Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
233 výsledkov

Daňová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 18.12.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Daňovník si môže zvoliť dobu odpisovania pri nehmotnom majetku, pri vybratých druhoch hmotného majetku môže uplatniť osobitný spôsob odpisovania podľa doby používania alebo ich využiteľnosti. Optimalizovať svoju daňovú povinnosť môže aj vhodným výberom termínu a rozsahu realizácie technického zhodnotenia hmotného majetku.

tt_otvorena-pokladnicka.jpg

Dátum publikácie: 18.12.2014
Autor: Finančná správa SR

Bezodplatné odovzdanie zásob potravín Potravinovej banke Slovenska sa bude od 1. januára 2015 považovať za daňový výdavok. A to bez ohľadu na to, či sa cena týchto potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne znižovala.

iStock_000008376172XSmall.JPG

Dátum publikácie: 11.12.2014
Autor: Nadežda Cígerová

V súvislosti s opatrením vlády o sumách stravného bola od 1. 11. 2014 stanovená minimálna hodnota stravných lístkov vo výške 3,15 €, pričom minimálny podiel zamestnávateľa  vychádza vo výške 1,7325 € ako 55 % z ceny jedla. Zaokrúhľuje sa uvedená suma v zmysle zákona/predpisu a ak áno, na koľko desatinných miest a ktorým smerom?

tt_cigarety.JPG

Dátum publikácie: 8.12.2014
Autor: Finančná správa SR

Spotrebiteľské balenia tabaku neoznačené kontrolnou známkou je možné predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. januára 2015. 

tt_zena-pri-registracnej-pokladni.JPG

Dátum publikácie: 3.12.2014
Autor: Finančná správa SR

Registrácia novej elektronickej registračnej pokladnice či registrácia novej firmy, aj tieto procesy čaká dočasná  zmena režimu vybavovania.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 4.12.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Pohľadávky sú významnou súčasťou aktív účtovných jednotiek. Ich správa a vymáhanie je zložitý proces. V článku sú z tejto rozsiahlej problematiky vybraté časti, ktoré sú pre podnikateľský subjekt najdôležitejšie. Problematiku odpisu, postúpenia a zápočtu pohľadávok rozoberá príspevok po stránke právnej, daňovej aj účtovnej.

tt_notebook-s-pokladnou.JPG

Dátum publikácie: 28.11.2014
Autor: Accace

Od 1. januára 2015 sa rozširuje zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej. Zároveň sa zavádza pojem virtuálna registračná pokladnica.

tt_zroneny-muz-za-pocitacom.JPG

Dátum publikácie: 25.11.2014
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Živnostník si ešte predtým, ako mu bol vydaný živnostenský list, zakúpil franchisingovú licenciu v hodnote 30 000 € na dobu 5 rokov. Je možné túto licenciu považovať za dlhodobý nehmotný majetok, ktorý sa bude odpisovať po dobu piatich rokov?

tt_zena-pri-stole-s-papiermi-a-notebookom.JPG

Dátum publikácie: 21.11.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetky samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré podnikanie a inú samostatnú zárobkovú činnosť vykonávajú bez oprávnenia, napr. autori, umelci („SZČO bez oprávnenia“), že podľa súčasných právnych predpisov majú začiatok a skončenie vykonávania činnosti oznamovať Sociálnej poisťovni prostredníctvom čestného vyhlásenia.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 20.11.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Už za zdaňovacie obdobie roka 2014 budú musieť daňovníci – právnické osoby, zaplatiť daňovú licenciu, ak ich daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako ustanovená výška daňovej licencie.

...