www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Aktuality
2100 výsledkov
...
iStock_000018525921XSmall.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2017
Autor: Ing. Iveta Ištóková

Najneskôr do 31. 1. 2017 treba správcovi dane doručiť tlačivo daňového priznania alebo čiastkového daňového priznania k dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Prinášame všetky informácie potrebné k správnemu vyplneniu a podaniu daňového priznania.

tt_nakladne-auto.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2017
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

FR SR vydalo oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane za rok 2016 podľa zákona o dani z motorových vozidiel. Oznámenie prináša pre daňovníka výhodnejší postup výpočtu predpokladanej dane na účely platenia preddavkov.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 18.1.2017
Autor: SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala posielať živnostníkom a ostatným SZČO listy, v ktorých im oznamuje zvýšenie sociálnych odvodov od 1. januára tohto roka.

tt_auto-kalkulacka-mince1.jpg

Dátum publikácie: 17.1.2017
Autor: JUDr. Mária Vargová

Podnikatelia, ktorí v roku 2016 používali automobil na podnikanie, majú na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane lehotu do utorka 31. 1. 2017. Daňové priznanie sa podáva na rovnakom tlačive ako minulý rok miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 17.1.2017
Autor: SITA a.s.

Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode s dodávkou 7 ton sušených dubákov. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

Ozimy Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2017.jpg

Dátum publikácie: 17.1.2017
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Lektor vo videoškolení upozorňuje na zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2017. Venuje sa napríklad zmenám vo vzťahu práva na odpočítanie dane u zahraničných osôb, nadmernému odpočtu a úroku, ako aj odkladu samozdanenia pri dovoze tovaru.

dc_2016-12_tt_noviny.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2017

So začiatkom nového roka prichádzajú do platnosti nové legislatívne zmeny. Daňové noviny Vám prinášajú pravidelnú nádielku aktuálnych odborných informácií, vďaka ktorým budete na tieto zmeny pripravení.

Ozimý Cestovné náhrady - aktuálne od 1. 12. 2016.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2017
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Vo videoškolení lektor rozoberá problematiku cestovných náhrad. Venuje sa tuzemským cestovným náhradám, ako aj náhradám pri zahraničnej pracovnej ceste. Upozorňuje i na nové sadzby platné od 1. 12. 2016.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 13.1.2017
Autor: Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 12.1.2017
Autor: Redakcia

Vládou schváleným návrhom novely zákona sa novým spôsobom upravujú niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie
/res/dc-top-dot.png

Aktuality