Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Prehľad daňových povinností k 31. 3. 2015

Okrem podania daňového priznania k dani z príjmov je deň 31. marec 2015 hraničným termínov pre množstvo iných daňových povinností, ktoré sú zosumarizované v tabuľke. Pri každej povinnosti uvidíte, aká sankcia hrozí pri jej nesplnení alebo nedodržaní stanoveného termínu.

Čítať celé

Zrušenie zvýhodneného lízingového odpisovania

Máte majetok obstaraný na lízing? S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo k zrušeniu jeho výhodného odpisovania. Nové pravidlá sa vzťahujú aj na lízingové zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014. Zjednotil sa tak spôsob odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania.

Čítať celé

Účtovníctvo podnikateľov v roku 2015 – zmeny v účtovných predpisoch

Najväčšou zmenou v postupoch účtovania je zrušenie účtovania mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov, a tým aj zrušenie účtovania o výsledku hospodárenia z mimoriadnej činnosti. Druhou najväčšou zmenou je úprava účtovania časového nerozlišovania pre všetky účtovné jednotky.

Čítať celé

Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2015

Fyzické aj právnické osoby sú povinné platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia preddavky na daň z príjmov, ak im takáto zákonná povinnosť vznikne. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo v roku 2015 k zmenám v právnej úprave, ktoré sa dotýkajú hlavne platenia preddavkov fyzickými osobami.

Čítať celé

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014

Pomôžeme Vám zorientovať sa v pomerne zložitej problematike dane z príjmov fyzickej osoby, správne vypočítať daň z príjmov a vyplniť tlačivo daňového priznania za rok 2014. Daňové priznanie treba podať do 31. marca 2015, ale túto lehotu si môžete jednoducho predĺžiť.

Čítať celé

Darovanie 2 % alebo 3 % dane

25.3.2015  /  Finančná správa SR

Aj v tomto roku môžu daňové subjekty darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní prijímateľom - právnickým osobám uvedeným v zozname prijímateľov. Právnické a fyzické osoby tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní.

Čítať celé

Najvyšší čas na podanie žiadosti o pridelenie kódu VRP

25.3.2015  /  Finančná správa SR

Ak ste sa rozhodli virtuálnu registračnú pokladnicu používať od 1. apríla, mali by ste žiadosť podať najneskôr do 25. marca 2015. V opačnom prípade Vám prihlasovacie údaje nemusia prísť poštou do konca mesiaca.

Čítať celé

Zmeny v uplatňovaní výdavkov na operatívny prenájom od 1. 1. 2015

23.3.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Podstatnou zmenou v uznávaní výdavkov za prenájom majetku je rozšírenie podmienky zaplatenia aj na prípady, ak príjemcom platby za nájomné je právnická osoba. Obmedzuje sa aj zahrnovanie operatívneho prenájmu osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €.

Čítať celé

Nová povinnosť pre predajcov na diaľku

20.3.2015  /  JUDr. Robert Gogola

V snahe predchádzať prípadom, keď sa pri komunikácii na diaľku nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov spotrebiteľa, bola do NR SR predolžená novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.


Nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vína

20.3.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktoré predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel poskytovania podpory v sektore vína.


Nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka

20.3.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

tst-partner-logo.png

Na Slovensku by mohlo vzniknúť až 1 400 pracovných miest

31.3.2015  /  SITA a.s.

Slovensko s najväčšou pravdepodobnosťou čakajú tri nové investície. V jednom prípade ide o rozšírenie investície a v dvoch prípadoch o nových zahraničných investorov. Celkovo by sa vďaka týmto investičným projektom malo na Slovensku preinvestovať zhruba 59 miliónov eur.

Čítať celé

Cena práce v SR rástla rýchlejšie ako priemer EÚ

31.3.2015  /  SITA a.s.

Priemerná hodinová cena práce v ekonomike EÚ bez zahrnutia sektora poľnohospodárstva a verejnej správy bola v minulom roku vo výške 24,6 eura a v rámci eurozóny vo výške 29,2 eura. Na Slovensku bola v roku 2014 priemerná hodinová cena práce v sume 9,7 eura a oproti roku 2013 stúpla o 5,2 %.

Čítať celé

Prepisovať autá bude od apríla možné aj cez internet

30.3.2015  /  SITA a.s.

Ministerstvo vnútra spustí 1. apríla do ostrej prevádzky 26 elektronických služieb, ktoré sa týkajú evidencie vozidiel. Občania budú môcť cez internet tiež odhlásiť aj prihlásiť vozidlo. Online systém počíta aj s možnosťami urobiť zmeny v evidencii svojho auta, ako je zmena farby či iných údajov.

Čítať celé