www.skdp.sk

2. Úprava odpočítanej dane za rok 2016

Úprava odpočítanej dane je v zákone o DPH definovaná v § 54 a § 54a zákona o DPH. Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH má zabezpečiť, aby počas zákonom stanoveného obdobia boli zohľadnené zmeny v používaní investičného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného) v rámci podnikania na činnosti zdaňované, príp. oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane, činnosti oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane, príp. činnosti kombinované. Úprava odpočítanej dane podľa § 54a sa týka nehnuteľného majetku a má zohľadňovať zmeny v používaní tohto majetku na podnikateľskú a nepodnikateľskú činnosť. Úpravu odpočítanej dane robí platiteľ dane vždy v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku, v ktorom zmenil účel použitia investičného majetku. Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely tohto ustanovenia sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

 

Nemáte prihlasovacie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Daňové centrum

 

Zaregistrujte sa a vyskúšajte si Daňové centrum na 7 dní ZDARMA!

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA

Bezplatné testovanie platí len pre nových užívateľov.
V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk,www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete o bezplatné testovanie požiadať prostredníctvom e-mailu na sluzby@pp.sk  alebo telefonicky na čísle 041/70 53 222.

AUTOR

Ing. Anna Jurišová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

03.01.2017

Právne oblasti

Daň z pridanej hodnoty