Všetky články z rubriky
44 výsledkov

tt_dph.jpg

V poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka 2017 je potrebné vykonať ročné zúčtovanie odpočítanej dane a upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu alebo rozsahu jeho použitia.

tt_dan-z-nehnutelnosti.jpg

Tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2018 je potrebné doručiť správcovi dane najneskôr 31. 1. 2018.

tt_auto-dan-2017.jpg

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2017 do 31. januára 2018 a v rovnakej lehote uhradiť daňovú povinnosť.

tt_kladivko-Danovy-poriadok.jpg

Pozrite si zmeny v zákone o správe daní, ktoré vstúpili do platnosti od 1. januára 2018 alebo budú platné od 1. januára 2019.

tt_muz-s-uctami.jpg

V praxi často dochádza k prípadom, kedy po uskutočnení zdaniteľného obchodu platiteľom DPH nastane dôvod na zmenu pôvodnej fakturovanej ceny.

tt_dph-2018.jpg

Pozrite si navrhované zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré majú vstúpiť do platnosti od 1. januára 2018.

tt_kosik-mobil.jpg

Príspevok objasňuje spôsob fungovania predaja tovarov a služieb prostredníctvom zľavového portálu, a to najmä z pohľadu účtovania a uplatňovania daňových predpisov.

tt_paragraf.jpg

Zákon o dani z príjmov sa opäť zmení, parlament schválil jeho rozsiahlu vládnu novelu. Pozrite si navrhované zmeny zákona o dani z príjmov od roku 2018.

tt_zena-so-vstupenkou.jpg

Príspevok rozoberá najvýznamnejšie a najčastejšie druhy príjmov, ktoré sú vylúčené zo zdanenia daňou z príjmov alebo sú oslobodené od zdanenia len do určitej výšky.

tt_zakon-o-uctovnictve.jpg

Pozrite si 15 najdôležitejších noviniek, ktoré prináša schválená novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2018.

Partner