Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Ing. Tatiana Mičíková
553 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Tatiana Mičíková

DSC_3054___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Desaťročná prax v ekonomickej oblasti, konzultácie v súvislosti s účtovníctvom, jeho kontrolou, práca s ekonomickým softvérom, písanie odborných článkov, lektorská prax  a tiež dvanásťročné skúsenosti v oblasti účtovníctva. Denne poskytuje odborné poradenstvo desiatkam našich klientov.

...
Dátum publikácie: 21.5.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2018

Spoločnosť nakupuje 2-3x do roka softvér od českej spoločnosti. Z faktúr za nákup softvéru odvádza zrážkovú daň vo výške 5 % svojmu daňovému úradu. Táto spoločnosť slovenskej spoločnosti pravidelne každý kvartál fakturuje aj "maintenance" zakúpených softvérov. Vzťahuje sa povinnosť platiť zrážkovú daň aj z týchto faktúr alebo sú tieto služby oslobodené?

Dátum publikácie: 18.5.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2010

Slovenská s. r. o., neplatiteľ DPH, má uzatvorenú s podnikateľským subjektom, neplatiteľom DPH, so sídlom v ČR zmluvu o prieskume trhu, ktorý je vykonávaný v Poľsku, keďže má záujem uplatniť na tomto území poľnohospodársku produkciu. Zakladá táto činnosť pre dodávateľa služby alebo objednávateľa služby povinnosť registrácie na DPH? Ak áno, v ktorom štáte?

Dátum publikácie: 18.5.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2018

Ako vyrovnať v účtovníctve záväzky, ktoré sú uhradené, no spoločnosť k nim nemá doklady o úhrade? Väčšinou ide o faktúry za tovar, ktorý prišiel dobierkou.

Dátum publikácie: 11.5.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2010

S. r. o. vyfakturovala českej spoločnosti, ktorá nie je registrovaná pre DPH na Slovensku, službu, ktorá v SR spadá do § 69 zákona o DPH, sekcia F, takže na faktúre dala 0 % DPH a uviedla poznámku „prenesená daňová povinnosť“. Český odberateľ ju kontaktoval a tvrdil, že s. r. o. to urobila chybne a že on jej daň neodvedie, pretože nie je na Slovensku daňovo registrovaný a že tam má uviesť 20 % DPH. Postupovala s. r. o. správne?

Dátum publikácie: 11.5.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2010

Slovenská s. r. o. bude mať zákazku v Nemecku na stavbe, bude tam dodávať materiál a budú na tej stavbe pracovať slovenskí živnostníci, ktorí budú práce fakturovať tejto slovenskej s. r. o. a tá bude materiál aj prácu všetko spolu fakturovať nemeckej s. r. o. Musí sa táto slovenská s. r. o. registrovať na nejakých úradoch alebo si to riešia sami živnostníci, ktorí tam pracujú?

Dátum publikácie: 11.5.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.4.2017

Ako postupovať v prípade, keď oprávnený (objednávateľ služby) je platiteľ DPH z ČR a povinný je občan SR (osoba, voči ktorej je vedený nútený výkon). Exekútorovi sa podarilo vymôcť pohľadávku spolu s trovami exekúcie s DPH od povinného (občan SR). Podľa odpovedí finančnej správy zverejnených na ich portáli v takomto prípade by mala byť faktúra vystavená na oprávneného s prenesením daňovej povinnosti. V takýchto prípadoch sa nevymáha vôbec DPH od povinného, keďže objednávateľom služby je platiteľ DPH z iného členského štátu?

Dátum publikácie: 11.5.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.7.2013

Slovenská s. r. o. platí českej firme (materskej firme) úroky z pôžičky. Má z týchto úrokov povinnosť zrážkovej dane? Ak áno, v akej výške?

Dátum publikácie: 9.5.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 8.8.2007

Aký je postup zaúčtovania s rozpočtovou klasifikáciou zálohovej faktúry na stravné lístky hradené z bankového účtu pre rozpočtovú organizáciu na konci roka, kedy stravné lístky ako ceniny zostanú na účte 213? Aký je postup zaúčtovania s rozpočtovou klasifikáciou v roku 2018? Aký je celý postup od zakúpenia po spotrebu stravných lístkov vrátane presunu nespotrebovaných lístkov do budúceho roka?

Dátum publikácie: 26.4.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2003

Ako správne účtovať preddavky na elektrickú energiu a vyúčtovanie v budúcom roku z pohľadu DPH a nákladov?

Dátum publikácie: 25.4.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2018

Spoločnosť s r. o. je platiteľom DPH podľa § 7. Pri vyplňovaní daňového priznania k dani z príjmov PO na prednej strane má označiť krížikom, že je spoločnosť k 31. 12. 2017 platiteľom DPH alebo sa to na § 7 nevzťahuje?

...

Partner