Výpočet čistej mzdy od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Kalkulačka na výpočet čistej mzdy, ceny práce, odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, čiastkového základu dane, zdaniteľnej časti mzdy a daňového bonusu pre tých zamestnancov, ktorí odpracovali celý mesiac a sú zapojení iba do 1. piliera dôchodkového systému.

Autor:S-EPI, s.r.o.
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat; Personalistika; Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Dôchodkové zabezpečenie; Nemocenské poistenie; Poistenie v nezamestnanosti; Sociálna poisťovňa; Zdravotné poistenie
Právny stav od:1. 1. 2017
Právny stav do:31. 12. 2017

Poznámky pod čiarou:

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner