www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Daňová kaviareň
380 výsledkov
...
tt_2-percenta.jpg

Dátum publikácie: 15.2.2017
Autor: Finančná správa SR

Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a  právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 13.2.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Ak máte nejasnosti v problematike zostavenia individuálnej účtovnej závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Nadeždy Cígerovej.

tt_DP-PO-2014.jpg

Dátum publikácie: 10.2.2017
Autor: Finančná správa SR

Jednoduchšie opravy v daňovom priznaní, ktoré nemajú vplyv na výšku dane. Aj takáto zmena platí od januára.

tt_uctovnik-za-stolom.jpg

Dátum publikácie: 3.2.2017
Autor: Finančná správa SR

Posledné dva týždne ostávajú zamestnancom na požiadanie svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Inak pre nich platí povinnosť podať daňové priznanie do konca marca.  

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 30.1.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Ak máte nejasnosti v problematike odpisu neuhradených záväzkov do výnosov, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Tatiany Mičíkovej.

iStock_000011068909Small.jpg

Dátum publikácie: 20.1.2017
Autor: Peter Šubík

Rok sa stretol s rokom, no a k tomu už neodmysliteľne patrí novoročný prípitok. Avšak ako sa opakovane dozvedáme z rôznych médií či priamo z úst „vítačov“ Nového roka, pripíjali sme si „šampanským“ – niektorí aj možno áno, avšak väčšina čímsi iným, než šampanským.

tt_dane-prasiatko-pred-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 16.1.2017
Autor: Finančná správa SR

Nový rok priniesol viaceré zásadné zmeny v daňovej legislatíve najmä s ambíciou zlepšiť podnikateľské prostredie. Novela zákona o dani z príjmov okrem iného znižuje sadzbu dane z príjmov právnickej osoby a zvyšuje aj limit uplatňovania paušálnych výdavkov.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Dátum publikácie: 13.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak máte nejasnosti v problematike dane z motorových vozidiel, neváhajte sa opýtať našej odbornej poradkyne Ing. Zuzany Uríkovej.

tt_majster-s-ucnom.jpg

Dátum publikácie: 5.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

V súčasnosti k pracovnému oblečeniu poskytuje spoločnosť zamestnancom aj prací prostriedok na opranie pracovného oblečenia (perú si ho sami doma). Spoločnosť navrhuje nahradiť uvedený prací prostriedok peňažným príspevkom ku mzde. Bol by uvedený príspevok "daňovo a odvodovo" oslobodený? Alebo by zamestnancovi bola zrazená daň a prípadné odvody?

tt_podpis-zmluvy.jpg

Dátum publikácie: 28.12.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnanec má uzatvorenú zmluvu s DDS III. pilier. Zmluvu si chce ukončiť (spĺňa podmienku). Od 1. 1. 2017 chce uzatvoriť novú zmluvu a uplatňovať si daňovú úľavu. Starú zmluvu mu budú vyplácať po dohode s DDS päť rokov. Môže si uplatňovať daňovú úľavu (počas vyplácania starej zmluvy) na novú zmluvu v ročnom zúčtovaní dane 180 €?

...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie