2. Úprava odpočítanej dane za rok 2016

Úprava odpočítanej dane je v zákone o DPH definovaná v § 54 a § 54a zákona o DPH. Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH má zabezpečiť, aby počas zákonom stanoveného obdobia boli zohľadnené zmeny v používaní investičného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného) v rámci podnikania na činnosti zdaňované, príp. oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane, činnosti oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane, príp. činnosti kombinované. Úprava odpočítanej dane podľa § 54a sa týka nehnuteľného majetku a má zohľadňovať zmeny v používaní tohto majetku na podnikateľskú a nepodnikateľskú činnosť. Úpravu odpočítanej dane robí platiteľ dane vždy v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku, v ktorom zmenil účel použitia investičného majetku. Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely tohto ustanovenia sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

Obsah

Dátum publikácie:3.1.2017
Autor:Ing. Anna Jurišová
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty
Právny stav od:1.1.2016
Právny stav do:31.12.2016

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovancie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Objednať ročný prístup v e-shope zakon.sk

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Funkcie

Partner