Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
252 výsledkov

Daňová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 28.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Niektoré z nákladov, ktoré boli do konca roka 2014 považované u daňovníka, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve, za daňový výdavok po zaplatení, sa od roka 2015 považujú za nedaňové výdavky a naopak, rozširuje sa skupina nákladov, ktoré budú daňovým výdavkom až po zaplatení, o náklady, ktoré do konca roka 2014 boli daňovým výdavkom na základe zaúčtovania. Okrem podmienky zaplatenia pri niektorých typoch nákladov pribúda aj podmienka postupného zahrnovania do základu dane počas niekoľkých rokov.

tt_student.jpg

Dátum publikácie: 22.5.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

V týchto dňoch a týždňoch končia študenti stredných a vysokých škôl svoje štúdium. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že študent (žiak strednej školy alebo študent vysokej školy) nie je z dôvodu štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. To znamená, že počas trvania štúdia (ak nie je dobrovoľne poistený) neplatí poistné na sociálne poistenie a z dôvodu ukončenia štúdia nemusí Sociálnej poisťovni nič oznamovať.

tt_otvorena-pokladnicka.jpg

Dátum publikácie: 20.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Spoločnosť sa stala členom v klube PP a bola jej vystavená za ročné členstvo faktúra. Ako správne zaúčtovať členstvo v klube z pohľadu dane z príjmov (ide o daňový alebo nedaňový výdavok) a daň z pridanej hodnoty? 

tt_zena-ukazuje-gesto-stop.jpg

Dátum publikácie: 15.5.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Fyzické osoby môžu od istého času zmeniť formu vykonávania činnosti na základe oprávnenia. Keďže inštitúcie vydávajúce oprávnenia podľa osobitného predpisu údaj o zmene formy výkonu činnosti Sociálnej poisťovni neoznamujú, túto skutočnosť oznámi Sociálnej poisťovni fyzická osoba predložením čestného vyhlásenia.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 14.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Technické zhodnotenie zvyšuje kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti pôvodného dlhodobého majetku.

banner_kalkulacka_375x250.jpg

Dátum publikácie: 5.5.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Všeobecný vymeriavací základ sa využíva pri určení sumy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie a tiež pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok (nemocenské, úrazové, garančné, dávky v nezamestnanosti).

tt_teenegery-za-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 4.5.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Zamestnávateľ kúpil na žiadosť zamestnancov (IT zamestnanci) za účelom relaxu v rámci odpočinku medzi prácou hru futbal (cca 350 €). Aké odvodové a daňové dôsledky pre zamestnancov z toho plynú, ak to bude financované:

a) z prostriedkov zamestnávateľa
b) z prostriedkov sociálneho fondu?

iStock_000017020664XSmall.jpg

Dátum publikácie: 28.4.2015
Autor: JUDr. Jana Kováčová

Zamestnávateľ má zamestnancov – vodičov, ktorí rozvážajú tovar po celej Slovenskej republike. Na prevádzke sa zdržiavajú 1 až 2 hodiny denne počas nakládky. Môže im zamestnávateľ do pracovnej zmluvy uviesť miesto výkonu práce celá Slovenská republika a následne poskytovať stravné lístky?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 30.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Jednotlivé druhy výdavkov súvisiacich s používaním automobilu pri podnikaní sa zahŕňajú do daňových výdavkov odlišne v závislosti od skutočnosti, či je osobný automobil zaradený alebo nezaradený do obchodného majetku. 

tt_hudobny-festival.jpg

Dátum publikácie: 23.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Je povinnosť mať registračnú pokladnicu od 1. 4. 2015 pre športové združenie (93.19.0)? 

...