K dvojitému zdaneniu ziskov rozdeľovaných dcérskymi spoločnosťami

Právna veta:

1. Článok 4 ods. 2 smernice Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok 198 bod 10 zákonníka o dani z príjmov z roku 1992, zosúladeného kráľovským nariadením z 10. apríla 1992 a potvrdeného zákonom z 12. júna 1992, na základe ktorého nie sú úroky z pôžičky zaplatené materskou spoločnosťou odpočítateľné zo zdaniteľného zisku tejto materskej spoločnosti až do výšky rovnajúcej sa dividendám, na ktoré sa už uplatňuje daňové odpočítanie, a ktoré uvedená materská spoločnosť dostane za podiely na základnom imaní dcérskych spoločností držané kratšie ako jeden rok, hoci tieto úroky nesúvisia s financovaním týchto podielov.

2. Článok 1 ods. 2 smernice 90/435 sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje členským štátom, aby uplatnili vnútroštátne ustanovenie, akým je článok 198 bod 10 WIB 1992 zákonníka o dani z príjmov z roku 1992, zosúladeného kráľovským nariadením z 10. apríla 1992 a potvrdeného zákonom z 12. júna 1992 v rozsahu, v akom prekračuje mieru, ktorá je potrebná na zamedzenie daňových únikov a zneužívanie daňového režimu.

Spisová značka: C-39/16
Súd:Európsky súdny dvor
Typ judikátu:rozsudok
Dátum rozhodnutia :26.10.2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Územná pôsobnosť: Európska únia
Zdroj: EPI Vybrané rozhodnutia ESD
Právny inštitút: daňové konanie / daň z príjmov právnických osôb

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovancie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Objednať ročný prístup v e-shope zakon.sk

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Funkcie

Partner