Daň z motorových vozidiel a škoda na aute

Kedy zaniká daňová povinnosť pri vozidle, u ktorého došlo k škodovej udalosti (totálna škoda) 26. 2. 2015? Následne bolo vozidlo odpredané ako vrak a 28. 4. 2015 bolo prevedené na nového majiteľa aj v technickom preukaze. Aký dátum pre zánik daňovej povinnosti použiť v daňovom priznaní?

Funkcie

Partner