www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Blog
65 výsledkov
tt_dph.jpg

Dátum publikácie: 5.9.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

 Nedávno som riešila otázku ohľadne problematického odpočítania dane (DPH) z faktúr, ktoré sa dodatočne vrátili dodávateľovi na doplnenie. Myslím si však, že problém bol umelo vytvorený. Samozrejme, nie všetko je jednoznačné, resp. neexistuje jediná pravda.

tt_zroneny-muz-za-pocitacom.jpg

Dátum publikácie: 15.12.2015
Autor: Peter Šubík

Na stránke NR SR sa pod číslom parlamentnej tlače 1825 objavil pozoruhodný „ľudomilský“ návrh zákona skupiny poslancov.

tt_chlap-s-dazdnikom-nad-peniazmi.jpg

Dátum publikácie: 4.12.2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Vraciam sa opäť ku cash flow systému. Osobitná úprava „cash flow systému“, ktorá sa zavádza do § 68d zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nie je povinná. Je dobrovoľná a záleží na samotnom platiteľovi, ktorý spĺňa podmienky (osoba popísaná v predchádzajúcom blogu), či do tohto systému vstúpi alebo nie. Ak sa rozhodne do neho vstúpiť, otázkou je, kedy a za akých podmienok môže z neho vystúpiť. 

tt_sudcovske-kladivko.jpg

Dátum publikácie: 24.11.2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Od 1. 1. 2016 sa zavádza do systému nová forma osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovarov a služby. Tento systém sa zavádza do § 68d zákonao dani z pridanej hodnoty . Pre platiteľa je vhodné sledovať aj ustanovenie § 64a (odporúčam).

tt_balik-s-listom-DPH.jpg

Dátum publikácie: 5.10.2015
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak zahraničná osoba, napríklad z Poľska, dováža tovar, ktorý sa prepustí do režimu voľný obeh u nás v tuzemsku, potom platí, že v našej krajine sa musia vyrovnať všetky colné formality a vymerať DPH. Ak však následne tento tovar smeruje zo Slovenska do inej krajiny EU, je možné uplatniť oslobodenie od DPH a využiť daňové zastúpenie. Zahraničná osoba v tom prípade nemusí platiť DPH a ani sa registrovať v SK z titulu dovozu tovaru. Náš štát má však taktiky, ktorými svoju DPH získa, či sa to zahraničnej osobe páči, alebo nie.  

tt_cudny-chlapik.jpg

Dátum publikácie: 9.9.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Končiace leto prináša niektorým študentom aj koniec posledných prázdnin, ktoré si ešte dopriali, kým vstúpia do reality trhu práce a premenia vedomosti na prax. Tí odvážnejší možno hneď skúsia samostatné podnikanie a budú si budovať vlastnú cestu vo svojom odbore. Avšak, bez ohľadu na odbor, žiaden sa nevyhne zákonným daňovým a odvodovým povinnostiam. Preto je lepšie mať ešte pred podnikaním aspoň základný ekonomický prehľad, orientáciu medzi inštitúciami, oboznámiť sa s povinnosťami voči nim, ale vedieť aj to, za akých podmienok, na akú dávku vzniká podnikateľovi nárok. Nehovoriac o tom, že pri podnikateľskom pláne je potrebné počítať práve aj s výdavkami na daň a odvody do poisťovní, čo veru nie je zanedbateľná finančná položka.

tt_sudne-kladivko-puta-peniaze.png

Dátum publikácie: 10.8.2015
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti je účinný od 1. 1. 2013. Pamätám si mnoho polemík a diskusií, ktoré priniesol. I v súčasnosti ma napadá otázka, či dokážeme vždy predpokladať, v akej hodnote službu, tovar dodáme (?). Je zabezpečená dostatočná právna istota v identifikácii a kvantifikovaní platby v hotovosti, právneho vzťahu? Pozor na medzery v definíciách, lebo ak ste daňovník, ktorý dodáva tovar, službu, musíte predpokladať, či váš obchod v úhrne neprekročí 5 000 eur – a to aj v prípade, ak je uzavretá zmluva na dobu neurčitú.

tt_auto-kalkulacka-mince1.jpg

Dátum publikácie: 6.7.2015
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Pri odpovedaní na otázku  jednej klientky som zistila, aká duálna realita  môže nastať pri prezentovaní jedného a toho istého zákonného  ustanovenia odstupom času. Samozrejme, odpoveď som smerovala raz na jednu stranu, potom na druhú, v závere tvoriac dvojzmyselné indikácie o použiteľnosti oboch alternatív.   

tt_ludia-roznych-profesii.jpg

Dátum publikácie: 3.6.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Blížia sa sezónne práce a za lepšími zárobkami aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) opúšťajú územie SR, či už na kratšie alebo dlhšie obdobie. V súlade so všeobecnými pravidlami v nariadení (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 (ďalej len „nariadenie EPaR č. 883/2004“) je nutná registrácia do systému sociálneho zabezpečenia (sociálne poistenie a zdravotné poistenie) a platenie poistného v štáte, v ktorom dochádza k výkonu práce a zároveň sa zamedzuje dvojitému odvodovému plneniu, tzn. v jednom období môže osoba podliehať právnym predpisom len jedného členského štátu.

iStock_000005169207Small.jpg

Dátum publikácie: 1.4.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Najčastejšia forma využitia úľavy na dani je prostredníctvom nezdaniteľnej časti základu dane − § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „NČZD). Aktuálne sa ešte vysporiadava daň za rok 2014, preto prinášame praktický návod, pomôcku v orientovaní sa, či, kedy a za akých podmienok máte nárok na akú NČZD, ktorá vám zníži celkovú výšku dane.

/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie