www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
349 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_registracna-pokladna_2015.jpg

Dátum publikácie: 26.8.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Aké povinnosti treba splniť v prípade zavedenia pokladničnej hotovosti vo firme? Je nutné zaviesť registračnú pokladnicu, resp. virtuálnu pokladnicu? Stačí pri pohybe peňažných prostriedkov vystaviť príjmový a výdavkový pokladničný doklad?

tt_muz-lezi-na-pohovke.jpg

Dátum publikácie: 18.8.2016
Autor: JUDr. Mária Sumková

Na základe informácií získaných z Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci predstavuje stres spôsobený prácou v krajinách Európskej únie druhý najčastejší zdravotný problém spôsobený pri práci, ktorý postihuje 28 % zamestnancov v krajinách EÚ.

 

kracajuci_ludia_letisko_375x250.jpg

Dátum publikácie: 12.8.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Zamestnanec dostal hotelový účet počas konferencie, na ktorú bol vyslaný zamestnávateľom v zahraničí. Faktúra je vystavená na meno zamestnanca, sám si ju zaplatil, a keď prišiel, dal si ju preplatiť ako súčasť služobnej cesty. Môže firma uznať ubytovanie ako daňový náklad, keďže faktúra nie je na meno spoločnosti?

tt_muz-s-darcekom-v-skatuli.jpg

Dátum publikácie: 4.8.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Sú jubilejné odmeny oslobodené od odvodov a platí za z nich iba daň z príjmov?

tt_auta-na-parkovisku.jpg

Dátum publikácie: 28.7.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ako má spoločnosť postupovať pri účtovaní platieb v SMS forme? Na faktúre od telekomunikácií sú uvedené platby už nepodliehajúce DPH vo forme SMS, napríklad za parkovné. Keďže pri takejto forme platby nie je doklad o parkovnom, ako postupovať pri účtovaní parkovného a DPH?

tt_radost-zeny-s-peniazmi.jpg

Dátum publikácie: 22.7.2016
Autor: Finančná správa SR

Leto je spravidla obdobím príležitostných príjmov. Aj zberači lesných plodov musia za určitých podmienok svoj príjem zdaniť. Podľa zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z príležitostných činností, ak suma týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak vaša výplata presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnú len to, čo ste zarobili navyše.

tt_zena-s-knihami.jpg

Dátum publikácie: 15.7.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

S. r. o. vydáva knihy. So svojim zamestnancom (má príjmy len zo závislej činnosti) uzatvorila zmluvu o dielo a zároveň aj licenčnú zmluvu (40 rokov), kde zamestnanec mal robiť napr. jazykovú úpravu, korektúru a vyplatila mu sumu na dvakrát - časť v roku 2015, zvyšok v roku 2016. Nezrazila žiadnu daň. Aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi a aké zamestnancovi?

tt_peniaze-domcek-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 8.7.2016
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Podliehajú drobné stavby dani z nehnuteľností? Len tie, na ktoré bolo vydané súhlasné stanovisko alebo aj "čierne" drobné stavby podľa skutkového zistenia?

tt_cloviecikovia-dvihaju-slovo-tax.jpg

Dátum publikácie: 29.6.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Akcionár z nezmluvného štátu v roku 2015 previedol akcie na akcionára v SR. Aké daňové povinnosti vyplývajú novému akcionárovi z prevodu akcií? Bola stanovená aj predajná cena akcií, k úhrade a prevodu finančných prostriedkov ešte nedošlo.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 24.6.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak máte nejasnosti v problematike registračnej povinnosti tuzemských osôb pre DPH, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Zuzany Uríkovej.

...