www.skdp.sk

Interné účtovné smernice v jednoduchom účtovníctve podnikateľov

Aj účtovné jednotky účtujúce v jednoduchom účtovníctve majú povinnosť vytvárať interné účtovné smernice, pre ktoré má konkrétna účtovná jednotka náplň. Interné účtovné smernice majú za úlohu dotvárať a objasniť individuálnu účtovnú politiku.

Čítať celé

Novela zákona o účtovníctve – zmeny účinné od 1. 7. 2015

Novelou č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve v troch etapách, a to od 1. 7. 2015, 1. 1. 2016 a 1. 1. 2017. Pozrite si prehľad zmien, ktoré začali platiť už od júla 2015 – zmeny sa týkajú zatrieďovania účtovných jednotiek do veľkostných skupín, účtovných zápisov, podpisového záznamu na účtovnú závierku, správnych deliktov a ďalších oblastí.

Čítať celé

Výročná správa, zverejnenie výročnej správy a účtovnej závierky

Vyhotovili a zverejnili ste už výročnú správu za účtovné obdobie 2014? Musíte to stihnúť do konca roka 2015. Postup účtovnej jednotky pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie 2014 a pri jej zverejnení prinášame v aktualizovanom vzore internej účtovnej smernice.

Čítať celé

Oprava chyby minulého roka

Dodávateľ v máji 2015 poslal faktúry za tovar dodaný v roku 2014. Ako spoločnosť, ktorá účtuje v podvojnom účtovníctve, zaúčtuje v roku 2015 faktúry za tovar, ktorý jej bol dodaný ešte v roku 2014? Bude ešte možné odpočítať DPH?

Čítať celé

Odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska

Ak sa javí pohľadávka nevymožiteľná alebo náklady s jej vymáhaním presiahnu hodnotu pohľadávky, vhodným riešením je odpis pohľadávky. Odpis pohľadávok však nemožno stotožňovať so zánikom pohľadávky, odpis predstavuje trvalé upustenie od jej vymáhania. Nie každý odpis pohľadávky je však daňovým výdavkom!

Čítať celé

Daňový tip: Výdavky na PHL

3.9.2015  /  Ing. Anton Kolembus

Zákon o dani z príjmov umožňuje zahŕňať výdavky na PHL do daňových výdavkov viacerými spôsobmi. Môže podnikateľ, ktorý používa na podnikanie vlastný osobný automobil nezahrnutý v obchodnom majetku, prejsť na paušálne výdavky na PHL?

Čítať celé

Otestujte sa: Superodpočet nákladov na výskum a vývoj

3.9.2015  /  Ing. Peter Horniaček

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú možnosti odpočítania nákladov na výskum a vývoj od základu dane? Pripravili sme si pre Vás krátky test.

Čítať celé

Keď sa podnikateľ zo zahraničia rozhodne podnikať u nás | Inzercia

26.8.2015

Vždy vás zaujímalo, ako to funguje, keď sa zahraničný podnikateľ rozhodne podnikať u nás doma? Vždy ste sa trápili otázkou, čo ich sem láka? Prečo sa práve taký prosperujúci podnik rozhodne podnikať v našich končinách? A ako to vlastne funguje? Prinášame vám jeden typ podnikania, ktorý využívajú mnohí zahraniční investori/ podnikatelia. Aký to asi môže byť? Počuli ste niekedy o o. z.? Nič vám táto skratka nevraví? Je to takzvaná organizačná zložka.

Čítať celé

Vláda schválila 48 návrhov zákonov

2.9.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky schválila 26. augusta 2015 na svojom rokovaní 48 návrhov zákonov. Ide o posledné návrhy zákonov, ktoré bude možné, podľa aktuálneho harmonogramu rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, schváliť v riadnom legislatívnom procese v tomto volebnom období.


Vybavovanie sťažností obvinených a odsúdených po novom

10.8.2015  /  JUDr. Robert Gogola

Dňa 6. 8. 2015 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie o návrhu novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej strážeJeho cieľom je najmä vytvorenie osobitnej úpravy vybavovania sťažností obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.


Pripravuje sa zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu

21.7.2015  /  JUDr. Robert Gogola

Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu novely zákona o pohľadávkach štátu zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý. 

tst-partner-logo.png

Poslanci navrhli zvýšiť limit na nový režim platenia DPH

4.9.2015  /  SITA a.s.

Limit obratu na využívanie zjednodušeného režimu platenia DPH sa má zvýšiť z pôvodne navrhovaných 75 tis. eur na 100 tis. eur. Podnikatelia do tohto obratu by tak na základe dobrovoľnosti mohli uhrádzať štátu daň z pridanej hodnoty až po prijatí platby za svoje tovary alebo služby.

Čítať celé

Zmeniť poisťovňu je možné do konca septembra

3.9.2015  /  SITA a.s.

Poistenci, ktorí chcú zmeniť zdravotnú poisťovňu, by sa mali poponáhľať. Prestúpiť k jednej z troch zdravotných poisťovní je možné do 30. septembra tohto roka. Prihlášku si môže poistenec podať iba v jednej zdravotnej poisťovni.

Čítať celé

Nezamestnanosť v SR aj celej EÚ v júli klesla

2.9.2015  /  SITA a.s.

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v júli klesla na 10,9 % z júnových 11,1 %. Znížila sa aj medziročne, keďže v júli 2014 bola vo výške 11,6 %. V rámci celej Európskej únie bola nezamestnanosť v siedmom mesiaci roka na nižšej úrovni ako v júni.

Čítať celé