Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
168 výsledkov

Daňová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 24.4.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Pri výkone podnikateľskej činnosti vykonáva podnikateľ a jeho zamestnanci aj prácu na iných miestach, ako je ich pravidelné pracovisko. To znamená, že podnikateľ a zamestnanci uskutočňujú pracovné cesty v tuzemsku a v zahraničí, pri ktorých im vznikajú rôzne výdavky. Náhrady týchto výdavkov, t. j. cestovné náhrady, predstavujú u väčšiny podnikateľov významnú nákladovú položku, a preto by mali venovať vynakladaniu takýchto výdavkov zvýšenú pozornosť.

tt_muz-v-aute-za-volantom[1].JPG

Dátum publikácie: 14.4.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Má nárok na preplatenie cestovných náhrad spoločník, ktorý nie je konateľom a nepoberá od spoločnosti žiaden príjem? Náklady na cestovné mu vznikli z dôvodu účasti na obchodnom rokovaní s poteniálnym klientom a z dôvodu účasti na výstave, ktorej sa zúčastnila spoločnosť. Vyplatenie uvedených cestovných náhrad by bolo pre PO daňovo uznateľným výdavkom? 

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 10.4.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Výber z odpovedí, ktoré Finančné riaditeľstvo uverejnilo na konkrétne otázky platiteľov DPH ku kontrolnému výkazu. Kontrolný výkaz budú štvrťroční platitelia DPH prvý krát podávať spolu s daňovým priznaním k DPH v termíne do 25. apríla 2014.

tt_penazenka-mince-bankovky[1].JPG

Dátum publikácie: 2.4.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Neplatenie, alebo nesprávne platenie poistného môže mať za následok, že sa poistenec dostane medzi dlžníkov Sociálnej poisťovne. A ak je dlh vyšší ako 3,32 eur, Sociálna poisťovňa ho musí vymáhať.

stockxpertcom_id21437961_jpg_c003e63c1aefaf118545b83fc5bb9e98.jpg

Dátum publikácie: 28.3.2014
Autor: Redakcia - Zisk manažment

Chcete vedieť, kto sa stal najatraktívnejším zamestnávateľom za rok 2013? Prezrite si zaujímavú infografiku!

dieta_na_luke[1].JPG

Dátum publikácie: 28.3.2014
Autor: Ing. Ján Janíček

Podlieha dani z príjmov fyzických osôb príjem z predaja pozemku, ktorý FO (nepodnikateľ) vlastní viac ako 5 rokov?

iStock_000015944645XSmall[1].JPG

Dátum publikácie: 27.3.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

V súvislosti s blížiacim sa termínom na podávanie daňových priznaní Sociálna poisťovňa vystavuje fyzickým osobám potvrdenia o poberaní dávok. Takéto potvrdenia sa vydávajú na základe žiadostí daňovníkov. Sociálna poisťovňa ich preto upozorňuje, aby si nenechávali žiadosti o vystavenie týchto potvrdení na poslednú chvíľu a na pobočky Sociálnej poisťovne sa obracali už teraz, v predstihu.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 27.3.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

V čase blížiaceho sa termínu podávania daňových priznaní za rok 2013 ponúka článok prehľad základných princípov zdaňovania príjmov zo zahraničia na Slovensku.

iStock_000008301100XSmall[1].JPG

Dátum publikácie: 24.3.2014
Autor: listáreň PP a S-EPI

Kde v danovom priznaní typu B fyzická osoba, ktorá vedie PÚ uvádza príjmy a výdavky zo živnosti? V daňovom priznaní vo vysvetlivkách v ods.14 je uvedené, že ak daňovník účtuje v sústave PÚ, tabuľku č.1 nevypĺňa. Vyplní len riadky 39 až 44 a riadky 48 až 52. Do riadku 39 uvedie základ dane? Do oddielu XIV-Miesto na osobitné záznamy danovníka je potrebné rozpísať jednotlivné položky zvyšujúce základ dane z riadku 41?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 13.3.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Dávate si v tomto období tieto otázky? Vzťahuje sa na mňa povinnosť podať daňové priznanie? Ako sa správne počíta daň? Ako treba vyplniť tlačivo daňového priznania? Dokedy a komu ho mám predložiť? Dokedy mám zaplatiť daň? Odpovede môžte nájsť aj po zapojení sa do online rozhovoru s našm daňovým poradcom.

...