Všetky články z rubriky
145 výsledkov

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Ak máte nejasnosti v problematike časového rozlíšenia nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Nadeždy Cígerovej v online rozhovore dňa 26. 4. 2018 od 13,00 do 14,00 hod.

tt_radio-aktual-logo.jpg

Darovanie je jeden zo spôsobov ako bezodplatne previesť vlastníctvo k majetku alebo previesť finančné prostriedky. Aký vplyv majú dary u darcu aj u obdarovaného v účtovníctve a v zákone o dani z prímov?

Logo_Spravodajstvo

Jednou z priorít vlády je podľa premiéra Petra Pellegriniho aj zvýšenie platov v štátnej a verejnej sfére.

iStock_000008376172XSmall.jpg

Minimálna suma stravných lístkov pre zamestnancov sa má od 1. júna tohto roka zvýšiť z 3,38 eura na 3,60 eura. Dôvodom je navrhovaný nárast súm príspevkov na stravné pre zamestnancov, ktorí sú na pracovnej ceste v rámci Slovenska.

skdp.jpg

Daňové prizanie si odložilo tento rok vyše 200-tisíc daňovníkov. Dôvodov je niekoľko.

tt_2-percenta.jpg

Zamestnanci, ktorí nepodávali daňové priznanie k dani z príjmu, ale zamestnávateľ im vykonal ročné zúčtovanie dane, môžu do 30. apríla 2018 darovať 2 % alebo 3 % zo svojich zaplatených daní občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám.

 

tt_lupa.jpg

Informácia je určená pre platiteľov dane, ktorí dodávajú v tuzemsku inému platiteľovi dane tovary alebo služby, pri ktorých sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, čiže povinný platiť daň („samozdaniť sa“) je príjemca daného plnenia – platiteľ dane.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Ak máte nejasnosti v problematike poskytovania darov a ich úprave z hľadiska účtovného a z hľadiska zákona o dani z príjmov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Zuzany Uríkovej v online rozhovore dňa 12. 4. 2018 od 13,00 do 14,00 hod..

tt_radio-aktual-logo.jpg

Zamestnávatelia riešia v praxi výdavky na stravovanie svojich zamestnancov z pohľadu zákona o dani z príjmov, ale aj Zákonníka práce. Ako je to však so stravovaním konateľov a samostatne zárobkovo činných osôb?

tt_muz-s-darcekom-v-skatuli.jpg

Ako si môže spoločnosť dať do nákladov darčekové poukážky z banky na určitú sumu, ktoré poskytne zamestnancom?

Partner