www.skdp.sk

Daň vyberaná zrážkou od 1. 1. 2016

Z hľadiska predchádzania daňovým únikom sa pri niektorých druhoch príjmov uplatňuje spôsob vyberania dane zrážkou. Daňové bremeno znáša osoba, ktorej takýto príjem plynie, ale povinnosť zraziť a odviesť túto daň do štátneho rozpočtu má spravidla osoba, ktorá takýto príjem vyplatila. Existujú však špecifické prípady, kedy toto všeobecné pravidlo neplatí.

Čítať celé

Účtovanie občianskych združení v sústave jednoduchého účtovníctva

Článok približuje občianskym združeniam zákonné povinnosti podľa zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva, taktiež aké zákonné možnosti môže využiť pri zdaňovaní príjmov a uplatňovaní si výdavkov.

Čítať celé

Automobil a výdavky podnikateľa

Väčšina daňovníkov na podnikanie alebo v súvislosti s ním používa motorové vozidlo. Príspevok sa zaoberá výdavkami, ktoré im tým vznikajú, a to z daňového aspektu, so zameraním najmä na daň z príjmov fyzickej osoby.

Čítať celé

Vždy dostanete správne informácie v správny čas

Podnikateľské prostredie je veľmi dynamické a neustále prináša legislatívne zmeny a novinky, ktoré ovplyvňujú činnosť podnikateľských subjektov. Podnikatelia musia byť na všetky zmeny včas pripravení, aby predišli zbytočným problémom a sankciám.

Čítať celé

Daňové súvislosti výplaty podielu na zisku

Hlavným cieľom podnikateľskej činnosti je dosiahnutie zisku, t. j. kladného výsledku hospodárenia. O rozdelení zisku rozhoduje kompetentný orgán spoločnosti. Jednou z možností použitia zisku vykázaného obchodnou spoločnosťou je aj vyplatenie podielu na zisku spoločníkom spoločností.

Čítať celé

Používané sadzby DPH v členských štátoch EÚ

31.5.2016

Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1. januára 2016.

Čítať celé

Vklad na podnikateľský účet podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti

27.5.2016  /  Ing. Mária Nováková

Môže podnikateľ vložiť na bankový podnikateľský účet sumu vyššiu ako 5 tis. eur?

Čítať celé

Kontrolný výkaz – aktuálne videoškolenie od 1. 4. 2016

27.5.2016  /  Ing. Vladimír Ozimý

Na Daňovom centre pribudlo nové videškolenie, v ktorom lektor rozoberá problematiku kontrolného výkazu a všetky zmeny vysvetľuje priamo prostredníctvom nového tlačiva platného od 1. 4. 2016.

Čítať celé

Advokátski koncipienti nebudú mať skrátenú dĺžku praxe

24.5.2016  /  S-EPI, s.r.o.

Advokátskym koncipientom sa nebude skracovať dĺžka praxe z piatich rokov na tri roky.


Európsky parlament si posvieti na dane

10.5.2016

Pozrite si prehľad toho, čo všetko ohľadne väčšej daňovej transparentnosti a spravodlivosti majú poslanci momentálne na stole.


Návrh novely zákona o zdravotnom poistení

25.4.2016

Dňa 25. apríla 2016 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnom poistení. Jeho cieľom je posun termínu vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom, ako aj posun termínu povinnosti vytvárania a zasielania elektronických zdravotných záznamov do elektronickej zdravotnej knižky.

tst-partner-logo.png

Priemerná dočasná PN bola na Slovensku v apríli 3,31 %

31.5.2016  /  SITA a.s.

Najnižšiu dočasnú PN vykázal v minulom mesiaci Bratislavský kraj, a to 2,11 %, nasleduje Banskobystrický kraj s 2,97 %. Priemerné obdobie trvania PN na Slovensku v apríli predstavovalo vyše 44 dní.

Čítať celé

Odvodová úľava v 12 okresoch pomohla 58 nezamestnaným

31.5.2016  /  SITA a.s.

Od polovice decembra 2015 do konca februára 2016 sa v dvanástich najmenej rozvinutých okresoch vďaka odvodovej úľave zamestnalo 58 nezamestnaných. Zamestnávateľ za zamestnancov s nárokom na odvodovú úľavu platí poistné len na úrazové poistenie a garančné poistenie za obdobie najviac 12 mesiacov.

Čítať celé

Virtuálnu pokladnicu bude môcť využívať viac podnikateľov

30.5.2016  /  SITA a.s.

Od začiatku júla bude môcť virtuálnu registračnú pokladnicu využívať väčší okruh podnikateľov. Po novom ju budú môcť používať všetci podnikatelia, ktorí mesačne vydajú maximálne tri tisíc pokladničných bločkov.

Čítať celé