Vyhľadávanie > Ing. Marián Drozd
625 výsledkov
Ing. Marián Drozd

Daňový poradca – člen Slovenskej komory daňových poradcov, č. osvedčenia 87/92. Znalec – zapísaný v zozname znalcov MS SR odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo, ev. číslo 910609. Audítor – člen Slovenskej komory audítorov, licencia č. 894. Daňovému poradenstvu a publikačnej činnosti sa venuje od roku 1992.

Zdroje

Partner