Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
244 výsledkov

Daňová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 30.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Jednotlivé druhy výdavkov súvisiacich s používaním automobilu pri podnikaní sa zahŕňajú do daňových výdavkov odlišne v závislosti od skutočnosti, či je osobný automobil zaradený alebo nezaradený do obchodného majetku. Ak daňovník používa osobný automobil na podnikanie a súčasne na osobnú potrebu, nemôže si do daňových výdavkov uplatniť celé náklady na prevádzku automobilu, pretože neboli vynaložené v plnom rozsahu na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

tt_hudobny-festival.jpg

Dátum publikácie: 23.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Je povinnosť mať registračnú pokladnicu od 1. 4. 2015 pre športové združenie (93.19.0)? 

tt_mlada-zena-s-notebookom (1).jpg

Dátum publikácie: 20.4.2015
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Poskytovateľ služieb realizuje cez elektronický obchod predaj tovaru predovšetkým občanom. Ako má postupovať pri evidencii faktúr, vrátení reklamácií dodávok?      

tt_comment-bublinka.jpg

Dátum publikácie: 15.4.2015
Autor: Finančná správa SR

Darovanie potravín Potravinovej banke Slovenska (PBS) je od 01.01.2015 považované za daňový výdavok. Podnikateľ, ktorý potraviny PBS daruje, si môže celú sumu, za ktorú potraviny nakúpil, zahrnúť do daňových výdavkov.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 16.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Rok 2015 okrem iných zmien v daňových predpisoch prináša aj zmeny v uplatňovaní daňových odpisov z hmotného majetku vrátane hmotného majetku prenajatého formou finančného prenájmu.

tt_knihy-notebook-pero-okulare.jpg

Dátum publikácie: 10.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Znalosť pravidiel pre platenie preddavkov na daň z príjmov je dôležitá, pretože ich neplatenie, za predpokladu, že táto povinnosť vznikla, oneskorené zaplatenie, resp. výpočet nesprávnej výšky má za následok vyrubenie sankcií správcom dane.

tt_kalkulacka-a-eurobankovky.jpg

Dátum publikácie: 8.4.2015
Autor: Finančná správa SR

Všetci zamestnanci majú možnosť aj tento rok darovať  2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ -  platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane. 

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 2.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Niektoré z nákladov, ktoré boli do konca roka 2014 považované u daňovníka, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve, za daňový výdavok po zaplatení, sa od roka 2015 považujú za nedaňové výdavky a naopak, rozširuje sa skupina nákladov, ktoré budú daňovým výdavkom až po zaplatení, o náklady, ktoré do konca roka 2014 boli daňovým výdavkom na základe zaúčtovania.

tt_hodiny-s-eurom.jpg

Dátum publikácie: 29.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Nestíhate podať daňové priznanie v riadnom termíne do 31. 3. 2015? Zákon o dani z príjmov vám dáva možnosť presunúť platbu o pár mesiacov neskôr.

tt_dane-prasiatko-pred-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 27.3.2015
Autor: Ing. Jana Barčíková

Daňovník – FO, štátny občan SR, bez trvalého pobytu v SR (trvalý pobyt má v Maďarsku) je zamestnávaný švajčiarskou spoločnosťou a má vyplácaný mesačný príjem na základe zmluvy (z príjmu má zrážané odvody do poisťovní Švajčiarska) za výkon práce, ale v Izraeli. Z príjmu nie je švajčiarskym zamestnávateľom zrážaná žiadna daň (údajne z dôvodu, že je nerezident). Je povinný podávať daňové priznanie na území SR? (v SR sa počas roka zdržiava len málo na pár dňové návštevy u rodiny). Kde by sa mal takýto príjem zdaňovať?

...