www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
365 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_tlacivo-na-klavesnici.jpg

Dátum publikácie: 29.11.2016
Autor: Finančná správa SR

Finančná správa sprístupnila v týchto dňoch nové verzie mobilných aplikácií virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). S cieľom vyjsť v ústrety podnikateľom sme vylepšili a pridali viaceré funkcionality, ktoré uľahčia prácu s touto bezplatnou službou na vytváranie a tlač pokladničných dokladov a spravovanie tovarov a služieb.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 21.11.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ak máte nejasnosti v problematike účtovania preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Tatiany Mičíkovej.

tt_dve-zeny-za-stolom-s-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 18.11.2016
Autor: EOS Group

Slovenské firmy majú zlú platobnú disciplínu najmä z dôvodu dočasných problémov s cash-flow. Až 49 % komerčných klientov to uviedlo ako dôvod, pre ktorý meškajú s platením faktúr alebo neuhrádzajú svoje záväzky vôbec. Vyplýva to z reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2016, pričom v medziročnom porovnaní je to nárast o 5 percentuálnych bodov. Šlo pritom o komerčných klientov – teda v segmente B2B (Business to Business).

iStock_000010089468XSmall.jpg

Dátum publikácie: 10.11.2016
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Aké povinnosti má prevádzkovateľ internetového obchodu z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov? Spoločnosť chce spustiť e-shop len na predaj zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu bez marketingových aktivít a aj bez zasielania propagačných materiálov. Bude potrebovať len meno a adresu dotknutej osoby? Stačí mať len evidenčný list IS alebo je potrebné oznámenie na úrad?

tt_panacik-priviazany-k-daniam (1).jpg

Dátum publikácie: 2.11.2016
Autor: Accace

V priebehu augusta a septembra 2016 boli do Národnej rady SR doručené zo strany vlády návrhy viacerých daňových zákonov vrátane zákona o dani z príjmov a zákona o DPH. Niektoré z predložených návrhov boli Národnou radou SR už schválené. Zmeny nastanú najmä v oblasti zdaňovania dividend, transferového oceňovania a pri nadmernom odpočte DPH. 

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 28.10.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak máte nejasnosti v problematike služieb spojených s nehnuteľnosťou z hľadiska DPH, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Zuzany Uríkovej.

tt_zena-s-hotovostou.jpg

Dátum publikácie: 26.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

V § 17 ods. 4 zákona o cestovných náhradách je uvedené vreckové ako nárokovateľné. Musí sa zahraničnému zamestnancovi vyslanému do SR vyplatiť aspoň vo výške 5 %? Závisí výpočet pomernej sumy stravného za necelý kalendárny deň na zamestnávateľovi, ako si ho upraví v smernici? Niekde sa počíta pomerom z trojnásobku sumy za pásmo nad 18 hod., inde ako trojnásobok sadzby časového pásma príslušného podľa trvania pracovnej cesty.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 17.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike používania osobného auta v podnikaní FO a jeho daňových dôsledkoch pre daň z príjmov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Nadeždy Cígerovej.

tt_muz-s-50-eurovymi-bankovkami-v-ruke.jpg

Dátum publikácie: 13.10.2016
Autor: Ing. Jana Repáčová

Zamestnancovi bola zo sociálneho fondu poskytnutá bezúročná pôžička vo výške 7 000 eur od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017. Aký je najvhodnejší model prepočtu výšky úroku? Aké odvody sa platia?

tt_zeny-sedia-pri-stole-v-restauracii.jpg

Dátum publikácie: 7.10.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Zamestnávateľ poskytuje stravné lístky zamestnancom. Od roku 2017 plánuje zmeniť spôsob účtovania. Zákonný náklad 55 % by sa účtoval ako doteraz, ale 45 % chce zaúčtovať na účet 528 ako stravné nad limit. Bude toto stravné poskytnuté nad limit v danom prípade posudzované ako nepeňažný príjem zamestnanca?

...