Použitie nevyplateného zisku spoločníkov na úhradu straty

S. r. o. v rokoch 2011, 2012, 2013 rozhodla o rozdelení zisku na valnom zhromaždení, a to prídelom do fondov a časť na vyplatenie spoločníkovi. Keďže spoločnosť nemala dosť finančných prostriedkov, tento zisk nebol vyplatený a záväzok spoločnosti voči spoločníkovi je na účte 364. V roku 2015 spoločnosť vykázala dosť vysokú stratu a uvažuje pri schvaľovaní účtovnej závierky za rok 2015, že nevyplatený podiel na zisku z rokov 2011, 2012, 2013 preúčtuje späť na nerozdelený zisk a tento nerozdelený zisk použije na úhradu straty za rok 2015. Je takýto spôsob, resp. postup možný v súlade s platnou legislatívnou alebo nie? Vyzerá to tak, že spoločnosť nebude mať dosť finančných prostriedkov na vyplatenie podielu na zisku za dané obdobia a nechce, aby bol vedený záväzok spoločnosti voči spoločníkovi.

Dátum publikácie:15.12.2016
Autor:Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od:1.10.2004

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovancie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

 

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner