www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Daňová kaviareň
375 výsledkov
...
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 13.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak máte nejasnosti v problematike dane z motorových vozidiel, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Zuzany Uríkovej.

iStock_000011068909Small.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2017
Autor: Peter Šubík

Rok sa stretol s rokom, no a k tomu už neodmysliteľne patrí novoročný prípitok. Avšak ako sa opakovane dozvedáme z rôznych médií či priamo z úst „vítačov“ Nového roka, pripíjali sme si „šampanským“ – niektorí aj možno áno, avšak väčšina čímsi iným, než šampanským.

tt_dane-prasiatko-pred-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 16.1.2017
Autor: Finančná správa SR

Nový rok priniesol viaceré zásadné zmeny v daňovej legislatíve najmä s ambíciou zlepšiť podnikateľské prostredie. Novela zákona o dani z príjmov okrem iného znižuje sadzbu dane z príjmov právnickej osoby a zvyšuje aj limit uplatňovania paušálnych výdavkov.

tt_majster-s-ucnom.jpg

Dátum publikácie: 5.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

V súčasnosti k pracovnému oblečeniu poskytuje spoločnosť zamestnancom aj prací prostriedok na opranie pracovného oblečenia (perú si ho sami doma). Spoločnosť navrhuje nahradiť uvedený prací prostriedok peňažným príspevkom ku mzde. Bol by uvedený príspevok "daňovo a odvodovo" oslobodený? Alebo by zamestnancovi bola zrazená daň a prípadné odvody?

tt_podpis-zmluvy.jpg

Dátum publikácie: 28.12.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnanec má uzatvorenú zmluvu s DDS III. pilier. Zmluvu si chce ukončiť (spĺňa podmienku). Od 1. 1. 2017 chce uzatvoriť novú zmluvu a uplatňovať si daňovú úľavu. Starú zmluvu mu budú vyplácať po dohode s DDS päť rokov. Môže si uplatňovať daňovú úľavu (počas vyplácania starej zmluvy) na novú zmluvu v ročnom zúčtovaní dane 180 €?

tt_lupa-nad-eurobankovkami-a-kalkulackou.jpg

Dátum publikácie: 20.12.2016
Autor: Finančná správa SR

Nové pravidlá od januára zefektívnia výkon daňovej exekúcie. Správca dane už nemusí odsúhlasovať príkaz na splácanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke. Okrem zmien pri exekúcii z účtu priniesla novela aj zmeny v záložnom práve. ktorých  cieľom je odstrániť pochybnosti pri zriadení záložného práva.

tt_siluety.jpg

Dátum publikácie: 16.12.2016
Autor: Finančná správa SR

Novela Daňového poriadku upravuje okrem iného aj práva podnikateľa či občana podať námietku zaujatosti, ale aj práva správcu dane pri predvolávaní subjektov. Novinkou je aj to, že predvolávanie daňových subjektov, ktoré sa neospravedlnia, už daňový či colný úrad opakovať nemusí.

tt_sipka-v-terci-s-danami.jpg

Dátum publikácie: 12.12.2016
Autor: Finančná správa SR

Novela daňového poriadku prináša okrem iného aj zjednodušené podmienky na povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane alebo daňového nedoplatku v splátkach. Právna úprava nadobudne účinnosť od 1. januára.

tt_zena-so-vstupenkou.jpg

Dátum publikácie: 6.12.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Od januára nasledujúceho roka má spoločnosť záujem uzatvoriť životné poistenie pre zamestnancov (ktorí budú mať záujem) na poistné krytie v prípade invalidity a smrti zamestnanca. Poistné sa bude platiť jednorazovo na začiatku roka a na konci roka sa urobí vyúčtovanie v závislosti od pohybu zamestnancov v priebehu roka. Pre zamestnanca je to nepeňažný benefit, ktorý sa musí zdaniť a musia sa platiť odvody do poisťovní. Zdaňuje sa celá suma poistného, ktorú spoločnosť zaplatí za zamestnanca? Ak áno, keďže ide o dosť vysokú sumu, je možné rozdeliť zdaňovanie do viacerých mesiacov daného roka, prípadne na celý rok?

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 5.12.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike vybraných osobitostí spojených s podmienkou zaplatenia pri zisťovaní základu dane, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Nadeždy Cígerovej.

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie