K právu na odpočítanie dane

Právna veta:

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, na základe ktorej sa právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty odoprie zdaniteľnej osobe z dôvodu, že hospodársky subjekt, ktorý jej poskytol službu na základe faktúry, na ktorej sa samostatne uvádzajú výdavky a daň z pridanej hodnoty, bol daňovým orgánom členského štátu vyhlásený za nečinného, pričom toto vyhlásenie za nečinného je verejné a prístupné na internete každej zdaniteľnej osobe v tomto štáte, pokiaľ je toto odopretie práva na odpočítanie dane systematické a konečné a neumožňuje predloženie dôkazu o neexistencii podvodu alebo straty daňových príjmov.

Spisová značka: C-101/16
Súd:Európsky súdny dvor
Typ judikátu:rozsudok
Dátum rozhodnutia :19.10.2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty
Územná pôsobnosť: Európska únia
Zdroj: EPI Vybrané rozhodnutia ESD
Právny inštitút: daň z pridanej hodnoty / odpočítanie dane

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovancie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Objednať ročný prístup v e-shope zakon.sk

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Funkcie

Partner