www.skdp.sk
Dátum publikácie: 4.5.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Firma má v majetku motorové vozidlo. Predpokladá, že ho od februára 2017 nebude používať na služobné účely, nebude si uplatňovať žiadne náklady (PHL, oprava, poistenie). Môže pozastaviť odpisovanie uvedeného vozidla účtovne a aký vplyv bude mať táto skutočnosť na daňové odpisy?

Aký by mala táto situácia vplyv na daň z motorového vozidla – ak je možnosť pozastaviť využívanie firemného motorového vozidla, je následne možnosť uhradiť daň z motorového vozidla len za obdobie reálneho využívania motorového vozidla? Alebo je povinnosť platiť daň počas celého obdobia, kým je v technickom preukaze zapísaná firma ako majiteľ?

Dátum publikácie: 2.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Auto nie je evidované v SR. Konateľ spoločnosti je z Talianska. Na služobné cesty z Talianska do firmy na Slovensku používa súkromné vozidlo. Po každej ceste si vypíše cestovný príkaz a z pokladnice vyúčtuje náklady. Na Slovensko cestuje cca 2x za mesiac. Musí sa za takéto auto platiť daň z motorových vozidiel alebo nie? Platí § 2 zákona o dani z motorových vozidiel, že auto musí byť evidované v Slovenskej republike? Za aké obdobie môže požiadať daňový úrad o vrátenie nesprávne odvedenej dane z motorových vozidiel? Požiada o to podaním dodatočného daňového priznania?

Dátum publikácie: 11.4.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Aká hmotnosť sa uvádza v daňovom priznaní pre daň z motorových vozidiel pri návese? Pri jazdnej súprave ťahač + náves sa uvádza hmotnosť z technického preukazu z riadka 33 najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu. To je 9 ton krát 3 nápravy. Aká hmotnosť sa ale uvádza, keď je len náves bez ťahača? Z riadka 33 – 27 ton alebo z riadka 32 – 42 ton? 

Dátum publikácie: 17.3.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

SZČO účtuje v jednoduchom účtovníctve. Kúpil auto do podnikania v decembri 2016 s DPH, urobí odpočítanie DPH, ale nepodarilo sa mu vybaviť ŠPZ na polícii. Faktúru má vystavenú a uhradenú, len technický preukaz prišiel až 30. 12. a na polícii ho už do konca roka nevybavili.

Je možné uplatniť aj účtovné, aj daňové odpisy za december 2016, keďže ŠPZ bola pridelená len 2. 1. 2017, ale úhrada na firme bola 22. 12. 2016? Má sa aj zaevidovať do daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 k 22. 12. ako nové auto? 

Dátum publikácie: 31.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak zamestnanec použije na služobnú cestu nie svoje auto, ale príbuzného, platí zamestnávateľ daň z motorových vozidiel za príslušný mesiac, kedy bolo auto použité?

Dátum publikácie: 30.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

 Započítavajú sa do predpokladanej dane z motorových vozidiel  aj súkromné vozidlá zamestnancov, ktoré boli v r. 2016 použité na služobné cesty?

Dátum publikácie: 30.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Konateľ v s. r. o., ktorý je aj zamestnancom, používa na pracovné cesty auto svojho otca, ktoré je evidované v ČR. Sú mu vyplácané cestovné náhrady. Daň z motorových vozidiel v s. r. o. neplatí, pretože vozidlo nie je predmetom dane, keďže nie je evidované v SR. Je to správne?

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Čo znamená pojem „používanie motorového vozidla na podnikanie“? Konkrétne spoločnosť má vozidlo zaradené v majetku firmy, ale v roku 2016 ho nevyužívala na podnikanie, neuplatňovala si daňové výdavky v súvislosti s dosiahnutím príjmov, okrem povinného zákonného poistenia vozidla a odpisov. Môže sa to chápať aj tak, že toto vozidlo je evidované v SR, ale nebolo v roku 2016 použité na podnikanie, preto nie je predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2016? 

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Aké údaje napísať v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel v oddiele III na riadku 08 a 12 u ťahača a návesu v nasledujúcom príklade? Na r. 08 uviesť z osvedčenia o evidencii pri návesovej jazdnej súprave:

  1. ťahač: hmotnosť r. 32 (18 ton) alebo r. 33 súčet 2 náprav (7,5 + 11,5) 19 ton? – sadzba dane 1 089 €;
  2. náves: hmotnosť r. 32 (35 ton) alebo r. 33 súčet 3 náprav (11 + 8 + 8) 27 ton? – sadzba dane 1 295 €.

Aká je na r. 012 najbližšia nižšia ročná sadzba dane u ťahača a návesu?

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Zamestnanec použil na pracovnú cestu svoje auto kategórie N1G. Je toto auto predmetom dane z motorových vozidiel?

/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie