Dôvodová správa k zákonu č. 297/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je nastaviť účinnosť opatrenia týkajúceho sa priznávania dane pri dovoze tovaru z tretích štátov platiteľom dane v daňovom priznaní (tzv. samozdanenie dovozu tovaru) v závislosti na období, kedy rozdiel medzi horným limitom dlhu verejnej správy ustanoveným pre príslušný rozpočtový rok a aktuálnou výškou dlhu verejnej správy Slovenskej republiky, ktorú zverejní Európska komisia (Eurostat) v októbri, za tento príslušný rozpočtový rok (2016) bude väčší ako 11 percentuálnych bodov.

Dátum publikácie:16.11.2016
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z nehnuteľnosti; Správa daní a poplatkov

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

banner_DC3_7-dni-zdarma_465x150

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner