www.skdp.sk
Dátum publikácie: 17.3.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

SZČO účtuje v jednoduchom účtovníctve. Kúpil auto do podnikania v decembri 2016 s DPH, urobí odpočítanie DPH, ale nepodarilo sa mu vybaviť ŠPZ na polícii. Faktúru má vystavenú a uhradenú, len technický preukaz prišiel až 30. 12. a na polícii ho už do konca roka nevybavili.

Je možné uplatniť aj účtovné, aj daňové odpisy za december 2016, keďže ŠPZ bola pridelená len 2. 1. 2017, ale úhrada na firme bola 22. 12. 2016? Má sa aj zaevidovať do daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 k 22. 12. ako nové auto? 

Dátum publikácie: 31.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak zamestnanec použije na služobnú cestu nie svoje auto, ale príbuzného, platí zamestnávateľ daň z motorových vozidiel za príslušný mesiac, kedy bolo auto použité?

Dátum publikácie: 30.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

 Započítavajú sa do predpokladanej dane z motorových vozidiel  aj súkromné vozidlá zamestnancov, ktoré boli v r. 2016 použité na služobné cesty?

Dátum publikácie: 30.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Konateľ v s. r. o., ktorý je aj zamestnancom, používa na pracovné cesty auto svojho otca, ktoré je evidované v ČR. Sú mu vyplácané cestovné náhrady. Daň z motorových vozidiel v s. r. o. neplatí, pretože vozidlo nie je predmetom dane, keďže nie je evidované v SR. Je to správne?

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Čo znamená pojem „používanie motorového vozidla na podnikanie“? Konkrétne spoločnosť má vozidlo zaradené v majetku firmy, ale v roku 2016 ho nevyužívala na podnikanie, neuplatňovala si daňové výdavky v súvislosti s dosiahnutím príjmov, okrem povinného zákonného poistenia vozidla a odpisov. Môže sa to chápať aj tak, že toto vozidlo je evidované v SR, ale nebolo v roku 2016 použité na podnikanie, preto nie je predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2016? 

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Aké údaje napísať v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel v oddiele III na riadku 08 a 12 u ťahača a návesu v nasledujúcom príklade? Na r. 08 uviesť z osvedčenia o evidencii pri návesovej jazdnej súprave:

  1. ťahač: hmotnosť r. 32 (18 ton) alebo r. 33 súčet 2 náprav (7,5 + 11,5) 19 ton? – sadzba dane 1 089 €;
  2. náves: hmotnosť r. 32 (35 ton) alebo r. 33 súčet 3 náprav (11 + 8 + 8) 27 ton? – sadzba dane 1 295 €.

Aká je na r. 012 najbližšia nižšia ročná sadzba dane u ťahača a návesu?

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Zamestnanec použil na pracovnú cestu svoje auto kategórie N1G. Je toto auto predmetom dane z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Dňa 30. 11. 2016 spoločnosť s r. o. kúpila zo zahraničia nové osobné vozidlo, ktoré začala používať na podnikanie začiatkom 12/2016. Vozidlo však bolo celý december prihlásené na dočasných českých ŠPZ. Dátum prvej evidencie v SR je 11. 1. 2017. Má spoločnosť za rok 2016 zaplatiť za toto vozidlo daň z motorových vozidiel? Ak aj v SR toto vozidlo za 12/2016 nie je predmetom dane z motorových vozidiel, je potrebné daň zaplatiť v ČR?

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť kúpila v 5/2016 auto Ducato ako rezervu, pretože spoločnosť má viac starých áut. S autom sa nepodniká, stojí v garáži a za celý rok sa nakúpilo iba 40 l PHL, ktoré sú ešte v nádrži. Spoločnosť má vozidlo v majetku. Musí zaplatiť za vozidlo daň z motorových vozidiel za rok 2016 a môže si uplatniť odpis? 

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v prípade, že vlastníkom motorového vozidla je česká s. r. o., ktorá toto vozidlo prenajíma slovenskej s. r. o.? Česká spoločnosť má zároveň majetkovú účasť v slovenskej s. r. o. 

/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie