www.skdp.sk

Elektronická registračná pokladnica

Každý podnikateľ má povinnosť viesť evidenciu o prijatých platbách. Podnikateľ je povinný evidovať tržbu prijatú v hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici. Dozviete sa, kto musí a kto nemusí používať ERP, aké sú vybrané služby, pri ktorých nevzniká povinnosť jej používania a ako pokladnicu používať.

Čítať celé

Elektronické schránky pre právnické osoby, ich dosah a účinok

Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente majú nahradiť klasické poštové podania a listinné vedenie sporov a konaní. Aktivácia elektronických schránok sa povinne začala 1. augusta 2016, no bude pokračovať až do konca roka 2016. Týka sa len právnických osôb.

Čítať celé

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácach

Režim prenesenia daňovej povinnosti je nástrojom na zabránenie podvodného konania. Zákon ale presne nestanovuje, čo sú stavebné práce (odvoláva sa len na klasifikáciu CPA). Nejednoznačnosť takejto definície vedie v praxi k neistote a problémom. Nesprávne stanovený režim DPH medzi platiteľmi môže ale znamenať riziko sankcie buď pre dodávateľa, alebo odberateľa.

Čítať celé

Náhrady za vlastné vozidlo zamestnanca

Častou otázkou bežnej praxe je problematika nárokov zamestnanca a konateľa pri služobných cestách vo všetkých formách. Prinášame pohľad zamestnávateľa na uplatňovanie daňového aspektu týchto výdavkov v praxi a problematiku vstupu DPH z takýchto nákladov.

Čítať celé

Vstupná cena hmotného majetku

Jedným z rozhodujúcich faktorov pre bezchybné uplatňovanie odpisov je správne stanovená vstupná cena, z ktorej sa odpisy vykonávajú. Vstupnú cenu určuje zákon o dani z príjmov pre rôzne formy obstarania hmotného majetku. Vstupná cena môže byť stanovená rovnako ako v účtovníctve, ale vo vymedzených prípadoch aj odlišne od účtovníctva...

Čítať celé

Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

25.10.2016

Zákonom č. 281/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Sadzba osobitného odvodu bánk na roky 2017 až 2020 sa novelou ponecháva na súčasnej úrovni koeficientu 0,2 %.

Čítať celé
kladivo, kniha

Minimálna mzda na rok 2017

21.10.2016

Nariadením vlády SR č. 280/2016 Z. z. sa suma minimálnej mzdy na rok 2017 stanovuje na sumu 435 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a v sume 2,50 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Čítať celé

Otestujte sa: Transferové oceňovanie – transakcie medzi blízkymi osobami

19.10.2016  /  Ing. Anna Fischerová

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky transakcií medzi blízkymi osobami v rámci transferového oceňovania? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Čítať celé

Vláda SR: Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot

23.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.


Legislatívne zmeny ministerky L. Žitňanskej posunuli poslanci do druhého čítania

9.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov.


Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.

tst-partner-logo.png

Sociálne odkázaní opäť dostanú od štátu potravinové balíčky

24.10.2016  /  SITA a.s.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR začína budúci týždeň v spolupráci s partnerskými neziskovými organizáciami opäť distribuovať potravinové balíčky pre najodkázanejších občanov.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v septembri opäť symbolicky klesla

21.10.2016  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci septembra tohto roka 9,42 %. Zostala tak na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

Čítať celé

Zmeny v dani z príjmov putujú do druhého čítania

20.10.2016  /  SITA a.s.

Zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov, zníženie korporátnej dane či zavedenie dane z dividend namiesto zdravotných odvodov z nich posunuli poslanci do druhého čítania.

Čítať celé