K doručovaniu písomností v daňovom konaní

Právna veta:

Ustanovenia o náhradnom doručovaní so vznikom fikcie doručenia predstavujú výnimku z riadneho reálneho doručenia písomnosti daňovému subjektu a z tohto dôvodu musia byť v pochybnostiach vykladané reštriktívne. Zákon spája vznik fikcie doručenia s konkrétne vymedzenými skutočnosťami, ktoré musia byť všetky doslovne naplnené pre vznik fikcie (conditio sine qua non). Pokiaľ poštový doručovateľ nevyznačil na doručenke k zásielke určenej do vlastných rúk deň jej uloženia tak, ako je to zrejmé z čl. 45 spisu, nie je možné vypočítať dátum fikcie doručenia v zmysle § 17 ods. 3 zák. č. 511/1992 Zb. (pozn. § 31 ods. 2 563/2009 Z. z.).

Spisová značka: 3 Sžf 15/2014
Súd:Najvyšší súd SR
Typ judikátu:rozsudok
Dátum rozhodnutia :28.1.2015
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Správa daní a poplatkov
Územná pôsobnosť: Slovensko
Zdroj: EPI Vybrané rozhodnutia NS SR
Právny inštitút:
daňové konanie / daňová kontrola
doručovanie / doručovanie do vlastných rúk

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovancie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Objednať ročný prístup v e-shope zakon.sk

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner