www.skdp.sk
Dátum publikácie: 1.2.2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť si v decembri 2015 obstarala nákladné vozidlo. Do evidencie bolo vozidlo prihlásené v tom istom mesiaci. Môže spoločnosť zaradiť vozidlo do užívania až v januári 2016? Týmto by daň z motorových vozidiel platila až od roku 2016 a odpisy by začala uplatňovať takisto až od roku 2016?

Dátum publikácie: 29.1.2016
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť kúpila nové osobné motorové vozidlo (je prvý majiteľ) - dátum prvej evidencie vozidla v SR je 20. 1. 2016, v technickom preukaze zápis na spoločnosť je tiež 20. 1. 2016, zaradené do používania bolo 20. 1. 2016. Kedy vzniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 28.1.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

SZČO mala v obchodnom majetku osobný automobil. K 31. 12. 2014 ho daňovo doodpisovala (obstaraný v novembri 2011). V roku 2015 nevykonávala žiadnu činnosť (zdravotné problémy), neprerušila živnosť, neúčtovala o žiadnych nákladoch okrem telefónu (30 % nákladov v januári až marci, kde riešila reklamáciu odberateľa). Je povinná platiť daň z motorových vozidiel, ak vyradí auto z obchodného majetku k 1. 1. 2015? Zo zdravotných dôvodov ho nemohla používať. K 31. 12. 2014 ho musí mať v majetku, ak ho odpisovala? V priebehu roku 2015 zrušila registráciu pre DPH a v novembri, keď už nebola platiteľom DPH, auto darovala rodinnému príslušníkovi. Ovplyvní tento dar niektorú z daní, ktoré je povinná SZČO platiť?

Dátum publikácie: 26.1.2016
Autor: Ing. Jana Galová

Manželia, obidvaja SZČO (manželka už pred rokom 2015, manžel od marca 2015), majú vozidlo, ktoré si manžel dal do svojho podnikania. Manželka si urobí „cesťák". Kto podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel? Manželka je užívateľom celý rok a manžel je držiteľom od marca 2015.

Dátum publikácie: 26.1.2016
Autor: Ing. Jana Galová

Spoločnosť Mestské lesy, ktorej hlavnou činnosťou je hospodárenie na lesných pozemkoch, vlastní nákladné autá na prepravu dreva, osobné autá, terénne autá, traktor. Môže si spoločnosť uplatniť oslobodenie na vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe?

Dátum publikácie: 26.1.2016
Autor: Ing. Jana Galová

Obchodná spoločnosť vlastní dopravník poterov, ktorý je zapísaný v technickom preukaze ako príves nákladný špeciálny, kategória O 2. Treba za toto vozidlo odviesť daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 22.1.2016
Autor: Nadežda Cígerová

Slovenská spoločnosť prenajíma motorové vozidlá - ťahač + náves slovenskej spoločnosti na podnikanie (evidované v SR). Ako sa v tomto prípade postupuje pri platení dane z motorových vozidiel? Platí ten, ktorý je zapísaný ako držiteľ osvedčenia?

Dátum publikácie: 4.1.2016
Autor: Nadežda Cígerová

V septembri sa pre firmu kúpil motocykel (skúter) v cene 2 290,83 € + 458,17 € DPH. Na úhradu sa použila platba v hotovosti 962,15 € a na zvyšok sa použil úver, ktorý sa bude splácať 36 mesiacov. Skúter sa plánuje čiastočne využívať i na osobnú potrebu. Je potrebné pri evidencii tejto faktúry na účely DPH časť DPH na vstupe neuplatniť a zaúčtovať ju ako pohľadávku voči konateľke a rovnako postupovať aj pri účtovaní úrokov pri splátkach, poistnom, odpisoch? Keďže úver sa bude splácať 36 mesiacov, má sa evidovať na účte 461? Pri priznávaní dane z motorových vozidiel bude spoločnosť môcť uplatniť zníženie ročnej sadzby po prvej registrácii vozidla?

Dátum publikácie: 2.12.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Podnikateľ zruší firmu – autodopravu, vedenú na svoju osobu a založí si s. r. o. (t. j. novú firmu). Dve nákladné motorové vozidlá si odkúpil na novú firmu s. r. o., ale ich hneď nezačne používať na podnikanie. Je totiž potrebné ich opraviť, vybaviť STK a podobne. Jedno vozidlo zatiaľ vôbec nepoužíva, keďže je nepojazdné. Obidve vozidlá majú ŠPZ, nie sú odhlásené. Odkedy musí platiť za tieto vozidlá daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 30.11.2015
Autor: Ing. Jana Galová

Slovenská spoločnosť prenajíma motorové vozidlá ťahač + náves poľskej spoločnosti na podnikanie. Ako sa v tomto prípade postupuje pri platení dane z motorových vozidiel? 

vzdelavanie