O portáli

Otestoval som stránku Daňová centrum 3.0 a posielam postrehy: stránka je ešte prehľadnejšia ako bola, je ešte viac intuitívnejšia a user friendly, z môjho hľadiska budem využívať a oceňujem najmä záložky, históriu a poznámky. Všimol som si aj PDF možnosť, a tú oceňujem tiež, hoci toto budem využívať až neskôr.

Martin Čimo, konateľ firmy PERCON Consulting, spol. s. r. o.

Využívam prístup na portál Daňové centrum podľa možností, a to vtedy, keď potrebujem nájsť riešenie konkrétnej veci, ale tiež, ak mám chvíľu,  aj na prečítanie si iného, čo možno v danej chvíli nutne nepotrebujem. Najviac oceňujem prehľadnosť, možnosť vyhľadania podľa zadaného slova a naozaj kvalitné informácie. Oproti bežnému vyhľadávaniu na internete je pre mňa prioritne podstatné, že danú problematiku, odpovede na otázky spracúvajú kvalifikovaní odborníci v danej oblasti a dôležité je pre mňa aj to, že viem, že je to, čo práve čítam, aktuálne. Nemusím strácať čas klikaním a otváraním množstva okien a odkazov, kde ani nemám zaručenú spoľahlivosť danej informácie. Isteže, viem si tiež prečítať aktuálne zákon, ale pri mojej práci je dôležité nielen prečítanie, ale predovšetkým správne aplikovanie v praxi. Nie je teda podstatné prečítať, ale hlavne vedieť, ako to urobiť, zaúčtovať správne. Vďaka Vašim informáciám teda nemusím zbytočne strácať čas, ktorý potom môžem využiť aj na regeneráciu svojich síl, byť oveľa viac s rodinou a tráviť čas po svojom. Vám osobne, pani Šutá, ďakujem za prístup ako k zákazníkovi, tak aj celkovo. Je milé počuť na druhej strane linky milý a ochotný hlas pomôcť s problémom alebo naviesť na správnu cestu. Takže dúfam, že budem môcť vaše stránky využívať aj vo svojej ďalšej práci. Vám osobne a tiež celému kolektívu želám vo Vašej práci veľa úspechov, uspokojenia, ale tiež potreby ďalej rásť a poskytovať svojim klientom maximálnu podporu. 

DRUŽSTVO Trebatice, Ing. Zuzana Jurčová

Už po prvej skúsenosti s Daňovým centrom som Vám poslala takú skrátenú verziu spokojnosti. Doteraz som využila už  niekoľkokrát rôzne formy, ktoré Vaše centrá (daňové aj mzdové) poskytujú. Zatiaľ som nadmieru spokojná. Vyhľadávanie je výborné, zatiaľ som našla všetko, čo som potrebovala, či už v odborných článkoch alebo príkladoch z praxe. Úžasná je možnosť okamžitého poradenstva. Zatiaľ som využila len písomnú formu, ale všimla som si, že je aj telefonická prvá pomoc. Doterajšie odpovede na dotazy mi veľmi pomohli a nie len rýchlosťou, ale hlavne odbornosťou. 

Mne osobne veľmi vyhovuje, že celý Váš portál je čisto odborný a nemiešajú sa tu rôzne „názory“. Tiež podklady tvrdení máte založené na paragrafoch zákonov a výkladoch príslušných štátnych orgánov, čo považujem za dostatočný kvalitatívny podklad vysvetlenia.

Nestihla som preskúmať všetky možnosti, ale zatiaľ si „pradiem“ vždy keď niečo potrebujem.Som rada, že ste ma presvedčili na tento spôsob. Nakoniec aj komunikácia s Vami je skvelá, je počuť, že veci rozumiete a viete „prečítať“ klienta v tom najlepšom zmysle slova.
Ešte raz vďaka.

Úrad Slovenskej komory architektov, Bratislava, Mária Šefcová, hlavný účtovník

Vaše služby Daňového centra ako v praxi pracujúca účtovníčka a ekonómka  využívam už vyše roka. V tomto roku som sa rozhodla pre ročný prístup aj na ďalší rok, lebo s Vašimi službami mám dobré skúsenosti. Zatiaľ som využívala služby online dotazov, ako aj dotazy zaslané mailom a s odpoveďami som bola spokojná.
Prečítam aj  materiály uverejnené na Vašej webovej strane, ktoré mi tiež pomáhajú pri riešení každodenných problémov. Prajem celému kolektívu veľa trpezlivosti a úspechov. 

Ing. Hodosyová Mária, konateľka Mixtum s. r. o.

Môžem len spokojne konštatovať, že na stránke Daňového centra som ešte doteraz nemal taký problém, ktorý sa nedal vyhľadať, kompletne s príslušnými zákonmi a súvisiacimi predpismi, a to všetko na jednom mieste, a to už ani nehovorím, koľko času mi to ušetrí a ostane na iné, napr. naštudovanie a informovanie spolupracovníkov o zmenách. Ak si pomyslím, že koľko energie ma stálo udržať sa „aktuálne“  medzi spleťou zmien zákonov, cestovať na rôzne školenia a semináre, často nielen sám z firmy a teraz môžeme dostupné videoškolenia sledovať napr. večer doma v rodine, dopriať viac času sebe a okoliu. Navyše, ak sa na niečom všetci spoločne nezhodneme po konzultácii a mojom výklade z preštudovanej novely, potom si to necháme rozsúdiť odborníkom formou položenej otázky na stránke, na ktorú zanedlho dostaneme  priamu  odpoveď online.   

Ďakujeme, že bola stránka Daňové centrum vymyslená, dúfam, že bude  ešte dlho prevádzkovaná, stále aktuálna a najmä je  aj cenovo prístupná.  Vrelo odporúčam každému, kto sa zaoberá a zaujíma o daňovú problematiku, podnikateľské poradenstvo a chce byť denne aktuálny v spleti zákonov. Ušetríte, získate viac miesta na svojom pracovisku, budete mať odbornú knižnicu 24 hod. k dispozícii všade, kde máte internet, odborné školenia si pozriete doma cez archív videoškolení aj viackrát, keď vám niečo ušlo, položené otázky vám rozuzlí špecialista v odbore, netreba so sebou vláčiť ťažké knihy, stačí malý tablet a ste stále online.

Gemer Slovakia Tornaľa, spol. s r. o., Ing. Arpád Kudlák - konateľ

Mám ročný prístup online Daňové centrum. Musím povedať, že som s ním veľmi spokojná. Páči sa mi, že máte aj videoškolenia, ktoré mi veľmi pomohli, ako aj online poradenstvo a online rozhovory, ktoré som aj využila. Patrí Vám veľká vďaka.

Alžbeta Zimová, MERCATOR-KOVO, spol. s r. o., Spišské Vlachy

Už v priebehu testovania www.danovecentrum.sk som zistila, že som našla (v množstve ponúkaných produktov) taký, ktorý skĺbi všetky moje potreby, a to na jednom mieste. Našla som si už taký „svoj" systém a takmer denne pri rannej káve prelúskam TOP TÉMY a Aktuálne info, prípadne aj legislatívu a spravodajstvo. Celý produkt je veľmi ľahko intuitívne ovládateľný bez akýchkoľvek problémov, no v prípade nejasnosti, alebo spresnenia postupu využívam videosprievodcu. Témy sú vysoko aktuálne a veľmi si cením kvalitu ich spracovania s odvolávkami na príslušnú legislatívu. Potrebné tlačivá, dokumenty, prehľady a rýchlu orientáciu v zákonoch mám hneď poruke, prehľadne zoskupenú, čo uľahčuje prácu a neskutočne šetrí čas.

G. Demčáková

Ako predplatiteľka „Daňového centra" by som Vám chcela poďakovať za vytvorenie tohto – pre mňa – veľmi užitočného portálu. Som externá účtovníčka a keďže účtujem pre rôzne firmy s rôznym zameraním, neustále sa v mojej práci vyskytujú nejasnosti ohľadom účtovania, daní, DPH a tiež dopadu rôznych iných zákonov (Obchodný zákonník, transferové oceňovanie a i.) na účtovnú jednotku. Veľmi sa mi páči, že Daňove centrum zverejňuje články aj k pripravovaným novelám zákonov, pretože je veľké plus, keď ekonóm firmy vie vopred čo sa chystá, a na čo je potrebné sa pripraviť.

Mnohokrát som už využila on-line poradenstvo. Vždy dostala vyčerpávajúcu odpoveď od dańového poradcu. Nestalo sa mi, že by ma niekto odbil, respektíve, že by odpovede poradcov boli povrchné. Zadávala som už otázky naozaj rôzneho charakteru (dovoz, vývoz, DPH, KVDPH, odpisy, tvorbu rezerv, pracovné cesty a iné otázky) – snáď všetko, čo môže v účtovníctve existovať. Aj keď mám množstvo mesačníkov v knižnej verzii a snažím sa môj účtovný, či dańový problém najskôr niekde naštudovať,  chcem mať problematiku "odsúhlasenú s daňovým poradcom". Vtedy som si istejšia, že to čo robím, robím správne.
Je veľká výhoda, že odpoveď daňového poradcu si môžem poslať na mail, následne vytlačiť a archivovať.
Ešte by som možno privítala, keby bolo možné v rámci mojej otázky pripojiť aj prílohu, ale to je len taký detail.

S pozdravom a vďakou.

M. S., externá účtovníčka

Ďakujem Vám za to, že ste mi umožnili využívať portál Daňové centrum a Mzdové centrum.
Pravidelne tieto portály navštevujem a oceňujem ich prehľadnosť, ľahkú orientáciu v článkoch a hlavne kvantum informácií, ktoré poskytujú. Veľmi dobrá je tiež možnosť využiť „listáreň“, kde som sa už aj obrátila na Vašich odborníkov s prosbou o radu. Sľúbili mi, že do 21 dní dostanem odpoveď, tak čakám. Najčastejšie hľadám komentáre k dani z príjmov, DPH, účtovanie problematických prípadov z našej podnikateľskej praxe, lízing, úvery, majetok...Na mzdovom portáli sa preklikávam väčšinou v otázkach povinností zamestnávateľa vo vzťahu k poisťovniam, odvodom do štátneho rozpočtu, výkazom, hláseniam, oznámeniam – ktorých je pre podnikateľov neúrekom – a tiež k povinnostiam zamestnávateľa voči zamestnancom. Oceňujem rubriku komentárov k zákonom a hlavne príklady z praxe a návody, ako správne zaúčtovať neštandardné prípady.
Verím, že neskĺzne Váš kolektív do nudnej rutiny a vydržíte poskytovať cenné informácie aj naďalej na takejto cennej úrovni.

Ing. Helena Lovecká, CHROMSPEC-SLOVAKIA, s. r. o.

Od spoločnosti Poradca podnikateľa, s. r. o., sme si pravidelne predplácali časopisy Dane a Účtovníctvo a Práca, mzdy a odmeňovanie...  Po obdržaní ponuky na získanie prístupu na www.danovecentrum.sk sme si predplatili prístup na túto stránku. Zo začiatku som ju používala sporadicky, určite to chcelo čas zorientovať sa... Daňové centrum teraz využívam veľmi často, keďže ja nerada čítam dlhé odborné články (hoci niekedy je to nutné), veľmi využívam príklady z praxe, ktoré mi neraz pomohli pri riešení nejakej tej účtovnej či legislatívnej „záhady“... J Ďalej som veľmi spokojná s on-line poradenstvom, niekedy si neviem poradiť vôbec, niekedy si môžem kedykoľvek overiť, v čom si nie som istá, odpoveď mám okamžite...  A v neposlednom rade oceňujem prístup k videoškoleniam. Z tohto dôvodu sme si predplatili prístup aj na www.mzdovecentrum.sk, pretože je výborné mať všetky informácie, články, legislatívne zmeny z oblasti mzdového účtovníctva spolu...  

Ing. Mária Nováková, ekonomické oddelenie/Buchhaltung

Vitajte na Daňovom Centre a využívajte jeho funkcie a služby naplno

Daňové centrum je moderný portál pre dane a účtovníctvo – ponúka spoľahlivé a aktuálne informácie na jednom mieste, dostupné vždy a všade.

 

dc_top-main_responsive

Bezplatný prístup

Prístup k celému obsahu

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Odborné poradenstvo - až 5 foriem poradenstva 

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

Platený prístup

Prístup k celému obsahu

Daňová TV - videoškolenia, videopríklady z praxe

Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

Odborné poradenstvo - až 5 foriem poradenstva

Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 

Kompletný prehľad služieb a funkcií:

   OBSAH  Bezplatný prístup  Platený prístup
   Zbierka zákonov SR    
   TOP témy    
   Aktuality    
   Komentované ustanovenia    
   Odborné články    
   Príklady z praxe    
   Účtovné súvzťažnosti    
   Vzory zmlúv a právnych podaní    
   Finančný spravodajca    
   Interné firemné predpisy    
   Súdne rozhodnutia    
   Dôvodové správy    
   Daňová TV - Videoškolenia, nové Videopríklady z praxe...    
   Tlačivá a formuláre (editovateľné)  Vybrané  
   Kalendáre a kalkulačky  Vybrané  
   SLUŽBY  Bezplatný prístup  Platený prístup
   Daňová pohotovosť    
   Telefonické poradenstvo    
   Online chat    
   Online rozhovor    
   nové Webinár    
   E-mail - písomné poradenstvo    
   E-mailové notifikácie    
   Práve vyšlo v ZZ SR (v deň vydania)    
   Nové účinné predpisy (týždenne)    
   Nové konsolidované znenia (týždenne)    
   Daňové noviny - mesačný prehľad z oblasti daní a účtovníctva e-mailom    
   FUNKCIE  Bezplatný prístup  Platený prístup
   Vytlačiť dokument    
   nové Uložiť dokument v PDF    
   Citačný asistent    
   Odoslať odkaz na dokument e-mailom    
   Aktívne odkazy na predpisy v texte dokumentu    
   Aktívne odkazy na súvisiace dokumenty priamo pod článkom    
   nové Moje záložky - ukladanie dokumentov do vlastných zložiek    
   nové Moja história - zoznam dokumentov, ktoré ste prezerali    
   nové Moje poznámky - vlastné poznámky k článkom    

Cena bez DPH:

Cena s DPH:

0,00 €

0,00 €

192,50 €

231,00 €

 
   

Funkcie

Vaše podnety ma zaujímajú, napíšte mi

Vaše meno: * Váš e-mail: * Telefón:
Správa:

* povinný údaj

Partner