www.skdp.sk

Nová nezdaniteľná časť základu dane od 1. 1. 2014 (novela č. 318/2013 Z. z.)

Národná rada SR dňa 13. 9. 2013 schválila zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pozostáva zo 4 článkov. Svoju pozornosť upriamime najmä na čl. II tohto zákona, ktorý predstavuje štyridsiata siedma novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) obsahujúca len 10 bodov. Tento zákon vrátane čl. II nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2014 (len niektoré body článku I nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2020).

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

 notebook-dc-orez

Prečo Daňové centrum?

Pozrite si výhody plateného prístupu.

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk,www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

AUTOR

Ing. Valéria Jarinkovičová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

05.11.2013

Právne oblasti

Daň z príjmov
Daňové a poplatkové právo
Dôchodkové zabezpečenie

Cieľové skupiny

Právnická osoba
Fyzická osoba