Priznanie úroku za zadržanie nadmerného odpočtu a jeho výpočet po 1. 1. 2017

Zákonom č. 297/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, bol do zákona doplnený nový inštitút, a to nárok na priznanie úroku daňovým úradom za nadmerný odpočet ako náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly po uplynutí ustanovenej lehoty na jeho vrátenie platiteľovi. Pôjde o situácie, ak je kontrola oprávnenosti nároku na nadmerný odpočet začatá v lehote na jeho vrátenie. Keďže platiteľ počas výkonu kontroly nemôže dočasne disponovať finančnými prostriedkami vo výške nadmerného odpočtu, bude platiteľovi za určité obdobie výkonu kontroly priznaná finančná náhrada – úrok z nadmerného odpočtu. 

Dátum publikácie:19.12.2016
Autor:JUDr. Klára Klabníková
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty
Právny stav od:1.1.2017

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovancie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

 

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner