Všetky články z rubriky
84 výsledkov

tt_ludia-s-cedulou.jpg

Aký je proces založenia a vzniku spoločnosti? Aké sú registračné povinnosti po založení, ako založiť účtovníctvo pri vzniku, ako účtovať vklady spoločníkov do základného imania a aké sú následné povinnosti voči správcovi dane v priebehu činnosti s.r.o.?

tt_bigboard.jpg

Reklama je jednou z dôležitých činností v podnikaní, bez ktorých nemožno obstáť v trhovo orientovanom konkurenčnom prostredí. Vynakladanie prostriedkov na reklamu má aj daňové dôsledky.

tt_tax-refund.jpg

Ak ste v roku 2017 zaplatili v inom členskom štáte EÚ pri kúpe tovarov alebo služieb DPH, už len do 30. septembra 2018 môžete podať žiadosť o vrátenie tejto dane.

tt_luxusne-auto.jpg

Pri osobných automobiloch so vstupnou cenou nad 48 000 € zákon obmedzuje výšku odpisov a nájomného z operatívneho prenájmu, ktoré možno uplatniť v daňových výdavkoch.

tt_dph.jpg

Ako postupovať, ak po uskutočnení zdaniteľného obchodu platiteľom DPH nastane dôvod na zmenu pôvodne fakturovanej ceny?

tt_noznice-dan.jpg

Zákon o dani z príjmov ustanovuje niekoľko druhov úľav na dani. Zistite, či niektorú z daňových úľav môžete využiť aj vy.

tt_muz-stupa.jpg

Prinášame prehľad zmien v ekonomických veličinách, ktoré ovplyvnilo zvýšenie životného minima od 1. júla 2018.

tt_sanony-notebook.jpg

Akou formou sa zdaňujú príjmy plynúce z nehmotného majetku a ako účtovne zachytiť daňové výdavky s ním súvisiace?

tt_voda-pohar.jpg

Zamestnávateľ má povinnosť bezplatne zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, pričom zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.

tt_zufaly-chlap.jpg

Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, odkedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení.

Partner