Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog
Všetky články z rubriky DAŇOVÁ KAVIAREŇ
191 výsledkov

Daňová kaviareň

...
tt_kamion-na-dialnici.JPG

Dátum publikácie: 25.7.2014
Autor: Nadežda Cígerová

Občan – fyzická osoba – chce prenajímať s manželkou pozemok (bezpodielové spoluvlastníctvo) svojej s. r. o. ako parkovisko pre ťahače. Musia sa registrovať na daňovom úrade obaja a čo budú potrebovať pri registrácii?

tt_oberacka-jablk-v-sade.JPG

Dátum publikácie: 21.7.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa informuje občanov – fyzické osoby, vykonávajúce práce v krajinách Európskej únie, že v období výkonu práce v únii podliehajú právnym predpisom tej krajiny, v ktorej vykonávajú činnosť, ak zároveň nevykonávajú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky. Týka sa to aj obdobia letných brigád.

iStock_000020653972XSmall.JPG

Dátum publikácie: 17.7.2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Zamestnávateľ nakupuje pre zamestnancov v rámci pitného režimu vodu, kávu a čaj. Ako účtuje o týchto prípadoch? Sú výdavky daňovými výdavkami? Má právo odpočítať daň?

tt_skupina-mladych-ludi.JPG

Dátum publikácie: 11.7.2014
Autor: Ing. Jana Repáčová

Má zamestnanec nárok na daňový bonus počas prázdnin, ak dieťa skončilo strednú školu a zamestnalo sa?

iStock_000006684336XSmall.JPG

Dátum publikácie: 1.7.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Dôležitý termín pre živnostníkov a všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je už každoročne 1. júl. Je potrebné, aby si SZČO preverila, aké povinnosti jej v súvislosti s týmto termínom vznikajú – napríklad povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa, prípadne zmeniť platbu, pretože sa zmenila výška sumy poistného na základe daňového priznania za predošlý rok.

iStock_000014671877Large.JPG

Dátum publikácie: 24.6.2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Firma vyrába a montuje drevostavbu do Rakúska. Zamestnanci firmy majú zo Sociálnej poisťovne potvrdenie A1. Každý deň vyrážajú ráno zo Slovenska do Rakúska a poobede sa vracajú späť na Slovensko. Firma zabezpečila ubytovanie pre zamestnancov blízko hraníc s Rakúskom. Zamestnancov počas práce v Rakúsku odmeňuje firma podľa mzdových zákonov platných v Rakúsku. Ako má firma poskytovať diéty (stravné), ak sú zamestnanci 8 hodín v Rakúsku a zvyšok dňa strávia na Slovensku, resp. na aké diéty majú zamestnanci nárok?

Editorial-use-ONLY_iStock_000015634604Medium.JPG

Dátum publikácie: 20.6.2014
Autor: Finančná správa SR

Cestujúci, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo ho opúšťajú s hotovosťou 10 000 eur alebo viac, musia túto skutočnosť ohlásiť. Opatrenie je súčasťou úsilia Bruselu v boji proti praniu špinavých peňazí, terorizmu a trestnej činnosti, a tým v boji proti kriminalite a snahe o posilnenie bezpečnosti.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 19.6.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

K posledným zmenám vo vyberaní dane zrážkou došlo novelou zákona o dani z príjmov č. 463/2013 Z. z. Novelou sa zvýšila od 1. marca 2014 aj sadzba dane vyberanej zrážkou voči daňovníkom z tzv. nezmluvných štátov na 35 % a zaviedla sa oznamovacia povinnosť platiteľov zrážkovej dane na nových tlačivách. Od 1. januára 2014 sa opätovne menilo zdaňovanie dlhopisov a pokladničných poukážok. K príjmom zdaňovaným zrážkou pribudol nový druh príjmu, tzv. kompenzačné platby.

Image6372.jpg

Dátum publikácie: 13.6.2014
Autor: Sociálna poisťovňa

Povinnosť zamestnávateľa oznamovať zmenu dňa určeného na výplatu príjmov zamestnancov na tlačive Registračný list zamestnávateľa je s účinnosťou od 1. júla 2014 zrušená

tt_ruky-s-peniazmi.JPG

Dátum publikácie: 12.6.2014
Autor: Nadežda Cígerová

S. r. o., platiteľ DPH, obchoduje s dodávateľom, ktorý pri každom odbere materiálu vystaví faktúru. Splatnosť faktúr je 30 dní. Keďže vystavil viacero faktúr, požiadal o zaplatenie faktúr v hotovosti na tri splátky. Faktúry sú vystavené na malé sumy, ale sumárne predstavujú hodnotu 5 500 eur. S. r. o. nemá registračnú pokladnicu. Mohla by s. r. o. uhradiť faktúry v hotovosti cez príjmové a výdavkové doklady? Neporušila by tým zákonom o platbe v hotovosti z roku 2013?

...