www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
274 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_sudcovske-kladivko-bankovky.jpg

Dátum publikácie: 27.8.2015
Autor: Finančná správa SR

Automatická výmena informácií medzi jednotlivými krajinami bude  ďalším významným prvkom v boji proti daňovým podvodom. Ministerstvo financií SR už podpísalo Dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA .

tt_deti-stavbari.jpg

Dátum publikácie: 24.8.2015
Autor: Ing. Jana Repáčová

Môže si bývalý manžel uplatniť daňový bonus na svoje vlastné dieťa, na ktoré prispieva na výživné, ale nebýva s ním a s bývalou manželkou v spoločnej domácnosti? Manželka je poberateľkou invalidného dôchodku a nemôže si uplatniť daňový bonus.

iStock_000018170856XSmall.jpg

Dátum publikácie: 17.8.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Vzťahuje sa povinnosť používať na evidenciu prijatých úhrad registračnú pokladnicu (ERP), ak firma vykonáva činnosť realitnej kancelárie?

tt_muz-premysla-nad-papiermi.jpg

Dátum publikácie: 12.8.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Živnostník mal zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Vytváral sociálny fond. Vedie jednoduché účtovníctvo. V knihe sociálneho fondu má peňažné prostriedky. Môžu sociálny fond čerpať aj dohodári, ak už živnostník nemá zamestnancov v trvalom pracovnom pomere? Na čo sa môže vyčerpať sociálny fond?

tt_notebook-rybka-more.jpg

Dátum publikácie: 7.8.2015
Autor: Ing. Nora Šišková

Platiteľovi bola dodaná služba cez český portál www.bazos.cz/inzerát/, služba bola hradená 10. 2. 2015 cez Slovak Telekom, faktúra bola vystavená 7. 3. 2015, bola na nej vyčíslená služba slovenského Slovak Telekom s DPH a potom zvlášť iné služby cez bazoš.cz bez DPH. Ako to ma byť uvedené v kontrolnom výkaze  a daňovom priznaní k DPH, s akými dátumami, keď je to na jednej faktúre?

tt_panacik-pod-danami.jpg

Dátum publikácie: 3.8.2015
Autor: Finančná správa SR

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, kedy nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Vtedy je dôležité komunikovať s daňovým úradom. V najhoršom prípade daňovníci musia počítať aj s možnosťou daňovej exekúcie.

iStock_000001376675XSmall.jpg

Dátum publikácie: 27.7.2015
Autor: Deloitte

Viac ako rok po nadobudnutí účinnosti novely zákona o ochrane osobných údajov, ktorej cieľom bolo najmä minimalizovať nejasnosti pri spracúvaní osobných údajov, sa ešte dnes vynára množstvo praktických otázok.

tt_domy-v-radovej-zastavbe-na-predmesti.jpg

Dátum publikácie: 24.7.2015
Autori: Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)

Manželia majú bezpodielové vlastníctvo, manželka kúpila v manželstve dom, ktorý chce prenajať, na liste vlastníctve figuruje len ona. Na účely BSM musia figurovať v katastri nehnuteľnosti obaja manželia, ak sú vlastníci predmetnej nehnuteľnosti z dôvodu BSM? Oslabuje to právo manžela v prípade, že tam nie je zapísaný?

Môžu si manželia si uplatniť rovnomerne delenie príjmov z prenájmu, aby si mohli odpočítať príjem oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, keď na liste vlastníctva nefiguruje manžel? V prípade možnosti delenia príjmov FO príjem z prenájmu môže byť uvedený len na manželkinom účte, či ho treba rozdeliť v priebehu roka?

tt_panacik-s-vykricnikom.jpg

Dátum publikácie: 20.7.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Jednou z často sa opakujúcich chýb zamestnávateľov, ktorá spôsobuje chyby a nedorozumenia pri evidencii zamestnancov v Sociálnej poisťovni, je nesprávne vyplnenie štátnej príslušnosti zamestnanca v Registračnom liste FO (oddiel 3).

tt_registracna-pokladna_2015 (1).jpg

Dátum publikácie: 16.7.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Sú povinné registračné pokladnice aj pre lekárov? Je potrebné účtovať tržby v jednoduchom účtovníctve každý deň z dennej uzávierky alebo stačí tržby z mesačnej uzávierky?  

...