www.skdp.sk

Náhrady za vlastné vozidlo zamestnanca

Častou otázkou bežnej praxe je problematika nárokov zamestnanca a konateľa pri služobných cestách vo všetkých formách, pohľad zamestnávateľa na uplatňovanie daňového aspektu týchto výdavkov v praxi a problematika vstupu DPH z takýchto nákladov.

Čítať celé

Vstupná cena hmotného majetku

Jedným z rozhodujúcich faktorov pre bezchybné uplatňovanie odpisov je správne stanovená vstupná cena, z ktorej sa odpisy vykonávajú. Vstupnú cenu určuje zákon o dani z príjmov pre rôzne formy obstarania hmotného majetku. Vstupná cena môže byť stanovená rovnako ako v účtovníctve, ale vo vymedzených prípadoch aj odlišne od účtovníctva...

Čítať celé

Pracovný odev podnikateľa ako daňový výdavok

Rozšíreným a najjednoduchším spôsobom prirodzenej daňovej optimalizácie je okrem regulovania pomeru príjmov a výdavkov v zdaňovacom období aj racionálne uplatňovanie všetkých vynaložených výdavkov správne z daňového hľadiska. Najviac diskusií v danom smere spôsobuje už roky pracovné oblečenie nie pri fyzickej, ale pri duševnej práci.

Čítať celé

Účtovanie cestovných náhrad v podvojnom a jednoduchom účtovníctve

Z pohľadu účtovania pracovných ciest a cestovných náhrad je rozhodujúce stanovenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu a prepočet cestovných náhrad a preddavkov na cestovné náhrady. Príspevok objasňuje vyúčtovanie pracovných ciest a ich zaúčtovanie v podvojnom a jednoduchom účtovníctve.

Čítať celé

Úprava základu dane z dôvodu podkapitalizácie

Samostatný daňový inštitút – pravidlá nízkej kapitalizácie (podkapitalizácia) – má za cieľ zamedziť vyťahovaniu ziskov zo spoločnosti prostredníctvom úverového financovania závislých osôb. V článku sa dozviete, ktoré osoby musia uplatňovať tieto pravidlá, ako fungujú z pohľadu zákona o dani z príjmov a ako vypočítať ukazovateľ EBITDA, ktorého výsledkom je zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov.

Čítať celé

Posledný deň na odložené dane a vratku dane zo zahraničia

30.9.2016  /  Finančné riaditeľstvo SR

Zostáva posledná šanca na podanie daňového priznania. Šesťmesačný odklad uplynie dnes – 30. septembra. Daňové priznanie treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Tiež je posledný termín na vyžiadanie si vrátenia dane zo zahraničia.

Čítať celé

Stavebné práce a kedy sa nás týka prenos daňovej povinnosti

28.9.2016  /  Ing. Zuzana Uríková

Aktuálne videoškolenie na DC je zamerané na problematiku stavebných prác - kedy sa nás týka tuzemský prenos daňovej povinnosti v tejto oblasti s množstvom praktických príkladov.

Čítať celé

Novela zákona o dobrovoľníctve a ZDP v zákone o športe

27.9.2016  /  Ing. Valéria Jarinkovičová

Zákon o športe, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2016, novelizoval aj zákon o dani z príjmov a zákon o dobrovoľníctve. Ako sa po novele zdaní príjem za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v športe?

Čítať celé

Vláda SR: Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot

23.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.


Legislatívne zmeny ministerky L. Žitňanskej posunuli poslanci do druhého čítania

9.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov.


Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.

tst-partner-logo.png

DANE: Do rozpočtu pritečie o stovky miliónov viac, ako sa očakávalo

30.9.2016  /  SITA a.s.

Analytici rezortu financií opäť navýšili odhad daňových a odvodových príjmov na rok 2016, a to oproti júnovej prognóze o 397 mil. eur. Môže za to predovšetkým rastúca ziskovosť firiem, zvyšuje sa aj odhad príjmov z dane z pridanej hodnoty.

Čítať celé

SP rozširuje elektronické služby pre zamestnávateľov

30.9.2016  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa od 1. októbra tohto roka rozširuje spôsob povinnej elektronickej komunikácie so zamestnávateľmi. Od začiatku budúceho mesiaca budú zamestnávatelia povinní poisťovni zasielať v elektronickej forme aj ďalšie tlačivá.

Čítať celé

Zákon o nelegálnej práci treba podľa SaS zmierniť

29.9.2016  /  SITA a.s.

Poslanci NR SR za politickú stranu Sloboda a Solidarita predkladajú na parlamentu návrh novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Cieľom návrhu zákona je zmeniť a zmierniť definíciu pojmu nelegálne zamestnávanie.

Čítať celé