Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
216 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_lod-kontajner-tovar-doprava.JPG

Dátum publikácie: 21.10.2014
Autor: Finančná správa SR

Firmy, ktoré obchodujú so zahraničím, si môžu uľahčiť niektoré formality na úradoch. Podmienkou je ich bezpečnosť a spoľahlivosť. Ocenia ju nielen colné orgány, ale aj ich obchodní partneri. Počet firiem, ktoré doteraz v previerkach obstáli, presiahol šesťdesiatku. 

iStock_000008106210XSmall.jpg

Dátum publikácie: 21.10.2014
Autor: Accace

Plánovaná novela Obchodného zákonníka predstaví od 1. januára 2015 dva základné typy spoločnosti s ručením obmedzeným. Novinkou bude tzv. jednoeurová eseročka, ktorej výška minimálneho základného imania je na úrovni 1 eura. Druhý typ eseročky s nižším počtom obmedzení je spoločnosť s minimálnou výškou základného imania v hodnote 25 000 eur. Poradenská spoločnosť Accace prináša prehľad obmedzení a prípadných rizík, ktoré jednoeurová eseročka prináša podnikateľom.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 23.10.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Nová legislatívna úprava v zákone o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2014 zavádza nový spôsob uplatňovania odpočtu daňovej straty. Daňovú stratu bude možné odpočítať od základu dane počas najviac štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Zároveň sa zmenili aj pravidlá, keď sa z odpočtu daňovej straty v ľubovoľnej výške v príslušnom zdaňovacom období prechádza na rovnomernú výšku v každom zdaňovacom období. Táto zmena je jednou z tých zmien v ZDP, ktorá má za úlohu zúžiť možnosti daňovníka optimalizovať daňovú povinnosť.

iStock_000003693431XSmall.jpg

Dátum publikácie: 17.10.2014
Autor: Accace

Od 1. januára 2015 vstúpi do platnosti novelizovaný zákon a dani z príjmov, ktorý si kladie za cieľ znížiť daňové úniky a konsolidovať verejné financie. Poradenská spoločnosť Accace predstavuje vybrané zmeny navrhovanej novely s výrazným dosahom na podnikateľov, o ktorých sa zatiaľ moc nehovorilo.

iStock_000007372701XSmall.JPG

Dátum publikácie: 14.10.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Slovenská s. r. o., registrovaná podľa § 7a k DPH, kúpila od českej fyzickej osoby – nepodnikateľa webovú stránku. Aký je postup a povinnosti pri DPH? Spoločnosť je toho názoru, že ide o dodanie služby zdaniteľnej osobe s miestom dodania v tuzemsku. Teda je potrebné takúto službu samozdaniť. Je takýto postup správny?

iStock_000018444654XSmall.JPG

Dátum publikácie: 10.10.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Živnostník, platiteľ DPH, sa rozhodne podnikať aj v poisťovacích službách (sprostredkovanie poistenia, úverov...). Aké sú jeho povinnosti voči daňovému úradu a ostatnej legislatíve?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 9.10.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Zákon o dani z pridanej hodnoty ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru (opravná faktúra). Za opravnú faktúru sa považuje každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, pričom táto faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia. V kontrolnom výkaze sa vykazujú údaje zo všetkých opravných faktúr, ktoré menia pôvodnú faktúru, a to aj v prípade, ak nedochádza k oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.

tt_sanony-na-sebe.JPG

Dátum publikácie: 2.10.2014
Autor: Ing. Nora Šišková

Firma – platiteľ DPH, prekročila obrat a od januára 2014 mala byť mesačným platiteľom DPH. Keďže podala daňové priznania a aj kontrolné výkazy za 1. a 2. štvrťrok, ako má postupovať? Má podať daňové priznania a kontrolné výkazy za január až jún ako riadne alebo má podať dodatočné daňové priznania? Aké sú sankcie za podanie týchto výkazov?

tt_puzzle-eurobankovka.JPG

Dátum publikácie: 23.9.2014
Autor: Ing. Zuzana Kramáriková

Môže slovenskej s. r. o. požičať finančnú čiastku česká spoločnosť, s. r. o., s ktorou je ekonomicky prepojená (spoločníci v českej s. r. o. sú spoločníkmi aj v slovenskej s. r. o.) – preklenovací úver je na 5 rokov, napr. vo výške 50 tis. €, za akých podmienok a čo je pre to potrebné urobiť?

tt_osobne-auto-male.JPG

Dátum publikácie: 19.9.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Ako postupovať pri predaji ojazdeného motorového vozidla? Osobné motorové vozidlo je plne odpísané so zostatkovou hodnotou 0, počas užívania automobilu si firma uplatňovala z nákupu PHL a z nákladov na údržbu odpočítanie DPH. Ide o príležitostný predaj a mal by sa uskutočniť zamestnancovi (fyzickej osobe). Vyšlá faktúra má byť vystavená s DPH? Je iný postup pri predaji predmetného motorového vozidla platiteľovi DPH?

...