Všetky články z rubriky
72 výsledkov

tt_muz-s-blockami-z-pokladice.jpg

Virtuálna registračná pokladnica, ktorú v súčasnosti využíva približne 30 000 podnikateľov, prešla ďalšou úpravou. Finančná správa nasadila novú verziu tejto bezplatnej služby. Pripravené zmeny výrazne uľahčia prácu s danou aplikáciou.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Ak máte nejasnosti v problematike zrušenia daňovej licencie od 1. 1. 2018, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Zuzany Uríkovej v online rozhovore dňa 16. 11. 2017 od 13,00 do 14,00 hod..

tt_otvorena-kniha-s-paragrafmi.jpg

V Zbierke zákonov č. 267/2017 Z. z. už vyšla novela daňového poriadku, ktorá vstúpi do platnosti od 1. 1. 2018 a od 1. 1. 2019 a ktorá zavádza niekoľko noviniek. Pozrite si najdôležitejšie zmeny, ktoré novela prinesie.

muz s putami.jpg

Od 8. novembra 2017 nadobudla účinnosť časť novely Obchodného zákonníka, ktorá špekulatívne zlučovanie firiem a s tým spojené zbavovanie sa dlhov stavia mimo zákon.

screen.jpg

Videoškolenie sa venuje základným predpokladom uplatnenia transferového oceňovania na transakcie medzi závislými osobami, so zameraním na podmienky splnenia definície kontrolovanej transakcie v zmysle zákona o dani z príjmov. Táto téma je vysvetlená na podrobnom rozbore ustanovení zákona o dani z príjmov a následne je doplnená praktickými príkladmi z každodenného života.

tt_otvorena-kniha-s-paragrafmi.jpg

Systém hodnotenia daňovej spoľahlivosti bude zohľadňovať zhruba 40 kritérií zameraných predovšetkým na riadnosť a včasnosť plnenia daňových povinností.

tt_ruka-s-platobnou-kartou-a-notebookom.jpg

Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu o podmienkach na preúčtovanie omylom uhradenej platby na účet iného daňového subjektu.

screen.jpg

Videoškolenie je zamerané na vysvetlenie základných súvislostí vedenia dokumentácie, a to so zreteľom na právnu úpravu obsiahnutú v zákone o dani z príjmov a na požiadavky vyjadrené v usmernení Ministerstva financií.

tt_financna-kontrola.jpg

Daňová licencia, teda inštitút minimálnej výšky dane z príjmov právnickej osoby, ktorej zavedenie od roku 2014 vzbudilo veľké vášne podnikateľskej a ekonomickej verejnosti, sa počnúc zdaňovacím obdobím 2018 už platiť nebude.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Ak máte nejasnosti v problematike používania virtuálnej registrečnej pokladnice, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Tatiany mičíkovej v online rozhovore dňa 2. 11. 2017 od 13,00 do 14,00 hod.

Partner