Všetky články z rubriky
183 výsledkov

...
tt_ruka-s-platobnou-kartou-a-notebookom.jpg

Zamestnanec si platí zo svojej kreditnej karty alebo zo svojho bežného účtu náklady spojené s pracovnou cestou. Následne si ich vyúčtuje prostredníctvom cestovného príkazu spolu s poplatkami banke, ktoré platí za bežný účet. Ako má spoločnosť účtovať o týchto platbách?

tt_obalka-s-listom.jpg

Finančná správa rozposlala ďalšie softwarningové (priateľské) upozornenia. Najnovšie ich zaslala približne 100 000 subjektom. Upozornila svojich klientov na daňové nedoplatky.

tt_panacik-s-lupou-nad-paragrafom.jpg

Na stránke Ministerstva financií SR bol zverejnený príspevok č. 15 - Opatrenie Ministerstva financií­ Slovenskej republiky č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia.

tt_okno-stare.jpg

Spoločnosť vyrába plastové okná a dvere a účtuje o obstaraní zásob spôsobom A. Ako účtovať o vzorkách okien a dverí, ak sa cena vzorky pohybuje od 300 eur až do 3 500 eur? Ako sa účtuje, ak materiál, ktorý má spoločnosť na sklade, zašle subdodávateľovi na laminovanie a subdodávateľ spoločnosti vystaví faktúru?

tt_logo-skdp_a.jpg

Slovensko je jednou z prvých krajín, ktoré sa snažia zdaniť zahraničné firmy podnikajúce v prostredí digitálnej ekonomiky. Slovenská komora daňových poradcov upozorňuje, že slovenské riešenie zdaňovania bez koordinácie s inými štátmi môže priniesť problémy v podobe dvojitého zdanenia týchto spoločností.

tt_zena-zapisuje-do-kalendara.jpg

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorým sa od začiatku júla zmenila výška poistného na sociálne poistenie, musia novú sumu poistného za júl tohto roka zaplatiť do 8. augusta 2018.

tt_prilba (1).jpg

Spoločnosť obstarala motocykel v celkovej hodnote viac ako 1 700 eur. Súčasne ako povinnú výbavu zakúpila prilbu. Je prilba súčasťou obstarávacej ceny motocykla a odpisuje sa s ním?

tt_eurobankovky-v-saku.jpg

Za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení.

tt_logo-skdp_a.jpg

Daňové poradenstvo môžu legálne poskytovať iba daňoví poradcovia a nemôžu ho poskytovať ekonómovia ani účtovníci.

tt_muz-podava-sek.jpg

Spoločnosť eviduje záväzok voči dodávateľovi za nájom. S dodávateľom sa dohodli na poskytnutí pôžičky, za ktorú bude spoločnosť ručiť zmenkou, a vzájomnom započítaní vzájomných pohľadávok. Ako má spoločnosť uvedené prípady zaúčtovať?

...

Partner