www.skdp.sk

Zostatková cena hmotného majetku v daňových výdavkoch

Od 1. 1. 2015 došlo k doplneniu definície daňovej zostatkovej ceny v súvislosti s využívaním majetku aj na súkromné účely a so zavedením dane z luxusu a s tým spojenú úpravu základu dane. Pri vyradení majetku predajom alebo likvidáciou sa u vybraných druhov majetku bude zahrnovať do základu dane daňová zostatková cena len do výšky príjmov z predaja.

Čítať celé

Manká a škody z pohľadu dane z príjmov

Vznik manka alebo škody predstavuje pre účtovnú jednotku určitú majetkovú ujmu, resp. škodovú udalosť, s ktorou je potrebné dôsledne sa vyrovnať aj z pohľadu účtovných a daňových predpisov. Podľa konkrétnych okolností je možné túto majetkovú ujmu zahrnúť do daňových výdavkov v plnej výške alebo s určitým obmedzením.

Čítať celé

Zmeny v oblasti daní a účtovníctva od 1. 1. 2016

Trápi vás, čo nové sa chystá pri daňovej licencii? Chcete vedieť, na čo sa pripraviť pri kontrolnom výkaze? Pýtate sa, či sa báť novely daňového poriadku? Neviete, čo prináša zavedenie nového systému „Cash accounting scheme“? Dosť bolo obáv! Príďte sa na 3. ročník konferencie dozvedieť rekapituláciu schválených legislatívnych zmien od viacerých renomovaných lektorov.

Čítať celé

Nové vzory tlačív pre rok 2015 a 2016

Vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015 boli publikované nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2015, vzory potvrdení o ich podaní a poučenia na ich vyplnenie. Uverejnené boli aj nové a odporúčané vzory tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

Čítať celé

Novinky na Daňovom centre


Pripravili sme niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré určite stoja za pozornosť. V tomto článku si môžete pozrieť, kde ich nájdete a ako s nimi môžete pracovať.

Čítať celé

Peniaze vám len tak z neba nespadnú – hľadajte prácu ešte intenzívnejšie ako doteraz | Inzercia

27.11.2015

Už ste znechutení z toho ničnerobenia a radi by ste pohli prstom v novej práci? Robte pre to niečo, neseďte doma! Niekedy sme však nútení utekať za prácou čoraz ďalej od miesta trvalého pobytu. Prečo je tomu tak? Prečo nie sú voľné pracovné miesta aj vo vašom okrese/kraji? Bohužiaľ vy ste až príliš malý pán, aby ste ovplyvnili počet voľných pracovných miest! Čo však máte robiť? Plakať do vankúša? To ani zďaleka nemusíte!

Čítať celé

Otestujte sa: Zdaňovanie a účtovanie cestovných kancelárií a agentúr

27.11.2015  /  Ing. Eva Gášpárová

Urobte si krátky test a preverte si svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky zdaňovania a účtovania cestovných kancelárií a agentúr.

Čítať celé

Zmluvné pokuty a penále v roku 2015

24.11.2015  /  Nadežda Cígerová

Je správne tvrdenie, že v roku 2015 zmluvné pokuty už nebudú daňovým výdavkom?

Čítať celé

Návrh novely zákona o tepelnej energetike

19.11.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu zákona je poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu.


NR SR: Členovia školského výboru odobrili návrh zákona o športe

9.11.2015

Vládny návrh zákon o športe odobrili členovia parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslanci však k nemu predložili niekoľko desiatok pozmeňujúcich návrhov.


Výbory NRSR prerokúvajú návrh nového zákona o verejnom obstarávaní

4.11.2015  /  Úrad pre verejné obstarávanie

V návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní sa najväčší dôraz kladie na plnú elektronizáciu postupov verejného obstarávania a všetkých procesných fáz zadávania zákaziek.

tst-partner-logo.png

Prezident odobril vyšší príspevok na starostlivosť o dieťa

27.11.2015  /  SITA a.s.

Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 230 eur na 280 eur. Pôjde o maximálnu výšku príspevku v prípade, ak starostlivosť dieťaťu vo veku do troch rokov zabezpečuje súkromné zariadenie alebo fyzická osoba na základe živnosti.

Čítať celé

Prezident podpísal príspevok na podporu mobility za prácou

27.11.2015  /  SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedú nové podmienky poskytovania príspevku na podporu mobility za prácou. Pôjde o príspevok vo výške 80 % preukázaných výdavkov na bývanie, maximálne 250 eur mesačne počas šiestich mesiacov, pre znevýhodnených uchádzačov o prácu aj ďalších šesť mesiacov, a to v sume najviac 125 eur mesačne.

Čítať celé

Europarlament volá po spoločných daňových základoch pre firmy

26.11.2015  /  SITA a.s.

Europarlament požaduje zmeny v zdaňovaní podnikov v EÚ. V schválenom uznesení odporúča okrem iného spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb a zjednotenie daňovej terminológie v únii.

Čítať celé