Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
Účtovanie a vyčíslenie základu dane v konkurze

Účtovanie a vyčíslenie základu dane v konkurze

Prinášame kompletný dosah na účtovanie a vyčíslenie základu dane spoločnosti, ktorá do konkurzu vstupuje. Téma konkurzu sa však dotýka aj úspešného ekonomického subjektu, ak do konkurzu vstúpi jeho obchodný partner. Možnosti účtovného a daňového riešenia takto vzniknutých situácií ponúka druhá časť odborného textu.

Čítať celé
Mikro účtovná jednotka ako nová kategória účtovných jednotiek

Mikro účtovná jednotka ako nová kategória účtovných jednotiek

Účtovné jednotky, ktoré splnia stanovené podmienky, môžu už v účtovnom období začínajúcom v roku 2014 uplatiť štatút mikro účtovnej jednotky. Môžu tak využiť zjednodušené postupy oceňovania, účtovania a zostavovania účtovnej závierky, výkazov i poznámok.

Čítať celé
Záväzok z pohľadu daňového v roku 2014

Záväzok z pohľadu daňového v roku 2014

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2014 sprísnila zdanenie neuhradených záväzkov, a to ich postupným zahrnovaním do základu dane počnúc rokom 2014. K 31. 12. 2014 sa zdania záväzky splatné do konca roka 2011, záväzky splatné do konca roka 2012, ako aj záväzky splatné do konca roka 2013.

Čítať celé
Pripravovaná novela zákona o DPH od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015

Pripravovaná novela zákona o DPH

V Národnej rade Slovenskej republiky sa prerokováva vládny návrh novely zákona s účinnosťou od 1. októbra 2014, resp. 1. januára 2015. V príspevku uvádzame vybrané témy tejto pripravovanej novely.

Čítať celé
Rozdelenie zisku a úhrada straty v s. r. o. z daňového hľadiska

Rozdelenie zisku a úhrada straty v s.r.o.

Ak obchodná spoločnosť dosiahne zisk, spoločníci majú záujem si ho medzi sebou rozdeliť (formou podielu na zisku). Pre rozdelenie zisku sú však stanovené určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržať. Tieto pravidlá upravuje najmä Obchodný zákonník a nadväzujú na ne aj účtovné a daňové predpisy.

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov

1.8.2014  /  Ing. Vladimír Pastierik

Pozrite si prehľad vybraných zmien v navrhovanej rozsiahlej novele zákona o dani z príjmov, ktoré by mali platiť od 1. januára 2015. Sprísňuje sa napr. definícia daňových a nedaňových výdavkov, zavádzajú sa limity pri kúpe vozidla určeného na podnikanie, menia sa odpisové skupiny a doby odpisovania.

Čítať celé
Podnikanie v združení po 1. 1. 2014

Podnikanie v združení po 1. 1. 2014

29.7.2014  /  Ing. Nora Šišková

Fyzické osoby chcú podnikať v združení. Akým spôsobom majú fakturovať v mene združenia a akým spôsobom si majú vysporiadať spoločné výdavky, uhradené poistenie a nájomné zo spoločného bankového účtu združenia?

Čítať celé

Aktualizované zoznamy daňových dlžníkov

23.7.2014  /  Finančná správa SR

Finančná správa každoročne zverejňuje na svojej stránke zoznam dlžníkov, ktorý aktualizuje raz ročne do 30. 6. V zozname sú dlžníci, u ktorých výška daňového nedoplatku k 31. 12. 2013 presiahla u FO 17 tis. eur a u PO 170 tis. eur.

Čítať celé

Návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

1.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013. Zámerom transpozície smernice je zlepšiť kvalitu investícií inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (v podmienkach zákona č. 650/2004 Z. z. ide o doplnkové dôchodkové spoločnosti alebo zamestnanecké dôchodkové spoločnosti v rozsahu ich činností vykonávaných na území Slovenskej republiky) a ochraňovať tým investorov.


Návrh novely zákona o zahraničnej službe

1.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je súčasne reagovať na zmeny, ktoré nastali od roku 2010 a vyplynuli z potrieb aplikačnej praxe, ako aj na prevzatie nových kompetencií ministerstvom, ktoré priniesla novelizácia zákona č. 575/2001 Z. z. Novela zákona zahŕňa teda aj problematiku výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí (v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí), ekonomickej diplomacii a  európskym záležitostiam.


Návrh novely Zákonníka práce

1.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, bol vypracovaný a predložený do legislatívneho procesu na základe vlastnej iniciatívy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov potreby riešenia problémov v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov. Cieľom návrhu novely Zákonníka práce je riešenie problémov vyskytujúcich sa v aplikačnej praxi pri dočasnom prideľovaní zamestnancov.

tst-partner-logo.png

Podnikateľom nerobí problém elektronicky komunikovať

1.8.2014  /  SITA a.s.

Slovenskí podnikatelia si začali zvykať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Tá od januára tohto roka, teda od spustenia povinnej elektronickej komunikácie pre platiteľov DPH, prijala od podnikateľov 4,5 milióna dokumentov v elektronickej podobe.

Čítať celé

Nezamestnanosť v SR sa vyvíja podobne ako priemer EÚ

1.8.2014  /  SITA a.s.

Na Slovensku bola v júni nezamestnanosť vyššia v porovnaní s priemerom za celú eurozónu a za celú Európsku úniu. Medzimesačne sa však vyvíjala podobne ako v eurozóne aj v EÚ, keďže poklesla na 13,8 % z májovej úrovne 13,9 %.

Čítať celé

Maximálna nezamestnanecká dávka je od júla vyššia

31.7.2014  /  SITA a.s.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti, ktorú môže uchádzač evidovaný na úrade práce dostať od Sociálnej poisťovne, sa od začiatku júla pri 30-dňovom mesiaci zvýšila z pôvodných 794 eur na 812,8 eura. Najvyššia možná dávka v nezamestnanosti sa zvýšila vzhľadom na rast priemernej mzdy Slovensku, ktorá vlani medziročne stúpla o 2,36 % na 824 eur.

Čítať celé