www.skdp.sk

Zmenka na inkaso - účtovanie v PÚ

Otázka:

Advokátska kancelária poskytuje právnickej osobe právne služby. Advokát sa s klientom dohodol na zmluvnej odmene za právne služby, ktorá sa určí podielom na hodnote veci (ďalej len „podielová odmena“) v zmysle § 7 vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Keďže advokát považuje vyplatenie podielovej odmeny v prípade, že klient bude mať plný úspech vo veci, za neisté, čomu nasvedčuje majetková štruktúra klienta, požaduje od klienta vystavenie zmenky. Po čase bol na klienta vyhlásený konkurz a advokát si pohľadávku uplatnil v stanovenej lehote. Zmenka sa v zmysle príslušných predpisov stala splatnou. K akému dňu má advokát účtovať o novej pohľadávke, ktorá vznikla z titulu splatnosti zmenky, keďže o nej predtým, ako sa stala splatnou, neúčtoval? Bude opravná položka k pohľadávke, ktorú advokát účtoval z dôvodu vyhlásenia konkurzu na klienta, daňovým výdavkom?

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

 notebook-dc-orez

Prečo Daňové centrum?

Pozrite si výhody plateného prístupu.

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk,www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

AUTOR

Ing. Iveta Kolenová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

19.12.2016

Právne oblasti

Podvojné účtovníctvo