www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Daňová kaviareň
399 výsledkov
...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 22.5.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ak máte nejasnosti v problematike prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Tatiany Mičíkovej.

tt_muz-s-50-eurovymi-bankovkami-v-ruke.jpg

Dátum publikácie: 18.5.2017
Autor: Ing. Martina Oravcová

Akciová spoločnosť zamestnáva manažéra a odmenu (prémie za prosperujúcu spoločnosť) mu chce vyplatiť v akciách. Je to možné? Ak áno, aké daňové a odvodové zaťaženie by čakalo spoločnosť aj zamestnanca? Mohol by mu potom zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane preddavkov na daň?

tt_archivny-zaber.png

Dátum publikácie: 10.5.2017
Autor: SKDP

Slovenské a české firmy majú medzi sebou silné väzby. Zamestnanci často spravujú určitú agendu v oboch krajinách a cestujú medzi nimi. Je náročné zosúladiť legislatívu a nájsť vhodný model fungovania. Ako takýchto ľudí zamestnať, ako ich odmeňovať, kde majú zdaňovať svoje príjmy, kde platiť odvody a ako sa firmy môžu pri zamestnávaní vyhnúť porušeniu zákona?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 10.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike pohľadávok a záväzkov v účtovných a daňových súvislostiach, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Nadeždy Cígerovej.

tt_muzi-za-stolom.jpg

Dátum publikácie: 4.5.2017
Autor: SKDP

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) má najmladšieho prezidenta vo svojej 25 ročnej histórii. V roku 2016 sa ním stal Jozef Danis. Spolu so svojim tímom v prezídiu urobili za rok veľa zmien.

tt_obalka-kluc.jpg

Dátum publikácie: 28.4.2017
Autor: Ministerstvo vnútra SR

Od  1. júla tohto roku začnú štátne inštitúcie so spoločnosťami zapísanými v Obchodnom registri komunikovať elektronicky prostredníctvom e-schránok na portáli http://www.slovensko.sk/. Ak štatutár firmy nemá aktivovaný občiansky preukaz so zadaným bezpečnostným osobným  kódom (BOK), do e-schránky sa nedostane a nebude sa môcť oboznámiť s rozhodnutiami, ktoré mu zašlú štátne inštitúcie. 

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 24.4.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak máte nejasnosti v problematike výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťou nezaradenou v obchodnom majetku, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Zuzany Uríkovej.

tt_dan.jpg

Dátum publikácie: 13.4.2017
Autor: SKDP

 Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) vidí priestor na zlepšenie podnikateľského prostredia v oblastí daní. Riešenie niektorých problémov by výrazne uľahčilo život firmám aj živnostníkom.

tt_pole-farma.jpg

Dátum publikácie: 12.4.2017
Autor: Finančná správa SR

Novela zákona o dani z príjmov priniesla do praxe viaceré zásadné zmeny. Okrem iného zavádza zdanenie podielov členov pozemkových spoločenstiev na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva určenom na rozdelenie. U fyzickej osoby budú uvedené príjmy do výšky 500 eur od dane oslobodené. Ak podielnikovi vyplatí podiel na zisku viacero spoločenstiev, od dane budú do výšky 500 eur oslobodené dividendy od každého z nich.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 10.4.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ak máte nejasnosti v problematike odpisovania nehnuteľností, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Tatiany Mičíkovej.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie