www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
329 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_sklad.jpg

Dátum publikácie: 3.5.2016
Autor: Finančná správa SR

V nedeľu 1. mája 2016 vstúpili do platnosti nové colné pravidlá, ktoré zjednodušia život firmám obchodujúcim v rámci Európy, a ktoré budú lepšie chrániť spotrebiteľov pred nelegálnym tovarom a „fejkami.“

tt_notebook-s-pokladnou.jpg

Dátum publikácie: 2.5.2016
Autor: Finančná správa SR

Užívatelia virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), ktorí s ňou pracujú prostredníctvom mobilných telefónov, majú odteraz prihlasovanie sa do aplikácie jednoduchšie. Finančná správa prichádza s novinkou prihlasovania sa pomocou PIN alebo odtlačku prsta.

185032129_375x250.jpg

Dátum publikácie: 25.4.2016
Autor: Finančná správa SR

Od 1. mája 2016 sa zmenia podmienky v colnom konaní pri poštových zásielkach. Súvisia s platnosťou nového Colného kódexu Únie. Dotknú sa širokej verejnosti, nakupovanie cez internet bude drahšie.  

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 19.4.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dani z pridanej hodnoty, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Nadeždy Cígerovej.

tt_obalka-s-listom.jpg

Dátum publikácie: 11.4.2016
Autor: JUDr. Marcela Macová

Bývalá kolegyňa poslala potvrdenia od lekára do firmy na meno mzdovej účtovníčky a pod meno napísala názov spoločnosti. Pracovníčky na recepcii otvorili obálku a mzdovej účtovníčke zatajili došlú zásielku. Je to v poriadku? Kto má právo otvárať takéto zásielky v zmysle zákona o ochrane osobných údajov? Neprišlo k porušeniu zákona? Je rozhodujúci odosielateľ?

Ktoré zásielky má právo otvárať zamestnávateľ, ak je na obálke vyznačené meno adresáta?

tt_muz-s-50-eurovymi-bankovkami-v-ruke.jpg

Dátum publikácie: 6.4.2016
Autor: Finančná správa SR

V novele daňového poriadku, ktorá nadobudla účinnosť od januára je zapracovaná absorbčná zásada pri ukladaní pokút za správne delikty. Daňové subjekty nebudú dostávať viacero pokút za správne delikty, pri ktorých je výška pokuty uložená rozpätím. Správca dane je oprávnený uložiť pokutu, ak je to účelné a možné, uloží jednu úhrnnú pokutu. Tá sa určí podľa pochybenia, pri ktorom je najvyššia horná hranica sadzby. Minimálna pokuta nesmie byť nižšia ako najvyššia dolná sadzba.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 4.4.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike zmien v obchodnom majetku fyzických osôb v rokoch 2015 a 2016, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Nadeždy Cígerovej.

tt_2-percenta (1).jpg

Dátum publikácie: 31.3.2016
Autor: Finančná správa SR

Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

tt_cloviecikovia-dvihaju-slovo-tax.jpg

Dátum publikácie: 28.3.2016
Autor: Finančná správa SR

Na podanie daňového priznania ostáva posledný týždeň. Do konca marca je potrebné nie len priznanie podať ale aj daň zaplatiť.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 22.3.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike podávania daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2015, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Nadeždy Cígerovej.

...