Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona na rok 2014, 2015

Vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov podáva zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus.

Dátum publikácie:22.1.2014
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Právny stav od:1.1.2014
Právny stav do:31.12.2015

Vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov podáva zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus.

Zamestnanec vyhlásenie podáva do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Ak má zamestnanec súčasne viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie predloží len jednému z nich.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu / 220 kB

Archívne verzie

Aktuálne verzie

Funkcie

Partner