Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
253 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_muz-lezi-na-luke-s-tabletom-v-rukach.jpg

Dátum publikácie: 26.2.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Daňovník chce kúpiť pre firmu tablet v Anglicku za cenu prepočítane okolo 500 eur. Je toto dodanie v Anglicku od dane oslobodené? Aký doklad by mu mali dať, aby si mohol tento tovar dať do účtovníctva? Ako to správne zaúčtovať v DPH? Čo všetko je nutné pri nákupe zohľadniť?

tt_notebook-s-pokladnou.jpg

Dátum publikácie: 23.2.2015
Autor: Finančná správa SR

Finančná správa pripravila pre podnikateľov bezplatnú novinku – virtuálnu registračnú pokladnicu. Ide o  aplikáciu, ktorá im umožní splniť si nové zákonné povinnosti a minimalizuje náklady.

tt_chlap-pred-otaznikom.jpg

Dátum publikácie: 20.2.2015
Autor: JUDr. Marcela Macová

Aké povinnosti plynú pre majiteľa reštaurácie, ktorý chce vo svojej prevádzkarni namontovať kamerový systém (dve kamery)? Keďže kamery budú zaznamenávať zamestnancov pri obsluhovaní zákazníkov, aké povinnosti má zamestnávateľ voči zamestnancom?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 19.2.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Účtovné jednotky, podnikatelia, budú zostavovať účtovnú závierku za rok 2014 až po zvážení, či sa považujú za mikro účtovné jednotky alebo nie. Prelomovou zmenou v zákone o účtovníctve účinnou k 1. 1. 2014 je rozdelenie podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva na dve skupiny, a to na základe veľkostných kritérií. Stať sa za rok 2014 mikro účtovnou jednotkou nie je povinnosťou, daná je možnosť rozhodnúť sa.

tt_model-auta-prekryty-eurobankovkami (1).jpg

Dátum publikácie: 10.2.2015
Autor: Ing. Jana Barčíková

SZČO účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva si v roku 2014 zakúpila diaľničnú známku na rok 2015. Je tento výdavok daňovým výdavkom roku 2014?

tt_eurobankovky-z-boku.jpg

Dátum publikácie: 6.2.2015
Autor: Finančná správa SR

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2014 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, môže najneskôr do 15. februára  písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V tomto roku vychádza zákonom stanovený dátum na nedeľu,  zamestnanci tak môžu žiadať o zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti do pondelka 16. 2. 2015. 

iStock_000010567707XSmall.jpg

Dátum publikácie: 5.2.2015
Autor: Accace

Od nového roku sa zvýšila minimálna mzda o 28 eur. Vláda ako kompenzáciu pre zamestnávateľov prijala novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorá predstavila odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie pre tzv. nízkopríjmové skupiny zamestnancov. Od tohto opatrenia si vláda sľubuje zníženie nákladov na prácu a zvýšenie zamestnanosti.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 5.2.2015
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Prinášame užitočné rady a odporúčania, ktoré by mali byť nápomocné podnikateľovi, ktorý účtuje v sústave JÚ, pri spracovaní účtovnej závierky k 31. 12. 2014.

tt_hlava-plna-cisiel.jpg

Dátum publikácie: 28.1.2015
Autor: Ing. Mária Nováková

Môže spoločnosť platiť daňovú licenciu v polovičnej výške, ak počas celého roka zamestnáva ZŤP zamestnanca na skrátený pracovný úväzok, t. j. 4,5 hod./zmenu pri 37,5 hod. pracovnom týždni?

 

iStock_000001308915Small.jpg

Dátum publikácie: 22.1.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa opätovne vyzýva všetky inštitúcie a orgány, ktoré vydávajú oprávnenia na výkon samostatne zárobkovej činnosti, aby urýchlene začali komunikovať so Sociálnou poisťovňou, ak tak ešte neurobili a dohodli sa na spôsobe poskytovania údajov o vzniku a zániku oprávnení na výkon samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vydávajú.

...