98 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23.11.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2017

Fyzická osoba (nepodnikateľ) prenajíma stavebný stroj právnickej osobe. Môže si právnická osoba na základe zmluvy o prenájme uplatniť do nákladov pohonné látky a opravy na stavebné zariadenie (ak je to súčasťou zmluvy)? Ako je to s daňou z motorových vozidiel? Má ho podať fyzická osoba alebo ho môže podať právnická osoba (nájomca)?

Dátum publikácie: 26.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Aký je postup účtovania daňovo uznateľných výdavkov pri starom automobile v roku 2015 a výpočet dane z motorových vozidiel za rok 2015 (za 7 mesiacov)? Aký je postup účtovania pri novom aute do daňovo uznateľných výdavkov v roku 2015 a výpočet dane z motorových vozidiel za rok 2015 (za 6 mesiacov)?

Dátum publikácie: 14.6.2017
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2016

Daňová povinnosť na daň z motorových vozidiel zaniká tiež 31. 12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia aj vtedy, ak vozidlo v celom zdaňovacom období nebolo predmetom dane a zároveň v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Vozidlo – náves (prípojné vozidlo O4) – je naďalej v evidencii (má tabuľky s evidenčným číslom i osvedčenie o evidencii), v roku 2016 sa však vôbec nepoužívalo. Toto vozidlo je zaradené v majetku obchodnej spoločnosti a nie je ešte účtovne ani daňovo odpísané.

Dátum publikácie: 5.6.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2014

Akciová spoločnosť, platiteľ DPH, kúpila v decembri 2016 v hotovosti osobné auto. Sčasti sa aj používalo, malo prenosné značky, faktúra je z 27. 12. 2016. Dňa 3. 1. 2017 je v technickom preukaze uvedený dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), nové EČ a v januári 2017 zaplatila poplatok za nové EČ. Má spoločnosť za december 2016 platiť daň z motorových vozidiel za auto s prenosnou značkou? V akom období má spoločnosť zaradiť motorové vozidlo do majetku (december 2016 alebo január 2017, kedy boli ešte poplatky uhradené za nové EČ)?

Dátum publikácie: 4.5.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015

Firma má v majetku motorové vozidlo. Predpokladá, že ho od februára 2017 nebude používať na služobné účely, nebude si uplatňovať žiadne náklady (PHL, oprava, poistenie). Môže pozastaviť odpisovanie uvedeného vozidla účtovne a aký vplyv bude mať táto skutočnosť na daňové odpisy? Aký by mala táto situácia vplyv na daň z motorového vozidla – ak je možnosť pozastaviť využívanie firemného motorového vozidla, je následne možnosť uhradiť daň z motorového vozidla len za obdobie reálneho využívania motorového vozidla? Alebo je povinnosť platiť daň počas celého obdobia, kým je v technickom preukaze zapísaná firma ako majiteľ?

Dátum publikácie: 2.5.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

Auto nie je evidované v SR. Konateľ spoločnosti je z Talianska. Na služobné cesty z Talianska do firmy na Slovensku používa súkromné vozidlo. Po každej ceste si vypíše cestovný príkaz a z pokladnice vyúčtuje náklady. Na Slovensko cestuje cca 2x za mesiac. Musí sa za takéto auto platiť daň z motorových vozidiel alebo nie? Platí § 2 zákona o dani z motorových vozidiel, že auto musí byť evidované v Slovenskej republike? Za aké obdobie môže požiadať daňový úrad o vrátenie nesprávne odvedenej dane z motorových vozidiel? Požiada o to podaním dodatočného daňového priznania?

Dátum publikácie: 11.4.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

Aká hmotnosť sa uvádza v daňovom priznaní pre daň z motorových vozidiel pri návese? Pri jazdnej súprave ťahač + náves sa uvádza hmotnosť z technického preukazu z riadka 33 najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu. To je 9 ton krát 3 nápravy. Aká hmotnosť sa ale uvádza, keď je len náves bez ťahača? Z riadka 33 – 27 ton alebo z riadka 32 – 42 ton? 

Dátum publikácie: 17.3.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 20.3.2009

SZČO účtuje v jednoduchom účtovníctve. Kúpil auto do podnikania v decembri 2016 s DPH, urobí odpočítanie DPH, ale nepodarilo sa mu vybaviť ŠPZ na polícii. Faktúru má vystavenú a uhradenú, len technický preukaz prišiel až 30. 12. a na polícii ho už do konca roka nevybavili. Je možné uplatniť aj účtovné, aj daňové odpisy za december 2016, keďže ŠPZ bola pridelená len 2. 1. 2017, ale úhrada na firme bola 22. 12. 2016? Má sa aj zaevidovať do daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 k 22. 12. ako nové auto? 

Dátum publikácie: 31.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

Ak zamestnanec použije na služobnú cestu nie svoje auto, ale príbuzného, platí zamestnávateľ daň z motorových vozidiel za príslušný mesiac, kedy bolo auto použité?

Dátum publikácie: 30.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2016

 Započítavajú sa do predpokladanej dane z motorových vozidiel  aj súkromné vozidlá zamestnancov, ktoré boli v r. 2016 použité na služobné cesty?

Partner