www.skdp.sk
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
382 výsledkov

Daňová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 27.2.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ak máte nejasnosti v problematike daňových výdavkoch, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Tatiany Mičíkovej.

tt_alkohol.jpg

Dátum publikácie: 23.2.2017
Autor: Peter Šubík

 V zimnom období naplno pracujú pestovateľské pálenice, ktoré spracovávajú ovocie poslednej úrody a premieňajú ho na ovocné destiláty. V zmysle platnej legislatívy, ktorou je zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 písm. p), ide o liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý poskytuje službu pestovateľom a lieh vyrába zo suroviny dodanej pestovateľmi. V ďalšom texte však ostaneme pri jednoduchšom a zľudovenom názve pálenica.

tt_2-percenta.jpg

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Finančná správa SR

Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a  právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 13.2.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike zostavenia individuálnej účtovnej závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Nadeždy Cígerovej.

tt_DP-PO-2014.jpg

Dátum publikácie: 10.2.2017
Autor: Finančná správa SR

Jednoduchšie opravy v daňovom priznaní, ktoré nemajú vplyv na výšku dane. Aj takáto zmena platí od januára.

tt_uctovnik-za-stolom.jpg

Dátum publikácie: 3.2.2017
Autor: Finančná správa SR

Posledné dva týždne ostávajú zamestnancom na požiadanie svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Inak pre nich platí povinnosť podať daňové priznanie do konca marca.  

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 30.1.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ak máte nejasnosti v problematike odpisu neuhradených záväzkov do výnosov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Tatiany Mičíkovej.

iStock_000011068909Small.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2017
Autor: Peter Šubík

Rok sa stretol s rokom, no a k tomu už neodmysliteľne patrí novoročný prípitok. Avšak ako sa opakovane dozvedáme z rôznych médií či priamo z úst „vítačov“ Nového roka, pripíjali sme si „šampanským“ – niektorí aj možno áno, avšak väčšina čímsi iným, než šampanským.

tt_dane-prasiatko-pred-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 16.1.2017
Autor: Finančná správa SR

Nový rok priniesol viaceré zásadné zmeny v daňovej legislatíve najmä s ambíciou zlepšiť podnikateľské prostredie. Novela zákona o dani z príjmov okrem iného znižuje sadzbu dane z príjmov právnickej osoby a zvyšuje aj limit uplatňovania paušálnych výdavkov.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 13.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak máte nejasnosti v problematike dane z motorových vozidiel, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Zuzany Uríkovej.

...