Všetky články z rubriky
93 výsledkov

tt_balik-palety.jpg

Zásoby predstavujú hmotné aktíva, ktoré sa vykazujú v súvahe. Nie sú určené na dlhodobé používanie. Príspevok sa zaoberá s nakupovanými zásobami, a to materiálom a tovarom a špecifikami v ich účtovaní.

tt_sport-sponzor.jpg

Kedy je sponzorské u donora daňovo uznateľným výdavkom a aké povinnosti má sponzorovaná osoba? Ako sa u nej takýto príjem daňovo posudzuje?

tt_zena-so-vstupenkou.jpg

Prinášame komplexný prehľad noviel, ktoré v roku 2018 zasiahli oblasť dane z príjmov fyzických osôb.

tt_cestovne-nahrady.jpg

Nevyhnutnou súčasťou podnikania sú pracovné cesty a s tým spojené cestovné náhrady. Ktoré cestovné náhrady a za akých podmienok sú daňovým výdavkom podnikateľa?

tt_papierova-vlna.jpg

Vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.

tt-benefit.jpg

Benefit je každé plnenie zamestnávateľa voči zamestnancom nad rámec zákonov. Príspevok hovorí o možnostiach zamestnávateľa a na benefity pozerá z hľadiska dane z príjmov.

tt_zena-v-sklade-10-2018.jpg

Zásoby patria ku krátkodobému majetku a členia sa na materiál, vlastnú výrobu, zvieratá a tovar. Ako sa má účtovne a daňovo so zásobami vyrovnať podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva?

tt_domcek-auto-tovaren-graf.jpg

Vo vnútropodnikovom účtovníctve sa vzniknuté prvotné náklady a výnosy druhotne priraďujú podľa účelu a miesta ich vzniku. To umožňuje prehĺbiť pohľad do vnútra účtovnej jednotky, a to bez ohľadu na to, či sa zaoberá priamo výrobou, poskytovaním služieb a prác.

tt_rodinka-v-aute.jpg

Súčasná daňová legislatíva upravuje zvýhodňujúcim spôsobom uplatnenie výdavkov súvisiacich s majetkom používaným aj na osobnú potrebu do daňových výdavkov. Akou formou? Ako je to s DPH či zostatkovou cenou pri takomto majetku?

tt_ludia-s-cedulou.jpg

Aký je proces založenia a vzniku spoločnosti? Aké sú registračné povinnosti po založení, ako založiť účtovníctvo pri vzniku, ako účtovať vklady spoločníkov do základného imania a aké sú následné povinnosti voči správcovi dane v priebehu činnosti s.r.o.?

Partner