www.skdp.sk

Nová nezdaniteľná časť základu dane od 1. 1. 2014 (novela č. 318/2013 Z. z.)

Národná rada SR dňa 13. 9. 2013 schválila zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pozostáva zo 4 článkov. Svoju pozornosť upriamime najmä na čl. II tohto zákona, ktorý predstavuje štyridsiata siedma novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) obsahujúca len 10 bodov. Tento zákon vrátane čl. II nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2014 (len niektoré body článku I nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2020).

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope: OBJEDNAŤ ROČNÝ PRÍSTUP

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Daňové centrum

 

V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.ezisk.sk, www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk alebo www.eurokodex.sk, môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

AUTOR

Ing. Valéria Jarinkovičová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

05.11.2013

Právne oblasti

Daň z príjmov
Daňové a poplatkové právo
Dôchodkové zabezpečenie

Cieľové skupiny

Právnická osoba
Fyzická osoba