Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Ing. Tatiana Mičíková
611 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Tatiana Mičíková

DSC_3054___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Desaťročná prax v ekonomickej oblasti, konzultácie v súvislosti s účtovníctvom, jeho kontrolou, práca s ekonomickým softvérom, písanie odborných článkov, lektorská prax  a tiež dvanásťročné skúsenosti v oblasti účtovníctva. Denne poskytuje odborné poradenstvo desiatkam našich klientov.

...
Dátum publikácie: 11. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dochádza k zmenám, napr. v štruktúre spoločníkov, členov orgánov a z titulu týchto zmien, napr. dve spoločnosti sú časť zdaňovacieho obdobia nezávislé osoby a časť závislé osoby (príp. opačne), ale medzi nimi prebiehajú transakcie celoročne - napr. opakované dodanie tovarov a služieb, úroky z pôžičiek, ako sa budú posudzovať transakcie závislých osôb?

Dátum publikácie: 9. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je daňovým nákladom príspevok 55 % na stravovanie, ktoré bolo poskytnuté dohodárom, aj keď nie sú zamestnancami na pracovný pomer?

Dátum publikácie: 9. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Slovenská s. r. o. dostala faktúru od slovenského platiteľa DPH za medzinárodnú osobnú prepravu (taxíkom) bez DPH. Služba je rozdelená na prepravu na území SR a prepravu na území Rakúska. Obe časti prepravy sú s nulovou sadzbou DPH. Na faktúre sú uvedené odkazy na oslobodenie osobnej prepravy na území SR s tým, že ide o prenos daňovej povinnosti. Podľa § 69 ods. 2 však je povinná platiť daň, ak je miesto dodania v tuzemsku. Je potrebné teda prepravu na území Rakúska samozdaňovať alebo nie?

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Podnikateľ dostal faktúru na hákový kontajner – prepravná paleta s príslušenstvom bez DPH za 2 950 €. Môže ho zaradiť do 2. odpisovej skupiny, pol. 2-30, kód 29.20.30 alebo do 4. odpisovej skupiny, pol. 25-29?

Dátum publikácie: 2. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Je nákladné vozidlo špeciálne oslobodené od cestnej dane? Slúži na prepravu vrtnej súpravy. V technickom preukaze je uvedené ako druh vozidla „nákladné auto špeciálne“.

Dátum publikácie: 2. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť dostala faktúru od inej spoločnosti. Na faktúre je uvedený text, že ide o odmenu za zabezpečenie triedeného komunálneho odpadu za 4. Q 2017. Faktúra je vystavená s dátumom zdaniteľného plnenia 12. 1. 2018. Faktúru reklamovali a žiadali opraviť dátum zdaniteľného plnenia na 31. 12. 2017. Od dodávateľa dostali nasledovnú odpoveď: "Dátum zdaniteľného plnenia na faktúre je správny, pretože faktúru je možné vystaviť až po prijatí výkazu, ktorý predstavuje záväzné objednanie služby. Pre účel DPH sa služba považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry." Aký má byť správny dátum zdaniteľného plnenia?

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Klient – platiteľ DPH – obstaral v Poľsku (od platiteľa DPH, nie autobazár) ojazdený nákladný automobil, ktorý následne v SR predal lízingovej spoločnosti na spätný lízing. Zahraničná poľská faktúra je vyčíslená bez DPH, bez žiadnej odvolávky. Je správny postup, ak zahraničnú faktúru samozdaní?

Dátum publikácie: 28. 9. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Aký je postup pri podaní žiadostí o vrátenie dane DPH tuzemským platiteľom DPH z iných členských štátov – HU? Firma je platiteľom DPH.

Dátum publikácie: 26. 9. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Je potrebné upraviť odpočítavanú DPH za nákupy napríklad vody do ostrekovača, opráv a údržby? Ak áno, v akom pomere? Musí byť pomer rovnaký, ako je vypočítaný pomer z knihy jázd alebo je možné použiť aj iný pomer?

Dátum publikácie: 10. 9. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spoločnosť s r. o. pri účtovaní faktúry za telefón zistila, že konateľ súkromne pretelefonoval 30 % hovorov. Spoločnosť sa rozhodla týchto 30 % zaúčtovať na nedaňový účet a zostávajúcich 70 % na daňový účet. Vzniká konateľovi nepeňažný príjem (tých 30 %), ktoré musí v daňovom priznaní uviesť a zdaniť?

...

Partner