www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
310 výsledkov

Daňová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 9.2.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike zostavenia účtovnej závierky podnikateľov v jednoduchom účtovníctve, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Nadeždy Cígerovej.

tt_zena-s-50-eurovkou.jpg

Dátum publikácie: 10.2.2016
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2015 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti môže najneskôr do 15. februára 2016 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnancom teda ostáva posledný týždeň, potom si daňové priznanie budú musieť vypísať a vyplniť sami.  

tt_panacik-s-eurom.jpg

Dátum publikácie: 5.2.2016
Autor: Finančná správa SR

Novela zákona o dani z príjmov prináša od januára nové pravidlá aj v zdaňovaní príjmov právnických osôb. Niektoré zmeny uľahčia podnikanie. Od platenia daňovej licencie budú napríklad oslobodené aj pozemkové spoločenstvá a daňové subjekty, ktoré podali návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie. 

tt_sklad.jpg

Dátum publikácie: 3.2.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Obchodná spoločnosť plánuje na niektoré činnosti zamestnať živnostníkov. Ako bude účtovať dodávateľské faktúry od živnostníkov? Čo to znamená pre spoločnosť, ak živnostník nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty? Aké náklady si spoločnosť môže uplatniť do daňových výdavkov pri zamestnávaní živnostníkov?

tt_kniha-o-DPH-z-notebooku.jpg

Dátum publikácie: 28.1.2016
Autor: Finančná správa SR

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH)  prináša pre podnikateľov, platiteľov DPH, od 1. januára 2016 mnoho noviniek. Jednou z  nich je aj zavedenie kritérií, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer použitia tovarov a služieb na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie.  

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 26.1.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike zostavenia účtovnej závierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2015, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Nadeždy Cígerovej.

tt_balik-s-listom-DPH (1).jpg

Dátum publikácie: 22.1.2016
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) zaviedla od 1. januára 2016 významnú zmenu - osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe prijatia platby. Podnikatelia môžu odvádzať DPH do štátneho rozpočtu až vtedy, keď im uhradí faktúru ich odberateľ. Cieľom zavedenia osobitnej úpravy je zlepšiť podmienky pre podnikanie malých firiem, ktorým ich odberatelia neuhradia faktúry za dodané tovary alebo služby.

tt_deti-stavbari (1).jpg

Dátum publikácie: 15.1.2016
Autor: Finančná správa SR

V novele zákona o dani z pridanej hodnoty účinnej od 1. januára 2016  je jednou z najdôležitejších zmien zavedenie prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní stavebných prác, tzv. tuzemské samozdanenie v stavebníctve. Opatrenie zabráni firmám v stavebníctve fiktívne si v rámci reťazca účtovať DPH a potom ju nárokovať od štátu a bude účinným nástrojom boja s daňovými podvodmi. Zároveň eliminuje riziko druhotnej platobnej neschopnosti. 

tt_muz-v-aute-za-volantom.jpg

Dátum publikácie: 5.1.2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Konateľ je konateľom vo dvoch firmách A a B. Vo firme A, ktorá je platiteľom DPH, sú evidované 3 motorové vozidlá, v tejto firme je zároveň aj spoločníkom. Druhá firma B, v ktorej je opäť konateľom a jediným spoločníkom, využíva jedno auto firmy A na služobné cesty pre firmu B. Na aké cestovné náhrady má nárok, ak nie je v pracovnoprávnom vzťahu ani v jednej? 

tt_siluety-ludi-na-puzzloch.jpg

Dátum publikácie: 29.12.2015
Autor: Ing. Marián Drozd

Podnikatelia (SZČO), ktorí podnikajú formou združenia, končia podnikanie. Majú majetok s nulovou zostatkovou cenou aj s nejakou ZC. Chcú založiť s. r. o. Majetok s vykazovanou zostatkovou cenou by sa cez faktúru predal s. r. o.

Ale čo s odpísaným majetkom? Môžu ho SZČO previesť na svoje rodné číslo a potom vložiť ako nepeňažný vklad do s. r. o.?

...