www.skdp.sk

Kontrolný výkaz k DPH – zmena od 1. 4. 2016

Od 1. 4. 2016 sa zavádza nový vzor kontrolného výkazu, v ktorom budú premietnuté zmeny vo vykazovaní údajov v časti B.3.1. a B.3.2. kontrolného výkazu. Platiteľ DPH je od 1. 4. 2016 povinný za zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje odpočítanie dane zo zjednodušených faktúr vo výške 3 000 € a viac, uvádzať v kontrolnom výkaze aj údaje o dodávateľoch tovarov a služieb.

Čítať celé

Zmeny v obchodnom majetku v rokoch 2015 a 2016

Od 1. 1. 2015 došlo v zákone o dani z príjmov v súvislosti s obchodným majetkom k zásadným zmenám. V priebehu roka 2015 sa ďalej vybrané ustanovenia zákona spresňovali, niektoré platili už pre daňové priznania za rok 2015 a niektoré až od 1. 1. 2016. Pozrite si, k akým rôznym zmenám došlo.

Čítať celé

Nové aspekty podania dodatočného daňového priznania od 1. 1. 2016

Po podaní riadneho daňového priznania, ak daňovník zistí nezrovnalosti – chyby peňažného alebo nepeňažného charakteru v podanom daňovom priznaní bez ohľadu na druh dane, za ktorú daňové priznanie podal, nastáva obdobie podania dodatočného daňového priznania, ktoré daňovník môže podať alebo má povinnosť podať.

Čítať celé

Najvýznamnejšie zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb v roku 2015 a 2016

K najvýznamnejším zmenám v oblasti zdaňovania príjmov FO v roku 2015 patrila možnosť „brutácie“ nepeňažných plnení, v roku 2016 ide o zdaňovanie príjmov športovcov a sponzorského, zdaňovanie plnení lekárov, oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov, zmeny v spôsobe zdanenia autorských honorárov atď.

Čítať celé

Daňový poriadok účinný od 1. januára 2016 – vysvetlenie legislatívnych úprav

V priebehu roka 2015 bolo prijatých šesť noviel daňového poriadku. Najrozsiahlejšou je novela č. 269/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016 a 1. mája 2016. Prinášame prehľad a vysvetlenie legislatívnych úprav, ktoré novely prinášajú, a príklady – napríklad ako sa po novom vypočíta výška pokuty za podanie dodatočného daňového priznania.

Čítať celé

Posledné dni na 2 % a daňové priznania

29.4.2016  /  Finančné riaditeľstvo SR

Zamestnanci, ktorým robil ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ, môžu poukázať 2 %, prípadne 3 % zaplatenej dane do pondelka 2. mája. Posledné dni zostávajú aj tým, ktorí si odložili podanie daňového priznania o jeden mesiac.

Čítať celé

Trestné činy a trestné sadzby za krátenie daní a daňové machinácie

28.4.2016  /  Ing. Emil Burák, PhD.

Aké sú trestné činy a trestné sadzby za krátenie daní a daňové machinácie v SR aktuálne?

Čítať celé

Usmernenie k zmene zatriedenia účtovných jednotiek účtujúcich do inej veľkostnej skupiny

26.4.2016  /  Finančné riaditeľstvo SR

FR SR vydalo usmernenie k zmene zatriedenia účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva do inej veľkostnej skupiny podľa zákona o účtovníctve.

Čítať celé

Návrh novely zákona o zdravotnom poistení

25.4.2016

Dňa 25. apríla 2016 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnom poistení. Jeho cieľom je posun termínu vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom, ako aj posun termínu povinnosti vytvárania a zasielania elektronických zdravotných záznamov do elektronickej zdravotnej knižky.


Reforma ochrany osobných údajov: EP schválil nové pravidlá pre digitálnu éru

18.4.2016

Európsky parlament schválil reformu ochrany osobných údajov, ktorej cieľom je vrátiť užívateľom internetu kontrolu nad ich dátami a zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ich ochrany zodpovedajúci digitálnej ére v celej EÚ.


Budú naše osobné údaje v USA dostatočne chránené?

21.3.2016

Ak používate Facebook alebo Gmail, vaše fotografie alebo maily sú väčšinou uschovávané na serveroch v USA. Toto zasielanie údajov ponad Atlantik je úplne legálne, pokiaľ sa americké firmy zaviažu, že s nimi budú narábať podľa európskych štandardov.

tst-partner-logo.png

Tab: Úrokové sadzby účtov v cudzej mene

2.5.2016  /  SITA a.s.

Tabuľka úrokových sadzieb účtov v cudzej mene vo vybraných bankách.

Čítať celé

Priemerná dočasná PN bola v marci 3,52 %

2.5.2016  /  SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v marci tohto roka na úrovni 3,52 %. V porovnaní s februárom je to menej o 0,32 percentuálneho bodu, medziročne priemerná PN minulý mesiac klesla o 0,26 percentuálneho bodu.

Čítať celé

Prezident podpísal novelu o preukazoch poistenca

29.4.2016  /  SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o zdravotnom poistení a poisťovníctve. Právna úprava, ktorú schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní, posúva vydávanie preukazov poistenca s elektronickým čipom o rok.

Čítať celé