www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
344 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_radost-zeny-s-peniazmi.jpg

Dátum publikácie: 22.7.2016
Autor: Finančná správa SR

Leto je spravidla obdobím príležitostných príjmov. Aj zberači lesných plodov musia za určitých podmienok svoj príjem zdaniť. Podľa zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z príležitostných činností, ak suma týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak vaša výplata presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnú len to, čo ste zarobili navyše.

tt_zena-s-knihami.jpg

Dátum publikácie: 15.7.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

S. r. o. vydáva knihy. So svojim zamestnancom (má príjmy len zo závislej činnosti) uzatvorila zmluvu o dielo a zároveň aj licenčnú zmluvu (40 rokov), kde zamestnanec mal robiť napr. jazykovú úpravu, korektúru a vyplatila mu sumu na dvakrát - časť v roku 2015, zvyšok v roku 2016. Nezrazila žiadnu daň. Aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi a aké zamestnancovi?

tt_peniaze-domcek-kalkulacka.jpg

Dátum publikácie: 8.7.2016
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Podliehajú drobné stavby dani z nehnuteľností? Len tie, na ktoré bolo vydané súhlasné stanovisko alebo aj "čierne" drobné stavby podľa skutkového zistenia?

tt_cloviecikovia-dvihaju-slovo-tax.jpg

Dátum publikácie: 29.6.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Akcionár z nezmluvného štátu v roku 2015 previedol akcie na akcionára v SR. Aké daňové povinnosti vyplývajú novému akcionárovi z prevodu akcií? Bola stanovená aj predajná cena akcií, k úhrade a prevodu finančných prostriedkov ešte nedošlo.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 24.6.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak máte nejasnosti v problematike registračnej povinnosti tuzemských osôb pre DPH, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Zuzany Uríkovej.

tt_dom-na-vahach.jpg

Dátum publikácie: 23.6.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

SZČO zapísaný v OR, účtuje v podvojnom účtovníctve. Prenajíma nehnuteľnosti. Ako súkromná osoba prenajíma tiež nehnuteľnosť. Keďže je to SZČO a má z toho príjmy, musí to byť aj v účtovníctve. Ako sa tento majetok v súkromnom vlastníctve, ktorý sa prenajíma, eviduje v podvojnom účtovníctve? Na akých účtoch a ako sa o ňom účtuje?

tt_novostavba-bytovky (1).jpg

Dátum publikácie: 15.6.2016
Autor: Ing. Mária Nováková

Spoločenstvo vlastníkov bytov delegovalo časť správy bytového domu na základe mandátnej zmluvy na správcovskú organizáciu. Vlastníci bytov uhrádzajú na účet fondu údržby a opráv bytového domu odmenu za výkon správy. Túto odmenu spoločenstvo vlastníkov bytov následne poukazuje na základe faktúry v prospech správcovskej organizácie. Možno považovať príjem správcovskej organizácie za výkon správy bytov za oslobodený od dane podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov?

tt_podanie-ruk.jpg

Dátum publikácie: 13.6.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Manželia podnikajú v združení, majú auto v podnikaní, manželka chce zrušiť živnosť a zamestnať sa u manžela, zmluva o združení teda zaniká. Ako sa vysporiadať s majetkom, ktorý bol v združení a jeho zostatková cena je napr. 10 000 €?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 10.6.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike služieb z hľadiska DPH, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Nadeždy Cígerovej.

iStock_000006330165Small.jpg

Dátum publikácie: 6.6.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Zamestnávateľ spätne opravoval výkazy do zdravotnej poisťovne u zamestnanca, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok. Zdravotná poisťovňa zaslala vrátené poistné zamestnávateľovi. Časť poistného sa má vrátiť zamestnancovi, časť zamestnávateľovi. Je vrátené poistné zdaniteľným príjmom zamestnanca v roku 2016?

...