www.skdp.sk
Daňová pohotovosť

Daňová

pohotovosť

Nadežda Cígerová


+421 41 7053 535

Tatiana Mičíková


+421 41 7053 838

Vladimír Ozimý


+421 41 7053 434

Zuzana Uríková


+421 41 7053 737

Mzdová

pohotovosť

Jana Repáčová


+421 41 7053 636

Viera Kubanková


+421 41 7053 939

Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.


Pozrite si odpovede na >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<< k aktuálnym témam.

 


Telefonické poradenstvo

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

Nadežda Cígerová   Tatiana Mičíková   Vladimír Ozimý   Zuzana Uríková   Jana Repáčová   Viera Kubanková
 Nada Cigerova 120x180        Tatiana Mičíková_grey_bck_ 120x180        Vladimir-Ozimy        Zuzana Uríková_120x180        Janka Repacova 120x180        Viera Kubánková_120x180
                     

                                        

Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngporadca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

  1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 
  2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.

V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

On-line poradenstvo 

Každý pracovný deň od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných poradcov formou chatu priamo na portáli.

V prípade, že máte problémy so spustením On-line poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu 

*služba on-line poradenstvo platí iba pre predplatiteľov portálu danovecentrum.sk

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom 

V decembri ste sa poradcov pýtali aj na tieto témy:

 

1. Daň z príjmov

Odpisovanie drobného hmotného a nehmotného majetku

Výhra zamestnanca v tombole

Príjmy oslobodené od dane pri predaji budovy

Definícia obchodného podielu

Používanie auta konateľom aj na súkromné účely

Poskytnutie ubytovania obchodným partnerom

Prenájom bytu z daňového hľadiska

Transferové oceňovanie pri prenájme priestorov

Peňažný dar a transferové oceňovanie

Sponzorstvo – príspevok poskytnutý občianskemu združeniu

 

2. DPH

Dodanie tovaru do EÚ pre dodávateľa z tretej krajiny

Dodanie služby do EÚ – oslobodenie alebo prenesenie daňovej povinnosti?

Stavebné práce vykonané v Českej republike

Zaplatenie zálohovej platby z pohľadu DPH

Krátkodobý prenájom automobilov z pohľadu DPH

Nákup služby z tretích krajín

Odpočítanie DPH pri pneumatikách z ČR

Úrok z pôžičky - miesto dodania

Predaj osobného automobilu a DPH

Dodávka a inštalácia vzduchotechniky

Príležitostný predaj stavebného pozemku

 

3. Podvojné účtovníctvo

Účtovanie preplatku z ročného zúčtovania

Zmenka na inkaso - účtovanie v PÚ

Použitie nevyplateného zisku spoločníkov na úhradu straty

Účtovanie reštaurácie

Pokladničný doklad platený kartou v PÚ

 

4. Jednoduché účtovníctvo:

Investičný majetok pri prerušení podnikania

Dotácia poskytnutá združeniu 

 

5. Ostatné témy

Daň z nehnuteľností a zomretý daňovník

SZČO - trvalý pobyt ako sídlo firmy alebo miesto podnikania?

Pracovná cesta na požičanom aute

Povinnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Konateľ – darovanie auta alebo predaj?