Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Prehľad daňových povinností ku dňu 31. marec 2015

Okrem podania daňového priznania k dani z príjmov je deň 31. marec 2015 hraničným termínov pre množstvo iných daňových povinností, ktoré sú zosumarizované v tabuľke. Pri každej povinnosti uvidíte, aká sankcia hrozí pri jej nesplnení alebo nedodržaní stanoveného termínu.

Čítať celé

Zrušenie zvýhodneného lízingového odpisovania

Máte majetok obstaraný na lízing? S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo k zrušeniu jeho výhodného odpisovania. Nové pravidlá sa vzťahujú aj na lízingové zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014. Zjednotil sa tak spôsob odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania.

Čítať celé

Účtovníctvo podnikateľov v roku 2015 – zmeny v účtovných predpisoch

Najväčšou zmenou v postupoch účtovania je zrušenie účtovania mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov, a tým aj zrušenie účtovania o výsledku hospodárenia z mimoriadnej činnosti. Druhou najväčšou zmenou je úprava účtovania časového nerozlišovania pre všetky účtovné jednotky.

Čítať celé

Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2015

Fyzické aj právnické osoby sú povinné platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia preddavky na daň z príjmov, ak im takáto zákonná povinnosť vznikne. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo v roku 2015 k zmenám v právnej úprave, ktoré sa dotýkajú hlavne platenia preddavkov fyzickými osobami.

Čítať celé

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014

Pomôžeme Vám zorientovať sa v pomerne zložitej problematike dane z príjmov fyzickej osoby, správne vypočítať daň z príjmov a vyplniť tlačivo daňového priznania za rok 2014. Daňové priznanie treba podať do 31. marca 2015, ale túto lehotu si môžete jednoducho predĺžiť.

Čítať celé

Darovanie 2 % alebo 3 % dane

25.3.2015  /  Finančná správa SR

Aj v tomto roku môžu daňové subjekty darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní prijímateľom - právnickým osobám uvedeným v zozname prijímateľov. Právnické a fyzické osoby tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní.

Čítať celé

Najvyšší čas na podanie žiadosti o pridelenie kódu VRP

25.3.2015  /  Finančná správa SR

Ak ste sa rozhodli virtuálnu registračnú pokladnicu používať od 1. apríla, mali by ste žiadosť podať najneskôr do 25. marca 2015. V opačnom prípade Vám prihlasovacie údaje nemusia prísť poštou do konca mesiaca.

Čítať celé

Zmeny v uplatňovaní výdavkov na operatívny prenájom od 1. 1. 2015

23.3.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Podstatnou zmenou v uznávaní výdavkov za prenájom majetku je rozšírenie podmienky zaplatenia aj na prípady, ak príjemcom platby za nájomné je právnická osoba. Obmedzuje sa aj zahrnovanie operatívneho prenájmu osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €.

Čítať celé

Nová povinnosť pre predajcov na diaľku

20.3.2015  /  JUDr. Robert Gogola

V snahe predchádzať prípadom, keď sa pri komunikácii na diaľku nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov spotrebiteľa, bola do NR SR predolžená novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.


Nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vína

20.3.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktoré predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel poskytovania podpory v sektore vína.


Nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka

20.3.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

tst-partner-logo.png

Návrh zrušiť daňové licencie nezískal dostatočnú podporu

26.3.2015  /  SITA a.s.

Návrh skupiny poslancov zrušiť daňové licencie v novele zákona o dani z príjmov neprešiel do druhého čítania. Súčasné nastavenie daňových licencií má podľa predkladateľov novely likvidačný potenciál na množstvo malých firiem, ktoré sú z objektívnych dôvodov v strate.

Čítať celé

Poslanci odmietli vyššiu ochranu malých podnikateľov

26.3.2015  /  SITA a.s.

Firmy si aj naďalej budú môcť vyberať, v akom poradí a komu budú platiť faktúry. Poslanci neposunuli do druhého čítania opozičný návrh novely Obchodného zákonníka, podľa ktorého mali podnikatelia vyplácať peňažné záväzky z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v poradí podľa lehoty splatnosti faktúry alebo inej výzvy podobnej povahy.

Čítať celé

Pošta pre daňové priznania predĺži v 85 pobočkách otváracie hodiny

25.3.2015  /  SITA a.s.

Slovenská pošta predĺži v 85 vybraných pobočkách na Slovensku v posledný deň podávania daňových priznaní otváracie hodiny pre verejnosť. Zo skúseností z predchádzajúcich rokov budú 31. marca nadštandardne otvorené pošty väčšinou v okresných a krajských mestách.

Čítať celé