www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
295 výsledkov

Daňová kaviareň

...
iStock_000022907902XXLarge.jpg

Dátum publikácie: 1.12.2015
Autor: Ing. Jana Barčíková

Študentka denného štúdia VŠ má uzatvorenú nepomenovanú zmluvu s s. r. o. ako modelka. V zásade je tam uvedené, že agentúra jej vyplatí odmenu zníženú o náklady agentúry a províziu. V zmluve je uvedené, že daňové a odvodové povinnosti si má vyriešiť sama. Ide o príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b) alebo to môžu byť aj ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov? Má povinnosť sa registrovať na DÚ? Ak je to podľa § 6, môže si uplatniť 40 % paušálne výdavky?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 24.11.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike inventarizácie majetku a záväzkov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Nadeždy Cígerovej.

tt_hlava-monitor.jpg

Dátum publikácie: 19.11.2015
Autor: Finančná správa SR

Všetky virtuálne registračné pokladnice (VRP) s doterajším označením „ambulantný predaj“  sú odteraz premenované na „prenosné pokladnice“. Finančná správa vydala v uplynulých dňoch metodický pokyn, ktorým sa zrušilo používanie označenia „ambulantný predaj“. Nové označenie „prenosná pokladnica“ bude zavedené v prostredí VRP automaticky.  

tt_budik-na-plazi-s-muslickami.jpg

Dátum publikácie: 13.11.2015
Autor: Bc. Mária Žilinčíková

Je povinnosť tvorby rezervy na nevyčerpané dovolenky v spojení s ročnou účtovnou závierkou vzhľadom na daňový výdavok za rok 2015?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 10.11.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike tvorby rezerv a opravných položiek, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Nadeždy Cígerovej.

tt_muz-s-uctami.jpg

Dátum publikácie: 4.11.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Daňovníkovi zaslala obec poštou do vlastných rúk rozhodnutie o dani z nehnuteľností. Zásielka mu bola dňa 20. 7. 2015 uložená a prevzal ju až 8. 8. 2015. Aký je deň doručenia rozhodnutia? Je to tretí deň od uloženia alebo je to 8. 8. 2015, kedy si zásielku v odbernej lehote prevzal?

tt_tlacivo-na-klavesnici.jpg

Dátum publikácie: 30.10.2015
Autor: Finančná správa SR

Užívateliav virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) skontroľujte si názvy položiek v katalógoch v zmysle povolených znakov.

tt_kniha-o-DPH-z-notebooku.jpg

Dátum publikácie: 28.10.2015
Autor: Finančná správa SR

Finančné riaditeľstvo SR upozorňuje na prípady, keď daňové subjekty opomínajú zmenu registrácie a vyzýva platiteľov DPH, ktorým sa zmenili podmienky vzťahu k miestu podnikania, aby preregistrovanie  nezanedbávali. Zákon o DPH osobitne upravuje registráciu zdaniteľných osôb, ktoré sú usadené v tuzemsku a  registráciu zdaniteľných osôb, ktoré v tuzemsku nie sú usadené, teda zahraničných osôb. Ak  daňovník zmení svoj status usadenie, má povinnosť  túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu, nakoľko pri uplatňovaní DPH  môže dôjsť k rozdielnemu postupu. 

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 26.10.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike príjmu z predaja nehnuteľnosti, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Nadeždy Cígerovej.

tt_auto-kalkulacka-mince1.jpg

Dátum publikácie: 23.10.2015
Autor: Finančná správa SR

Daňové subjekty, ktoré majú zo zákona  povinnosť priznať a zaplatiť daň z motorových vozidiel, čaká od januára niekoľko zmien. Jednou z nich je zmena miestnej príslušnosti. Správu dane z motorových vozidiel budú po novom vykonávať daňové úrady podľa trvalého pobytu fyzických osôb a sídla právnických osôb a nie ako doteraz podľa miesta evidencie motorového vozidla. Zmena v zákone vychádza v ústrety podnikateľom, aby sa pri plnení si svojich povinností nemuseli obracať na niekoľko daňových úradov. 

...