Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
263 výsledkov

Daňová kaviareň

...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 2.4.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Niektoré z nákladov, ktoré boli do konca roka 2014 považované u daňovníka, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve, za daňový výdavok po zaplatení, sa od roka 2015 považujú za nedaňové výdavky a naopak, rozširuje sa skupina nákladov, ktoré budú daňovým výdavkom až po zaplatení, o náklady, ktoré do konca roka 2014 boli daňovým výdavkom na základe zaúčtovania.

tt_hodiny-s-eurom.jpg

Dátum publikácie: 29.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Nestíhate podať daňové priznanie v riadnom termíne do 31. 3. 2015? Zákon o dani z príjmov vám dáva možnosť presunúť platbu o pár mesiacov neskôr.

tt_dane-prasiatko-pred-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 27.3.2015
Autor: Ing. Jana Barčíková

Daňovník – FO, štátny občan SR, bez trvalého pobytu v SR (trvalý pobyt má v Maďarsku) je zamestnávaný švajčiarskou spoločnosťou a má vyplácaný mesačný príjem na základe zmluvy (z príjmu má zrážané odvody do poisťovní Švajčiarska) za výkon práce, ale v Izraeli. Z príjmu nie je švajčiarskym zamestnávateľom zrážaná žiadna daň (údajne z dôvodu, že je nerezident). Je povinný podávať daňové priznanie na území SR? (v SR sa počas roka zdržiava len málo na pár dňové návštevy u rodiny). Kde by sa mal takýto príjem zdaňovať?

tt_auto-na-mape.jpg

Dátum publikácie: 24.3.2015
Autor: Ing. Nora Šišková

Fyzická osoba si zakúpila nový automobil v SR dňa 3. 2. 2015, ktorý bol prihlásený do evidencie motorových vozidiel v SR, bola uhradená DPH v SR. Keďže žije v Rakúsku a rakúske zákony nedovoľujú jazdiť na cudzineckých ŠPZ, musí automobil prihlásiť v Rakúsku. Rakúsko ale vyžaduje uhradiť DPH v Rakúsku.

Ako má fyzická osoba postupovať, keď DPH už bola zaplatená v SR? Je nejaká možnosť dostať túto DPH naspäť po uplatnení DPH v Rakúsku?

tt_sanony-v-rukach-muza.jpg

Dátum publikácie: 23.3.2015
Autor: Finančná správa SR

Právnické a fyzické osoby, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, neukladajú účtovné dokumenty do registra účtovných závierok (RÚZ) priamo, ale prostredníctvom finančnej správy alebo štátnej pokladnice. Dokumenty uložené do RÚZ sa už nemusia osobitne ukladať do zbierky listín obchodného registra. Účtovné dokumenty sa môžu predkladať v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

tt_DP-PO-2014.jpg

Dátum publikácie: 19.3.2015
Autor: Finančná správa SR

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2014 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

vector_online-rozhovor_375x250_dc (3).JPG

Dátum publikácie: 19.3.2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Najdôležitejšie zásady pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2014.

tt_muz-s-kufrom-cestuje.jpg

Dátum publikácie: 9.3.2015
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Môže si živnostník uplatniť do daňových výdavkov vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste?

iStock_000002572349Small.jpg

Dátum publikácie: 4.3.2015
Autor: Accace

Napriek avizovanej zmene ostali odklady pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2014 „po starom“. Lehotu na podanie daňového priznania je možné aj naďalej predĺžiť o 3 alebo 6 mesiacov na základe oznámenia.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 5.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Za zdaňovacie obdobie roka 2014 je daňovník povinný podať daňové priznanie najneskôr do 31. marca 2015 a v tejto lehote je povinný daň aj zaplatiť.

...