www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Aktuality
1440 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26.5.2017

Z obsahu: Informácia FR SR k triedeniu účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérii od 1.1.2016 a 1.1.2017, Finančný spravodajca

screen2.jpg

Dátum publikácie: 25.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Vo videopríklade uvedieme licenčné poplatky, ktoré platí dcérska spoločnosť materskej spoločnosti a zodpovieme si otázku, či sú licenčné poplatky súčasťou základu dane daňovníka podľa zákona o dani z príjmov až po zaplatení.

tt_slovenske-sportove-doplnky.jpg

Dátum publikácie: 25.5.2017
Autor: Ing. Jana Turóciová

V príspevku sa zaoberáme problematikou účtovania obchodov pre fanúšikov v sústave podvojného účtovníctva a rozoberáme činnosť fan shopov z pohľadu dane z príjmov.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 25.5.2017
Autor: SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie. Ide o časť noviniek, ktoré zavádza novela zákona o eGovernmente.

tt_balik-s-listom-DPH.jpg

Dátum publikácie: 24.5.2017
Autori: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová

Príklady súvzťažného účtovania DPH pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác v podvojnom účtovníctve v prípade ziskovej zákazkovej výroby.

tt_deti-stavbari.jpg

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť fakturuje práce, ktoré majú charakter stavebnej činnosti (maľovanie výkladov, výmena poškodenej dlažby, oprava mrežových dverí, montáž regálov, obkladanie stien, výmena skla vo výkladoch,...). Fakturovať poskytované služby s DPH alebo bez DPH, keďže sa fakturujú služby z rôznych sekcií?

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: SITA a.s.

Minister práce a sociálnych vecí pripúšťa, že sa od roku 2019 v súvislosti s plánovaným zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia znížia sociálne odvody.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: SITA a.s.

Podnikatelia budú musieť zrejme účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti. Predpokladá to návrh novely zákona o účtovníctve, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort financií.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 23.5.2017
Autor: SITA a.s.

Túto sumu zaslala k 10. máju na účty 368 625 firiem a občanov. Ide o všetky preplatky, ktoré boli uvedené v daňových priznaniach, podaných do konca marca.

screen4.jpg

Dátum publikácie: 21.5.2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Pokračovanie v problematike transferového oceňovania – zhrnutie vybraných právnych problémov pre zahraničné a tuzemské osoby, problémy v právnej úprave transferového oceňovania, závislé osoby a kontrolované transakcie.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality