Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
200 výsledkov

Daňová kaviareň

...
iStock_000033088588Small.JPG

Dátum publikácie: 27.8.2014
Autor: listáreň PP a S-EPI

Podnikateľ – FO účtujúci v jednoduchom účtovníctve mal v obchodnom majetku motorové vozidlá, ktoré aj odpisoval. Dňom 30. 4. 2014 vozidlá predal obchodnej spoločnosti. Dňa 11. 5. 2014 došlo k úmrtiu tohto podnikateľa a prepis áut sa na dopravnom inšpektoráte už nestihol uskutočniť. Teraz obchodná spoločnosť musí počkať na dedičské konanie, aby mohol prepis prebehnúť. V kúpnej zmluve bolo dohodnuté, že dňom podpisu zmluvy sa s. r. o. stáva majiteľom áut.

iStock_000003890783Small.JPG

Dátum publikácie: 22.8.2014
Autori: Ing. Marta Rešetková, PhD., Mária Jančíková

Spoločnosť zrekonštruovala vlastné rekreačné zariadenie. Chce, aby ho využívali zamestnanci bezodplatne. Okrem svojich zamestnancov bude ubytovávať aj iných, pre ktorých má urobený cenník ubytovania. Aké odvody poistného a dane jej vyplývajú z prenájmu rekreačného zariadenia pre zamestnancov, tiež odvod DPH (z akej ceny, môže si pre zamestnancov určiť cenu nižšiu ako pre cudzích) a účtovanie? Taktiež aké je účtovanie dane z ubytovania?

tt_obytny-dom (2).JPG

Dátum publikácie: 20.8.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Živnostníčka, platiteľ DPH, používa byt na podnikanie (býva v inom). Byt má v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Byt je zaradený v obchodnom majetku firmy. Môže si uplatniť odpočet DPH na služby spojené s prevádzkou tohto bytu? V akej výške? Ako účtovať výdavky na byt v jednoduchom účtovníctve (fond opráv, výkon správy, strážna služba, vodné a stočné, upratovanie, elektrická energia a pod.)?

tt_skupina-mladych-ludi (1).JPG

Dátum publikácie: 15.8.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

V čase letných prázdnin stojí mnoho absolventov stredných a vysokých škôl pred rozhodnutím zamestnať sa alebo začať podnikať. V tejto súvislosti im Sociálna poisťovňa každoročne vo svojich pobočkách či v informačno-poradenskom centre poskytuje poradenstvo o ich povinnostiach v oblasti sociálneho poistenia.

tt_euro-tlacitko-na-klavesnici[1].JPG

Dátum publikácie: 13.8.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Spoločnosť zakúpila z Českej republiky softvér, ktorý bol vyvinutý pre spoločnosť podľa požiadaviek. Dodávateľ dopracovával softvér podľa požiadaviek slovenskej legislatívy pre oblasť kontrolného výkazu pre DPH. Spoločnosti vyfakturoval za uvedené služby 8 000 eur. Má slovenská spoločnosť uvedenú fakturáciu považovať za službu (update) k základnému SW a zaúčtovať službu na účet 518 alebo je to tzv. technické zhodnotenie (upgrade) SW – účet 041?

tt_ucitelka-v-triede.JPG

Dátum publikácie: 8.8.2014
Autor: Ing. Jana Barčíková

Daňovník s trvalým pobytom na území SR žije štvrtý rok v Anglicku, odkiaľ má príjem zo závislej činnosti. Na Slovensku má príjem len z prenájmu bytu. V roku 2013 sa mu v Anglicku narodila dcéra. Kde bude daňovník považovaný za rezidenta? Môže byť rezidentom na území SR a priznať si príjmy zo závislej činnosti spolu s príjmami z prenájmu na území SR, kde po vyňatí zahraničných príjmov bude mať stále nárok na daňový bonus? Alebo už je na území SR nerezidentom a priznáva tu len príjmy z prenájmu, t. j. nemá nárok na daňový bonus? Väčšinu životných záujmov má daňovník v Anglicku – práca, bývanie, partnerka, dieťa.

iStock_000008238732XLarge.JPG

Dátum publikácie: 6.8.2014
Autor: Finančná správa SR

Schválený hospodársky subjekt (slovenská skratka SHS, anglická verzia AEO - Authorised Economic Operators) je prestížne označenie subjektu, ktoré preukazuje, že jeho držiteľ je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca v medzinárodnom obchode.

stockxpertcom_id29352611_jpg_e2ae187a42d4d1ce8e31c8ab310d1f62.JPG

Dátum publikácie: 1.8.2014
Autor: listáreň PP a S-EPI

Podnikateľovi FO, platiteľovi DPH, pri spracovaní materiálu vo výrobe vzniká kovový odpad, ktorý následne predá spoločnosti zaoberajúcej sa zberom odpadových surovín. Cena odpadu je 258 eur. Spoločnosť ktorá odkupuje tento odpad, dala predávajúcemu len malý príjmový doklad v sume 258 eur. Ako postupovať pri tejto malej sume 258 eur čo sa týka prenosu daňovej povinnosti a tlačiva DPH a kontrolného výkazu?

iStock_000019962911XSmall.jpg,iStock_000019962911XSmall.jpg

Dátum publikácie: 31.7.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

V prípade, že živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú pochybnosti o tom, či im vznikla, zanikla alebo im trvá odvodová povinnosť, Sociálna poisťovňa je pripravená poradiť im, a to niekoľkými spôsobmi.

tt_kamion-na-dialnici.JPG

Dátum publikácie: 25.7.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Občan – fyzická osoba – chce prenajímať s manželkou pozemok (bezpodielové spoluvlastníctvo) svojej s. r. o. ako parkovisko pre ťahače. Musia sa registrovať na daňovom úrade obaja a čo budú potrebovať pri registrácii?

...