Všetky články z rubriky
34 výsledkov

tt_muz-v-sklade.jpg

Zásoby sú súčasťou obežného majetku účtovnej jednotky. V príspevku sa venujeme definícii zásob, ich oceňovaniu, účtovaniu, inventúre, špecifikám zásob a skladovej evidencii.

tt_uctovnik-za-stolom.jpg

Odpisy patria k daňovým výdavkom, ktoré sa môžu – ak je to pre daňovníka výhodné – presunúť do ďalšieho zdaňovacieho obdobia. Prinášame daňové tipy k optimalizácii základu dane prostredníctvom odpisov.

iStock_000009568865Large.jpg

Na konci účtovného obdobia si firmy môžu prostredníctvom tvorby tichých rezerv znížiť vykazovaný výsledok hospodárenia, resp. ročný zisk.

sezona_375x250.jpg

Podnikatelia, firmy, blíži sa koniec roka, pripravte sa už teraz a vyhnite sa koncoročnému stresu s dokladmi, faktúrami, optimalizáciou nákladov a naháňaním seba aj svojej účtovníčky.

tt_zena-s-prasiatkom.jpg

Príspevok odpovedá na otázky, kedy vzniká nárok na nezdaniteľné časti, ako sa vypočíta ich výška, spôsob preukazovania nároku, pričom tieto otázky sú doplnené praktickými príkladmi.

tt_oata.jpg

PP Poradca pre školy je projekt prepájania teórie s praxou a je určený hlavne stredným školám so zameraním na ekonomiku, obchod, marketing, podnikanie.

tt_zena-zapisuje-do-kalendaru.jpg

S nedodržaním určenej lehoty na vykonanie úkonu nastávajú aj právne dôsledky. Lehoty na vykonanie niektorých úkonov zo strany daňového subjektu voči správcovi dane upravujú  príslušné hmotno-právne predpisy.

tt_doktor-premysla.jpg

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia má dôsledky aj na daň z príjmov. Pri vyrovnaní rozdielov z ročného zúčtovania je potrebné zabezpečiť zdanenie preplatkov a zahrnutie nedoplatkov do základu dane z príjmov fy­zických osôb.

tt_manazer-v-kancelarii-za-notebookom.jpg

Fyzická osoba dosahujúca rôzne druhy príjmov počas kalendárneho roka musí po skončení tohto obdobia vyrovnať daňovú povinnosť.

tt_auto-kalkulacka-mince-graf.jpg

Výdavky na pohonné látky patria k najčastejšie uplatňovaným daňovým výdavkom, keďže motorové vozidlá sú často využívaným hmotným majetkom podnikateľmi pri podnikaní.

Partner