www.skdp.sk

Daňové centrum – dane a účtovníctvo na jednom mieste dostupné 24 hodín denne

Daňové centrum je lídrom na online trhu v oblasti daní a účtovníctva.


 
  • šetrí váš čas aj peniaze

  • zjednoduší a zrýchli vašu prácu

  • prináša istotu, presnosť a spoľahlivosť

  • zvyšuje vašu odbornosť prostredníctvom videoškolení

  • odpovedá na vaše otázky – získate odborné poradenstvo

OBSAH  Bezplatný prístup  Platený prístup
   Zbierka zákonov SR gulka_dc_13x13 gulka_dc_13x13
   TOP témy gulka_dc_13x13 gulka_dc_13x13
   Aktuality gulka_dc_13x13 gulka_dc_13x13
   Komentované ustanovenia  — gulka_dc_13x13
   Odborné články  — gulka_dc_13x13
   Príklady z praxe  — gulka_dc_13x13
   Účtovné súvzťažnosti  — gulka_dc_13x13
   Vzory zmlúv a právnych podaní  — gulka_dc_13x13
   Finančný spravodajca  — gulka_dc_13x13
   Interné firemné predpisy  — gulka_dc_13x13
   Súdne rozhodnutia  — gulka_dc_13x13
   Dôvodové správy  — gulka_dc_13x13
   Daňová kaviareň  — gulka_dc_13x13
   Daňová TV - videoškolenia, príklady z praxe...  — gulka_dc_13x13
   Tlačivá a formuláre (editovateľné)  Vybrané gulka_dc_13x13
   Kalendáre a kalkulačky  Vybrané gulka_dc_13x13
SLUŽBY  Bezplatný prístup  Platený prístup
   Vzájomné prepojenie dát a súvislostí k danej téme  — gulka_dc_13x13
   Daňová pohotovosť - poradenstvo telefonicky, online a písomne  — gulka_dc_13x13
   Daňové noviny - mesačný prehľad z oblasti daní a účtovníctva e-mailom  — gulka_dc_13x13
   Monitoring predpisov ZZ SR  — gulka_dc_13x13
Cena:  0,00€

192,50 € bez DPH

231,00 € s DPH    

 

Ročný prístup k celému obsahu a službám

Cena bez DPH: 192,50 €

Cena s DPH: 231,00 €

 

Tabuľka na prepočet rovnomerných odpisov

Povedali o nás

S produktami Vášho vydavateľstva, ktoré využívame od roku 2009 sme spokojní. Tento rok sme sa rozhodli pre Daňové centrum. S portálom danovecentrum.sk pracujeme len krátku dobu, ale napriek tomu by sme chceli vyjadriť spokojnosť s ponúkanými komplexnými  informácie z oblastí dane z príjmov, DPH, cestovných náhrad, jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Daniela
Horníková

manažér
Daňového centra

hornikova@pp.sk
Daniela Hornikova 120x180.jpg
Vaše podnety ma zaujímajú, napíšte mi.

Poznáte všetky funkcie DAŇOVÉHO CENTRA?

Pozrite si jednoduchý návod ako pracovať s Daňovým centrom tak, aby ste využili všetky jeho služby.

Videosprievodca portálom danovecentrum.sk

Prostredníctvom videosprievodcu vás prevedieme celým portálom danovecentrum.sk. Ukážeme vám všetky výhody, ktoré jedinečný online portál danovecentrum.sk ponúka.

Zákazníci Daňového centra sa automaticky stávajú členmi PP Klubu - výhody po celý rok.