www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
358 výsledkov

Daňová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 17.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike používania osobného auta v podnikaní FO a jeho daňových dôsledkoch pre daň z príjmov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Nadeždy Cígerovej.

tt_muz-s-50-eurovymi-bankovkami-v-ruke.jpg

Dátum publikácie: 13.10.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Zamestnancovi bola zo sociálneho fondu poskytnutá bezúročná pôžička vo výške 7 000 eur od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017. Aký je najvhodnejší model prepočtu výšky úroku? Aké odvody sa platia?

tt_zeny-sedia-pri-stole-v-restauracii.jpg

Dátum publikácie: 7.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Zamestnávateľ poskytuje stravné lístky zamestnancom. Od roku 2017 plánuje zmeniť spôsob účtovania. Zákonný náklad 55 % by sa účtoval ako doteraz, ale 45 % chce zaúčtovať na účet 528 ako stravné nad limit. Bude toto stravné poskytnuté nad limit v danom prípade posudzované ako nepeňažný príjem zamestnanca?

tt_zena-ukazuje-tlacivo.jpg

Dátum publikácie: 29.9.2016
Autor: Ministerstvo financií SR

Občania sa už nemusia pri návšteve úradu práce obávať návštevy iného úradu pokiaľ potrebujú potvrdenie o tom, že nemajú nedoplatky na daňovom úrade. Ministerstvo financií SR spoločne s Finančnou správou už pol roka plynule komunikuje s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. O výhodách systému Centrálnej správy referenčných údajov sa presvedčilo už viac ako 13 000 ľudí.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 23.9.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ak máte nejasnosti v problematike dodanie vybraných poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu nárokov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Tatiany Mičíkovej.

tt_siluety-ludi-na-puzzloch.jpg

Dátum publikácie: 21.9.2016
Autor: Ministerstvo vnútra SR

Výzva pre konateľov a štatutárov: vybavenie občianskeho preukazu s elektronickým čipom nenechávajte na poslednú chvíľu.

tt_bankovky-so-stuzkou.jpg

Dátum publikácie: 16.9.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Sú jubilejné odmeny oslobodené od odvodov a platí sa z nich iba daň z príjmov?

tt_kalendar-peniaze.jpg

Dátum publikácie: 8.9.2016
Autor: EOS Group

Dlhšie doby splatnosti. Takýmto smerom sa opäť vydali slovenské firmy. Termíny platieb, ktoré poskytujú svojim klientom, v priemere medziročne predĺžili o dva dni. Kým v roku 2015 to bolo 40 dní, podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ aktuálne vzrástol tento údaj na 42 dní. Je to pritom opačný trend, aký bol nastavený v porovnaní rokov 2014 a 2015. Vtedy došlo k skráteniu o jeden deň - doba splatnosti v roku 2014 bola 41 dní.

 

tt_skolonie-prezentacia.jpg

Dátum publikácie: 2.9.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Zamestnanec s. r. o. bol vyslaný na pracovnú cestu do sesterskej spoločnosti v Belgicku na obdobie 3 týždňov zaškoliť ich zamestnancov. Predmetom pracovnej cesty bolo “školenie”. Je to v tomto prípade možné chápať ako vyslanie zamestnanca? 

dovera-logo.jpg

Dátum publikácie: 30.8.2016

Opravy a dodatočné zmeny v účtovníctve sú nočnou morou každého podnikateľského subjektu. Nielenže ochromujú bežnú prevádzku účtovných oddelení, ale sú spojené aj s rizikom kumulovania ďalších chýb a následných možných postihov. Chyby veľmi často vznikajú kvôli nesprávnym alebo neúplným informáciám od zamestnancov, ktorí si nesplnia svoje oznamovacie povinnosti. Časť týchto chýb vie vopred odhaliť nová služba zdravotnej poisťovne Dôvera.

...