Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Ing. Tatiana Mičíková
588 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Tatiana Mičíková

DSC_3054___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Desaťročná prax v ekonomickej oblasti, konzultácie v súvislosti s účtovníctvom, jeho kontrolou, práca s ekonomickým softvérom, písanie odborných článkov, lektorská prax  a tiež dvanásťročné skúsenosti v oblasti účtovníctva. Denne poskytuje odborné poradenstvo desiatkam našich klientov.

...
Dátum publikácie: 17. 8. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Ako správne postupovať, keď zamestnanec spoločnosti uhradil poľskú faktúru vystavenú v poľských zlotých v hotovosti? V Poľsku si zmenil eurá na zloté u súkromníka bez dokladu.

Dátum publikácie: 17. 8. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť, platiteľ DPH, predáva nehnuteľnosť (byt). Spoločnosť má byt vo vlastníctve 2 roky, nadobudla ho od fyzickej osoby (bez DPH), opravy a technické zhodnotenie bolo však účtované s DPH, prípadne samozdanenie. Konateľ chce nehnuteľnosť vymeniť za inú nehnuteľnosť v približne rovnakej hodnote (tiež byt), ktorý má on ako fyzická osoba v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Ako postupovať, pri výmene týchto bytov (podnikateľský byt do osobného vlastníctva a naopak)?

Dátum publikácie: 9. 8. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť vykonáva pre svojich odberateľov dodávku materiálu (tovaru), zariadení vrátane inštalácie a montáže. Ponúka inštaláciu audio-video techniky, vrátane kabeláže, programovania, otestovania funkčnosti inštalácie a účtuje spôsobom A. Aké je účtovanie nákladov a výnosov?

Dátum publikácie: 9. 8. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť vyrobila rám trojkolesového vozíka (je vyrobený pozváraním oceľových výpalkov, tyčí, rúr). Je potrebné pri vystavení faktúry uplatniť prenos daňovej povinnosti - § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH?

Dátum publikácie: 9. 8. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá IT systémovými integráciami, tvorbou softvéru, plánuje pozvať svojich obchodných partnerov na akciu Škola šmyku, kde by pod vedením inštruktorov získali jazdné zručnosti. Ktoré náklady by sa mohli považovať za daňovo uznané, ak by sa dali samostatne oceniť: prenájom miestnosti, jazdy s inštruktormi, strava a občerstvenie? A ako to bude s možnosťou odpočítania DPH? Strava a občerstvenie sú bez odpočítania DPH (reprezentačné), ale čo ostatné?

Dátum publikácie: 8. 8. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 23. 12. 2015

Konateľ predal s. r. o. A, ktorá obchodovala s s. r.o. B, popritom si založil s. r. o. C, a teraz tejto spoločnosti C začali chodiť trojstranné zápočty od firmy B. Lenže nemá žiadny doklad o prevzatí pohľadávok a záväzkov z firmy A na firmu C. Ako to má začať riešiť, keď predaj firmy A bol už pred 6 mesiacmi?

Dátum publikácie: 8. 8. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako sa má účtovať faktoring?

Dátum publikácie: 8. 8. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť obstarala motorové vozidlo formou finančného prenájmu (lízing). Kúpna cena bez DPH je nula, poplatok za uzatvorenie zmluvy bez DPH je nula a poplatok za prevod vlastníctva bez DPH je 30 €. Všade sa píše, že súčasťou vstupnej (obstarávacej ceny) je aj kúpna cena a poplatok za uzatvorenie zmluvy. V tomto prípade je to nula. Ako účtovať poplatok za prevod vlastníctva? Je súčasťou vstupnej ceny majetku alebo po ukončení lízingu sa účtuje na základe daňového dokladu do nákladov?

Dátum publikácie: 24. 7. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Na niektorých dokladoch zaúčtovaných v účtovníctve cez pokladnicu (doklady z ERP) je odstrihnutá spodná časť (zamestnanec sa vyjadril, že ten doklad bol dlhý...). Chýba tam znak MF. Ostatné údaje sú všetky v poriadku. Sú to doklady hradené platobnou kartou, takže výdavok je preukázateľný. Môžu sa dať tieto doklady do daňových výdavkov alebo sa majú dať radšej ako nedaňové?

Dátum publikácie: 24. 7. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 29. 4. 2015

Ako sa má postupovať pri vyhlásení osobného bankrotu?

...

Partner