Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
Záväzok z pohľadu daňového v roku 2014

Záväzok z pohľadu daňového v roku 2014

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2014 sprísnila zdanenie neuhradených záväzkov, a to ich postupným zahrnovaním do základu dane počnúc rokom 2014. K 31. 12. 2014 sa zdania záväzky splatné do konca roka 2011, záväzky splatné do konca roka 2012, ako aj záväzky splatné do konca roka 2013.

Čítať celé
Pripravovaná novela zákona o DPH od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015

Pripravovaná novela zákona o DPH

V Národnej rade Slovenskej republiky sa prerokováva vládny návrh novely zákona s účinnosťou od 1. októbra 2014, resp. 1. januára 2015. V príspevku uvádzame vybrané témy tejto pripravovanej novely.

Čítať celé
Rozdelenie zisku a úhrada straty v s. r. o. z daňového hľadiska

Rozdelenie zisku a úhrada straty v s.r.o.

Ak obchodná spoločnosť dosiahne zisk, spoločníci majú záujem si ho medzi sebou rozdeliť (formou podielu na zisku). Pre rozdelenie zisku sú však stanovené určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržať. Tieto pravidlá upravuje najmä Obchodný zákonník a nadväzujú na ne aj účtovné a daňové predpisy.

Čítať celé
Účtovanie a vykazovanie odloženej dane z príjmov

Účtovanie a vykazovanie odloženej dane z príjmov

Odložená daň zobrazuje zvýšenie alebo zníženie základu dane v budúcich zdaňovacích obdobiach. Ovplyvňuje výsledok hospodárenia po zdanení splatnou daňou s príjmov. Povinne o nej účtujú účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Čítať celé
Dovolenka v roku 2014, toptéma DC 6/2014

Dovolenka v roku 2014

Ak zamestnanec čerpá dovolenku, vzniká mu nárok na náhradu mzdy za dovolenku. Náhrada mzdy za dovolenku je zdaniteľný príjem zo závislej činnosti zamestnanca. Príspevok zodpovie otázky, ktoré súvisia s nárokmi zamestnanca a povinnosťami zamestnávateľa pri poskytovaní dovolenky v roku 2014.

Čítať celé

Daňové výdavky na stravovanie zamestnancov

Daňové výdavky na stravovanie zamestnancov

22.7.2014  /  Ing. Ľuboslava Minková

Prinášame tri rôzne príklady pre uplatnenie príspevku na stravovanie zamestnancov do daňových výdavkov zamestnávateľa.

Čítať celé

Aktualizované zoznamy daňových dlžníkov

21.7.2014  /  Finančná správa SR

Finančná správa každoročne zverejňuje na svojej stránke zoznam dlžníkov, ktorý aktualizuje raz ročne do 30. 6. V zozname sú dlžníci, u ktorých výška daňového nedoplatku k 31. 12. 2013 presiahla u FO 17 tis. eur a u PO 170 tis. eur.

Čítať celé
Stretnutie obchodných partnerov na jachte v Chorvátsku

Stretnutie obchodných partnerov na jachte v Chorvátsku

15.7.2014  /  Nadežda Cígerová

Firma organizuje stretnutie obchodných partnerov a softvérových inžinierov z rôznych krajín na jachte v Chorvátsku. Je možné náklady súvisiace s organizáciou stretnutia uplatniť za daňový výdavok a čo s DPH?

Čítať celé

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

15.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.


Návrh zákona o dani z motorových vozidiel

15.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Cieľom návrhu zákona je odstránenie disproporcií, ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení citovaného zákona o miestnych daniach vo vzťahu k zdaňovaniu motorových vozidiel. Najmä zo strany podnikateľov podliehali kritike postupy jednotlivých vyšších územných celkov pri určovaní sadzieb dane a úľav na dani.


Návrh novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny...

4.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Hlavnou zmenou, ktorú prináša návrh zákona, je zrušenie právnej subjektivity úradov ako rozpočtových organizácií. Cieľom je najmä zmodernizovať výkon štátnej správy tak, aby bola vykonávaná a organizovaná flexibilne, diferencovane podľa potrieb obyvateľov a regiónov, v ktorých žijú, a aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých občanov pri výkone štátnej správy v predmetnej oblasti.

tst-partner-logo.png

V prvom polroku bolo uznaných PN 334 809 poistencov

23.7.2014  /  SITA a.s.

Za prvý polrok tohto roka eviduje Sociálna poisťovňa menej práceneschopných osôb, ako tomu bolo v rovnakom období vlaňajška. Na podnet posudkových lekárov Sociálnej poisťovne ukončili 23,9 tisíc dočasných pracovných neschopností.

Čítať celé

Nebankovky už bez licencie nepožičajú

22.7.2014  /  SITA a.s.

Podľa predloženej novely zákona o spotrebiteľských úveroch nebankové spoločnosti už nebudú môcť poskytovať pôžičky bez licencie. Udeľovať im ju bude Národná banka Slovenska. Vznikne tiež elektronický register údajov o spotrebiteľských úveroch.

Čítať celé

Finančná správa eviduje dlžoby za vyše 2,1 mld. eur

22.7.2014  /  SITA a.s.

Daňové úrady evidovali ku koncu minulého roka dlžoby na daniach a cle v miliardách eur. Na zozname dlžníkov finančnej správy na clách a daniach bolo ku koncu minulého roka vyše 5 tisíc daňových subjektov. Vyplýva to zo zoznamu dlžníkov zverejneného finančnou správou.

Čítať celé