www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Aktuality
2138 výsledkov
...
danove-priznania-2016-375x250.jpg

Dátum publikácie: 22.2.2017
Autori: Ing. Marián Drozd, Ing. Valéria Jarinkovičová, Ing. Ľubica Sekerková

Pripravili sme praktickú príručku v on-line podobe, ktorá právnickým osobám, fyzickým osobám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, mestám a obciam pomôže pri vypĺňaní daňových priznaní za rok 2016. Oboznámite sa so zmenami pre rok 2016, ozrejmíme Vám výpočet základu dane a daňovej povinnosti, a to vrátane praktických príkladov a vyplnených aktuálnych tlačív daňových priznaní.

obrazok_auto.jpg

Dátum publikácie: 27.2.2017

Podnikáte a premýšľate o pôžičke na auto? Určite sa zaujímate najmä o to, aké druhy úverov máte na výber a ktorý z nich je pre vás najvýhodnejší. Nezabúdajte však ani na to, ako sa pôžička na auto premietne v daňovom priznaní.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 24.2.2017
Autor: SITA a.s.

Povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, súvisiace s automatickou výmenou informácií, sa menia. Daňové subjekty od roku 2017 nemajú povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

tt_DP-PO-2014.jpg

Dátum publikácie: 24.2.2017
Autor: Ing. Marián Drozd

Príspevok je určený právnickým osobám, ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016. Poukazuje na ustanovenia zákona o dani z príjmov, ktoré s danou problematikou bezprostredne súvisia. V osobitnej časti sa príspevok venuje pripočítateľným a odpočítateľným položkám, ktorými sa účtovný hospodársky výsledok transformuje na základ dane. Príloha obsahuje vyplnené tlačivo daňového priznania, ktoré zahŕňa príklady rozoberané v príspevku.

logo-gevorkyan.jpg

Dátum publikácie: 23.2.2017

V 10. ročníku prestížnej súťaže European Business Awards sa firma GEVORKYAN, s.r.o. prebojovala až do finále!

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 22.2.2017
Autor: SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zamestnancom pri dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské za prvých desať dní nevypláca. Za tieto dni im vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu podľa zákona.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 22.2.2017
Autor: SITA a.s.

Ministri financií Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktorých cieľom je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam využívať rozdiely v daňových sadzbách medzi členskými krajinami 28-člennej únie aj štátmi mimo EÚ.

Ozimy Pohľadávky spôsobilé na zápočet a daňový dopad.jpg

Dátum publikácie: 22.2.2017
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Lektor vo videoškolení rieši problematiku vzájomného započítania pohľadávok a daňového dosahu z pohľadu zákona o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 21.2.2017

Z obsahu: vybrané predpisy uverejnené v Zbierke zákonov, obsah Finančného spravodajcu 2017, ceny PHL 2.1.2017 - 5.2.2017,  Finančná správa informuje : UInformácia o povinnosti dodávateľov - platiteľov DPH uvádzať od 1.1.2017 v kontrolnom výkaze k DPH údaje v faktúr za stavebné práce, z ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemnca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH; Informácia k účtovaniu časového rozlíšenia.

Uríková Platenie danovej licencie.jpg

Dátum publikácie: 20.2.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Lektorka vo videoškolení ozrejmuje základné špecifiká pri platení daňovej licencie a uvádza špecifické prípady pri platení daňovej licencie. Venuje sa aj daňovej strate v daňovom priznaní právnických osôb.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality