Všetky články z rubriky
303 výsledkov

...
tt_anglicak-auto-klucik.jpg

Od 1. 1. 2019 je účinná zmena v uplatňovaní DPH pri finančnom lízingu. Táto forma prenájmu je pojmom práva EÚ a podľa názoru SD EÚ má byť v členských štátoch vykladaná jednotne. Ako sa v slovenskom prostredí prejavilo toto zjednotenie? Podlieha novému režimu len cezhraničný alebo aj domáci finančný lízing?

sw_375_250.jpg

Ekonomický systém musí byť kvalitným pomocníkom, ktorý spoľahlivo podáva informácie o hospodárení účtovnej jednotky, včas reaguje na legislatívne zmeny, má užívateľsky intuitívne prostredie, množstvo funkcií, odbornú zákaznícku podporu a spĺňa ideálny pomer cena/výkon.

Image42012.jpg

Na základe novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice musia podnikatelia od 1. júla 2019 prepojiť svoje pokladnice on-line so serverom finančnej správy. Celý proces zavedenia nového systému e-kasa a prepojenie virtuálnej aj on-line registračnej pokladnice vám pomocou názornej ukážky predvedie váš obľúbený daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Chcete sa dozvedieť viac o predaji hnuteľných vecí FO, neváhajte sa opýtať našej odborníčky na dane a účtovníctvo Ing. Kataríny Jašurkovej v online rozhovore dňa 18. 4. 2019 od 13,00 do14,00 hod..

tt_rozostavany-dom.jpg

Firma uzatvorila zmluvu na prenájom bytu na kancelárske účely s firmou B od marca 2018. Firma B z 3 izieb prenajala 1 izbu firme C od marca 2018. Nový majiteľ uzatvoril s firmou B novú zmluvu na prenájom bytu od 3. 1. 2019. Firma B má od januára fakturovať firme C za prenájom izby s DPH alebo bez DPH?

Image41965.jpg

Aké poznáme metódy zostavovania peňažných tokov a kedy sa používajú? Vo videoškolení si vysvetlíme princípy a postup zostavenia prehľadu peňažných tokov s použitím dvoch základných metód vykazovania, a to buď priamej, alebo nepriamej metódy.

Image41754.jpg

Kompletný prehľad o cestovných náhradách v roku 2019 z pohľadu daňového výdavku i z pohľadu dane z príjmu nájdete vo videoškolení, ktorým vás prevedie obľúbený daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý. Pomocou príkladov z praxe si môžete ozrejmiť aj to, ako je to s náhradami pri tuzemskej alebo zahraničnej pracovnej ceste, aké sú rozdiely medzi preddavkami a vyúčtovaním alebo na čo nesmiete zabudnúť pri vyúčtovaní pracovnej cesty.

iStock_000008376172XSmall.jpg

Je možné uznať náklady na účely dane z príjmov a odpočítania DPH na občerstvenie na pretekoch pre pretekárov cyklistov, ktoré organizuje spoločnosť s ručením obmedzeným, platiteľ DPH, pričom od týchto pretekárov vyberá štartovné a stravné?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Chcete sa dozvedieť viac o rezervách a opravných položkách v účtovných predpisoch a ich daňového posúdenie, neváhajte sa opýtať našej odborníčky na dane a účtovníctvo Ing. Nadeždy Cígerovej v online rozhovore dňa 4. 4. 2019 od 13,00 hod. do 14,00 hod.

tt_registracna-pokladna-08-2017.jpg

V tomto roku si všetci podnikatelia aj živnostníci po prvýkrát podávajú daňové priznania už iba elektronicky, a to bez ohľadu na to, aký vysoký príjem dosiahli. Elektronické podávanie priznaní sa však netýka napríklad daňovníkov, ktorí popri zamestnaní prenajímali nehnuteľnosť, netýka sa ani ľudí pracujúcich v zahraničí, ale ani podnikateľov, ktorí už ukončili živnosť.

...

Partner