Všetky články z rubriky
68 výsledkov

tt_gdpr.jpg

Pre zjednodušenie aplikácie nových pravidiel ochrany osobných údajov ponúkame základné vzorové dokumenty k problematike GDPR.

tt_rodina-na-plazi.jpg

Zákon o DPH ukladá povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania všetkým platiteľom, ak obstarávajú od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty a tieto vo vlastnom mene predávajú zákazníkom.

iStock_000003178428XSmall.jpg

Príspevok sa venuje problematike nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, ktoré si bude môcť daňovník uplatniť pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2018.

tt_domcek-bankovky.jpg

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa zmenil systém podpory hypotekárnych úverov pre mladých, a to formou daňového bonusu.

tt_ucto-suvztaznosti-2018.jpg

Aktualizovaná on-line publikácia Účtovné súvzťažnosti pre rok 2018 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch podľa jednotlivých účtových tried a skupín po zmenách v postupoch účtovania.

tt_muz-s-uctami.jpg

Postúpenie a započítanie pohľadávok z účtovného hľadiska z pohľadu postupcu aj postupníka, z pohľadu DPH a vplyv na základ dane z príjmov.

tt_les-vyrub.jpg

S účinnosťou od 1. 1. 2017 je predmetom dane aj podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku, na majetku a podiel na likvidačnom zostatku.

dpl_zobrazovadla_375x250.jpg

Máme pre vás nový odborný online systém s českou legislatívou.

Obrázok1.png

Prejdite na výhodné firemné riešenie pre viac zamestnancov a získajte ďalšie výhody!

tt_rozostavana-stavba.jpg

O zásobách vlastnej výroby sa účtuje v účtovných jednotkách, ktorých predmetom činnosti je výrobná činnosť a v tých, ktoré uskutočňujú nehmotné výkony, ktoré nie sú dokončené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Partner