www.skdp.sk

Použitie nevyplateného zisku spoločníkov na úhradu straty

Otázka:

S. r. o. v rokoch 2011, 2012, 2013 rozhodla o rozdelení zisku na valnom zhromaždení, a to prídelom do fondov a časť na vyplatenie spoločníkovi. Keďže spoločnosť nemala dosť finančných prostriedkov, tento zisk nebol vyplatený a záväzok spoločnosti voči spoločníkovi je na účte 364. V roku 2015 spoločnosť vykázala dosť vysokú stratu a uvažuje pri schvaľovaní účtovnej závierky za rok 2015, že nevyplatený podiel na zisku z rokov 2011, 2012, 2013 preúčtuje späť na nerozdelený zisk a tento nerozdelený zisk použije na úhradu straty za rok 2015. Je takýto spôsob, resp. postup možný v súlade s platnou legislatívnou alebo nie? Vyzerá to tak, že spoločnosť nebude mať dosť finančných prostriedkov na vyplatenie podielu na zisku za dané obdobia a nechce, aby bol vedený záväzok spoločnosti voči spoločníkovi.

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 
banner_DC3_new_500x180

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk,www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

AUTOR

Ing. Zuzana Uríková

DSC_3020___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Trinásťročné skúsenosti v ekonomickej a účtovnej oblasti. Osemročná prax poradenstva, konzultácií v oblasti účtovníctva a práca s ekonomickým softvérom, písanie odborných článkov, lektorská prax. Denne poskytuje odborné poradenstvo desiatkam našich klientov.

Dátum publikácie

15.12.2016

Právne oblasti

Obchodné právo
Obchod, podnikanie, obchodné právo
Obchodné spoločnosti