www.skdp.sk

Prenájom s oslobodením a koeficient

Otázka:

Firma A prenajala nehnuteľnosť firme B. Obidve firmy sú mesačnými platiteľmi DPH. Firma B chce prenajímať ďalej nehnuteľnosť neziskovej organizácii, k tomu firma A dala súhlas. Firma A fakturuje prenájom firme B s DPH. Firma B si DPH nebude uplatňovať z dôvodu fakturácie na neziskovú organizáciu, a teda fakturácia firmy B na neziskovú organizáciu je bez DPH. Je potrebné, aby firma B počítala koeficient, ak si na vstupe neuplatňuje DPH?

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

 notebook-dc-orez

Prečo Daňové centrum?

Pozrite si výhody plateného prístupu.

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk,www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Nadežda Cígerová

DSC_3181___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Vyštudovaný odbor Účtovníctvo a Auditorstvo. Trinásťročná prax v ekonomickej sfére zahraničných podnikateľských subjektov v oblasti účtovníctva, financií s účasťou na implementovaní vnútropodnikových procesov (aj v rámci interného auditu kontroly kvality). Profesionálna znalosť anglického jazyka - pre komerčnú prax so zameraním na ekonomiku a manažment. Denne v rámci daňovej pohotovosti radí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Dátum publikácie

13.07.2016

Právne oblasti

Správne právo
Dane a poplatky
Daň z pridanej hodnoty