Všetky články z rubriky
120 výsledkov

tt_cloviecikovia-dvihaju-slovo-tax.jpg

Aké príjmy fyzickej osoby sa označujú ako príležitostné? Za akých podmienok môžu byť od dane oslobodené? Kedy sa z nich odvádza poistné?

tt_dp-po-2016a.jpg

Ak daňovník zistí chybu v podanom daňovom priznaní až po termíne na podanie daňového priznania, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie.

tt_kompas-euro.jpg

Krátkodobý finančný majetok sa člení na peňažnú hotovosť, ceniny, šeky, účty v bankách, krátkodobé cenné papiere, ostatný krátkodobý finančný majetok. Ako má o nich podnikateľ účtovať v peňažnom denníku?

tt_kluc.jpg

Zdaniteľný príjem sa dá dosiahnuť aj pri bežnej zámene vecí, napr. pri zámene nehnuteľností. Prinášame komplexný pohľad na zdaňovanie a účtovanie príjmu dosiahnutého zámenou.

tt_zena-ukazuje-znak-percenta.jpg

Súčasťou cenovej politiky podnikateľských subjektov sú aj cenové zľavy. Príspevok je zameraný na účtovanie zliav a reklamácií v účtovných jednotkách, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva.

tt_domcek-bankovky.jpg

Objasníme zmeny, ktoré nastali v zákone o DPH od 1. januára 2019 pri prenájme nehnuteľností. Kedy je nájom oslobodený od dane? Na ktoré ubytovacie služby a služby súvisiace s ubytovaním sa uplatňuje znížená sadzba DPH?

tt_platba-kartou.jpg

On-line pokladnica, tzv. e-kasa, v plnom rozsahu nahradí používané elektronické registračné pokladnice, ktorými podnikateľské subjekty blokujú prijaté tržby v hotovosti za predaný tovar alebo poskytnutú službu.

tt_dokumentacia.jpg

Na konci roka 2018 vyšli nové pravidlá pre dokumentáciu transferového oceňovania v podobe nového usmernenia o určení obsahu dokumentácie.

tt_zena-v-kancelarii-za-stolom.jpg

Preplatok z ročného zúčtovania preddavkov na dani je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vyplatiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2019. Zamestnávatelia sú povinní do konca apríla predložiť Hlásenie o vyúčtovaní dane na novom vzore tlačiva.

tt_ucto-suvztaznosti-2019.jpg

Prinášame aktualizovanú on-line príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2019, ktorá obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch podľa jednotlivých účtových tried a skupín po zmenách platných od 1. 10. 2018 a od 1. 1. 2019.

Partner