Všetky články z rubriky
218 výsledkov

...
tt_paragrafy-otaznik.jpg

Aké zmeny do postupov účtovania prinieslo opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 č. MF/015328/2018-74, ktorým sa od 1. októbra 2018 menia postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva?

Logo_Spravodajstvo

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 480 eur na 520 eur. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti tomuto roku vzrastie o 27,17 eura na 430,35 eura.

skdp.jpg

Skúška daňových poradcov overuje, či má žiadateľ potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Ak máte nejasnosti v problematike reklamných predmetov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Kataríny Jašurkovej v online rozhovore dňa 11. 10. 2018 od 13,00 do 14,00 hod.

tt_panacik-s-lupou-nad-danami.jpg

Uvoľnenejší pohľad na „súboj“ daniarov s podnikateľmi. Kuriozity zo sveta i domova. Rady, ako byť na kontrolu pripravený.

tt_notebook-s-obalkou.jpg

Registrovať sa pre účely elektronickej komunikácie s finančnou správou je potrebné prostredníctvom portálu finančnej správy. Nejde o komplikovaný proces, finančná správa ho výrazne zjednodušila tým, že zjednotila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku.

tt_logo-skdp_a.jpg

V parlamente sa ocitol poslanecký návrh zákona, ktorého cieľom je zaviesť 2,5 % osobitný odvod z tržieb obchodných reťazcov.

Logo_Spravodajstvo

Znížená DPH sa má podľa predkladateľov vzťahovať na hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, ako aj na prevádzku táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov.

tt_logo-skdp_a.jpg

Branislav Kováč sa už po tretíkrát stal členom výkonného výboru a pokladníkom v Európskej konfederácii daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe). Slovensko tak bude mať aj ďalšie dva roky zastúpenie v najvýznamnejšej európskej organizácií združujúcej daňových poradcov.

tt_panacik-s-lupou-nad-danami.jpg

Súčasťou novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave je aj novela zákona o dani z príjmov, ktorou dochádza k doplneniu nákladov (výdavkov) vynaložených zamestnávateľom na praktické vzdelávanie žiakov, ktoré si môže tento zamestnávateľ od 1. 9. 2018 zahrnúť do daňových výdavkov.

...

Partner