www.skdp.sk

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry z pohľadu DPH

Osobitná úprava uplatňovania DPH pri tomto druhu služieb zjednodušuje postup vylúčením odpočítania dane z nakúpených služieb a následným zdaňovaním rozdielu medzi cenou nakúpených služieb a predajnou cenou.

 Čítať celé

Daňové a nedaňové výdavky

Obsahom príspevku je problematika daňových a nedaňových výdavkov so zameraním na vývoj tejto problematiky a na konkrétne zmeny v poslednom období.

 Čítať celé

Letné brigády študentov – postup pri zdaňovaní príjmu

Príjem študenta z pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študentov je príjmom zo závislej činnosti.

 Čítať celé

Daňové centrum 3.0 - nový dizajn, funkcie a služby

Vyskúšajte nové Daňové centrum 3.0 a využívajte jeho nové funkcie a služby naplno už dnes.

 Čítať celé

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Ak daňovník po 31. januári zistil, že v daňovom priznaní neuviedol správne údaje alebo všetky vozidlá, ktoré boli predmetom dane, alebo uviedol aj vozidlá, u ktorých napr. zanikla daňová povinnosť, napraví túto chybu.

 Čítať celé

Služba fakturovaná s českou DPH

25.07.2017 / Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť s r. o., neplatiteľ DPH, má faktúru z ČR za registráciu domény a webhosting. Faktúra je vyčíslená aj s DPH. Vzťahuje sa na túto službu § 7 zákona o DPH? Musí firma odviesť DPH aj na Slovensku, keďže už bola DPH odvedená v ČR?

 Čítať celé

Zostatková cena pri predaji auta a daňový výdavok

18.07.2017 / Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť kúpila v roku 2013 automobil za 18 908,33 €. V januári 2017 ho predala za 9 000 € bez DPH, avšak automobil nebol odpísaný. Zostatková cena je 6 301,33 €. Je zostatková cena daňovým výdavkom a do akej výšky?

 Čítať celé

Zmena životného minima ovplyvní aj dane

12.07.2017 / Finančná správa SR

Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na 199,48 eur. Táto zmena od roku 2018 ovplyvní nielen výšku daňového bonusu na dieťa, sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka, ale aj hranicu na podanie daňového priznania.

 Čítať celé


Navrhované zmeny Obchodného zákonníka k 1. októbru 2017

29.06.2017 / S-EPI, s.r.o.

Novela má vykonať transpozíciu smernice EÚ 2016/943 o ochrane obchodného tajomstva, zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov, ako aj spoločníkov v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť.


Zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich

31.05.2017 / Redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Súčasťou zmien je aj nová vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárneho senátu, ktorí nie sú sudcami. 


Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.04.2017 / Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.

SITA

Medzinárodný menový fond vylepšil prognózu ekonomického rastu eurozóny

25.07.2017 / SITA a.s.

Predikciu rastu hospodárstva eurozóny v tomto roku fond zlepšil o 0,2 percentuálneho bodu na 1,9 %.

 Čítať celé

Niektorým SZČO sa od júla menia ich odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni

20.07.2017 / SITA a.s.

Vyše 154,2 tisíca SZČO dostalo zo Sociálnej poisťovne oznámenie o tom, či sa im mení výška poistného na sociálne poistenie, ďalším 22,2 tisíca podnikateľom ich povinnosť platiť sociálne odvody od začiatku tohto mesiaca vznikla a zvyšným 11,8 tisíca SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne zanikla.

 Čítať celé

Zamestnanosť sa v máji zvýšila vo všetkých sledovaných oblastiach

13.07.2017 / SITA a.s.

Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v ubytovaní sa zvýšila o 11,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %.

 Čítať celé