Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Blog DÚPP DaÚ

Pohľadávky z aspektu daní a účtovníctva

Pohľadávka je súčasťou obchodného majetku, vykazuje sa na strane aktív v súvahe (podvojné účtovníctvo) alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (jednoduché účtovníctvo). Článok podrobne rozoberá problematiku vzniku a zániku pohľadávok, vznik kurzových rozdielov a oceňovanie a účtovanie pohľadávok.

Čítať celé

Predaj a kúpa podniku

Podnik ako objekt vlastníckeho práva môže byť predmetom kúpy a predaja. Príspevok rozoberá právnu úpravu predaja a kúpy podniku, účtovanie v podvojnom účtovníctve podnikateľov, predaj a kúpu podniku z hľadiska dane z príjmov, z hľadiska DPH a prináša praktické príklady predaja a kúpy podniku s posúdením daňových dosahov.

Čítať celé

Poistenie podnikateľskej činnosti z hľadiska daní a účtovníctva

Výkon podnikateľskej činnosti je spojený s množstvom rizík, z ktorých sa mnohé dajú efektívne poistiť. Kedy je možné uznať poistné za daňový výdavok? Následne poistné udalosti predstavujú určitú majetkovú ujmu, s ktorou sa musia podnikatelia vysporiadať z pohľadu majetkovo-právneho a tiež z pohľadu daní a účtovníctva.

Čítať celé

Daňové a nedaňové výdavky v roku 2015

Prinášame Vám prehľad zmien v oblasti daňových a nedaňových výdavkov, ku ktorým došlo novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. 1. 2015. Tieto zmeny sa nutne dotýkajú veľkej väčšiny podnikateľských subjektov. Svoje vedomosti z problematiky daňových a nedaňových výdavkov v zdaňovacom období roka 2015 si môžete preveriť aj v krátkom teste.

Čítať celé

Majetok využívaný aj na osobné účely po 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 došlo k zvýhodňujúcej úprave uplatňovania daňových výdavkov pri majetku, ktorý sa využíva aj na súkromné účely. Zavedením možnosti krátenia výdavkov na 80 % sa zjednodušilo preukazovanie skutočnosti, či sa majetok reálne využíva len na podnikanie alebo aj na súkromné účely.

Čítať celé

Obmedzenie možnosti zrýchleného odpisovania

26.6.2015  /  Ing. Ľubica Sekerková

Praktický príklad: Ako postupovať v prípade, ak dôjde aj k preradeniu majetku z jednej odpisovej skupiny do druhej a súčasne dôjde aj k zmene metódy odpisovania zo zrýchleného na rovnomerné?

Čítať celé

Dovoz tovaru z Číny z pohľadu DPH

23.6.2015  /  Nadežda Cígerová

Slovenská spoločnosť registrovaná pre DPH v SR chce doviesť tovar z Číny. Tovar by mal vstúpiť na územie EÚ v Hamburgu. Ako by mala postupovať slovenská spoločnosť z pohľadu?

Čítať celé

Do 30. júna treba podať odložené daňové priznanie

17.6.2015

Viac ako 125 000 občanov a firiem si odložilo podanie daňového priznania na jún tohto roka. Do 30. júna 2015 je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť.

Čítať celé

Návrh novely Trestného zákona

26.6.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Návrhom zákona sa  transponuje do právneho poriadku SR Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze.


Návrh novely o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov

22.6.2015  /  JUDr. Robert Gogola

V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.


Zo zasadnutia Vlády SR dňa 27. mája 2015

28.5.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda SR na svojom 164. zasadnutí dňa 27. mája 2015 schválila aj návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou by sa zaviedla možnosť posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. Návrhom nového stavebného zákona si vláda kladie za cieľ riešiť aj aktuálny celospoločenský problém zníženia úrovne disciplíny vo výstavbe.

tst-partner-logo.png

Štát chce proti daňovým únikom nasadiť aj "firmy-agentov"

30.6.2015  /  SITA a.s.

Štát bude pri odhaľovaní daňovej trestnej činnosti využívať aj krycie obchodné spoločnosti. Avizujú to predstavitelia vlády, ktorí pripravujú balíček 30 nových opatrení zameraných na boj proti daňovým únikom. Cieľom tohto opatrenia bude začleniť firmu do reťazca najmä pri karuselových obchodoch.

Čítať celé

Od júla sa na Slovensku zavádza minimálny dôchodok

30.6.2015  /  SITA a.s.

Od začiatku júla sa na Slovensku zavádza minimálny dôchodok. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok bude trvanie dôchodkového poistenia najmenej 30 rokov. Nízkopríjmoví sporitelia v druhom pilieri budú mať pritom nárok na nižší minimálny dôchodok od štátu ako ľudia s nízkymi zárobkami, ktorí v druhom pilieri neboli.

Čítať celé

Tripartita odsúhlasila zmeny v službách zamestnanosti

30.6.2015  /  SITA a.s.

Hospodárska a sociálna rada SR odsúhlasila návrh novely zákona o službách zamestnanosti. Rezort práce navrhuje vytvoriť nový legislatívny rámec na podporu mobility za prácou napojenú na zmenu miesta pobytu občana, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii najmenej tri mesiace.

Čítať celé