www.skdp.sk

2. Úprava odpočítanej dane za rok 2016

Úprava odpočítanej dane je v zákone o DPH definovaná v § 54 a § 54a zákona o DPH. Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH má zabezpečiť, aby počas zákonom stanoveného obdobia boli zohľadnené zmeny v používaní investičného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného) v rámci podnikania na činnosti zdaňované, príp. oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane, činnosti oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane, príp. činnosti kombinované. Úprava odpočítanej dane podľa § 54a sa týka nehnuteľného majetku a má zohľadňovať zmeny v používaní tohto majetku na podnikateľskú a nepodnikateľskú činnosť. Úpravu odpočítanej dane robí platiteľ dane vždy v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku, v ktorom zmenil účel použitia investičného majetku. Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely tohto ustanovenia sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

 notebook-dc-orez

Prečo Daňové centrum?

Pozrite si výhody plateného prístupu.

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk,www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

AUTOR

Ing. Anna Jurišová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

03.01.2017

Právne oblasti

Daň z pridanej hodnoty