Všetky články z rubriky
27 výsledkov

banner_DC3_new_375x250.jpg

Daňové centrum 3.0 je moderný portál pre dane a účtovníctvo – ponúka spoľahlivé a aktuálne informácie na jednom mieste, dostupné vždy a všade.

tt_doktor-premysla.jpg

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia má dôsledky aj na daň z príjmov. Pri vyrovnaní rozdielov z ročného zúčtovania je potrebné zabezpečiť zdanenie preplatkov a zahrnutie nedoplatkov do základu dane z príjmov fy­zických osôb.

tt_manazer-v-kancelarii-za-notebookom.jpg

Fyzická osoba dosahujúca rôzne druhy príjmov počas kalendárneho roka musí po skončení tohto obdobia vyrovnať daňovú povinnosť.

tt_auto-kalkulacka-mince-graf.jpg

Výdavky na pohonné látky patria k najčastejšie uplatňovaným daňovým výdavkom, keďže motorové vozidlá sú často využívaným hmotným majetkom podnikateľmi pri podnikaní.

tt_shop-cez-mobil.jpg

Príspevok rozoberá internetový obchod z hľadiska účtovníctva, dane z príjmov a z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

tt_muz-pred-negativnym-grafom.jpg

V pripravovanej novele ZDP budú doplnené daňové dôsledky oddlženia fyzických osôb formou splátkového kalendára, a to tak na strane dlžníka, ako aj na strane veriteľov.

tt_pracovne-ochranne-pomocky.jpg

Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ.

tt_registracna-pokladna-08-2017.jpg

Do 1. 9. 2017 mohli virtuálnu registračnú pokladnicu používať len podnikatelia, ktorí za obdobie jedného kalendárneho mesiaca nevyhotovili viac ako 3 000 pokladničných dokladov.

tt_mlady-muz-s-papiermi.jpg

Problematika refakturácie zmluvných vzťahov je riešená spolu s dodaniami, ktoré sa síce prefakturujú, ale tvoria súčasť dodávanej služby (tovaru). Príklady sú rozobraté z daňového, ale i účtovného hľadiska.

Image5838.jpg

V príspevku nájdete v príkladoch odpovede na zmeny v daňovom poriadku platné od začiatku roka 2017.

Partner