Všetky články z rubriky
113 výsledkov

tt_zena-v-kancelarii-za-stolom.jpg

Preplatok z ročného zúčtovania preddavkov na dani je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vyplatiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2019. Zamestnávatelia sú povinní do konca apríla predložiť Hlásenie o vyúčtovaní dane na novom vzore tlačiva.

tt_ucto-suvztaznosti-2019.jpg

Prinášame aktualizovanú on-line príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2019, ktorá obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch podľa jednotlivých účtových tried a skupín po zmenách platných od 1. 10. 2018 a od 1. 1. 2019.

tt_ju-2019.jpg

Praktická online príručka Vedenie jednoduchého účtovníctva vám pomôže pri účtovaní počas roka 2019 ako aj pri zostavovaní účtovnej závierky.

tt_zena-s-kalkulackou-a-tlacivom-sa-usmieva.jpg

Pripomíname dôležité termíny a povinnosti v súvislosti s ročným vykonaním zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a spôsoby vrátenia preplatku alebo zrazenia nedoplatku.

tt_dp-bankovky.jpg

Ktoré príjmy má fyzická osoba zdaniť, ako správne vyčísliť daňovú povinnosť k dani z príjmov za rok 2018 a ako vyplniť nové tlačivo daňového priznania.

screen.jpg

Odpočítaním daňovej straty z minulých zdaňovacích období má daňovník príležitosť znížiť si v aktuálnom daňovom priznaní daňovú povinnosť.

tt_globus.jpg

Modelové situácie z praxe k zdaňovaniu príjmov zo zahraničia s návodom na vyplnenie daňového priznania.

tt_rodina-na-vylete.jpg

Vzor internej smernice, ktorá upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov.

tt_dp-2018.jpg

Pripravili sme praktickú on-line príručku, ktorej cieľom je pomôcť vám pri zostavovaní a vypĺňaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2018.

tt_zvyraznovac-kalkulacka.jpg

Konsolidovaná účtovná závierka je prezentáciou finančnej situácie a výsledku hospodárenia celej skupiny patriacej do konsolidovaného celku. Jej zostavovateľom je materská spoloč­nosť.

Partner