Zmenka na inkaso - účtovanie v PÚ

Advokátska kancelária poskytuje právnickej osobe právne služby. Advokát sa s klientom dohodol na zmluvnej odmene za právne služby, ktorá sa určí podielom na hodnote veci (ďalej len „podielová odmena“) v zmysle § 7 vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Keďže advokát považuje vyplatenie podielovej odmeny v prípade, že klient bude mať plný úspech vo veci, za neisté, čomu nasvedčuje majetková štruktúra klienta, požaduje od klienta vystavenie zmenky. Po čase bol na klienta vyhlásený konkurz a advokát si pohľadávku uplatnil v stanovenej lehote. Zmenka sa v zmysle príslušných predpisov stala splatnou. K akému dňu má advokát účtovať o novej pohľadávke, ktorá vznikla z titulu splatnosti zmenky, keďže o nej predtým, ako sa stala splatnou, neúčtoval? Bude opravná položka k pohľadávke, ktorú advokát účtoval z dôvodu vyhlásenia konkurzu na klienta, daňovým výdavkom?

Dátum publikácie:19.12.2016
Autor:Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od:1.1.2003

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovancie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner