ v neziskovej organizácii

Výdavky na zásoby v jednoduchom účtovníctve

 

5. Ostatné témy

Podiel spoločníka na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti

Nárok na stravné pri zahraničnej pracovnej ceste

Bezodplatné postúpenie pohľadávky u postupcu

Manko u komisionára

Zrušenie spoločnosti