www.skdp.sk
Dátum publikácie: 4.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

V prípade podnikania v s. r. o. je možné odhlásiť z platenia dane z motorových vozidiel ťahač  + náves v prípade, že sa vozidlo nepoužívalo na podnikanie v mesiaci október a november 2016 z dôvodu, že vodič bol práceneschopný a vozidlo za ten čas nikde nejazdilo? Je možné krátiť daň z motorových vozidiel za tieto 2 mesiace pri daňovom priznaní z motorových vozidiel za rok 2016?

Dátum publikácie: 15.11.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Dátum publikácie: 20.10.2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Právnická osoba obstarala zo zahraničia osobné motorové vozidlo 24. 3. 2016 a technický preukaz vybavila 5. 5. 2016. Právnická osoba sa rozhodla motorové vozidlo neodpisovať a možno v budúcnosti sa ho pokúsi predať.

S akým dátumom má spoločnosť motorové vozidlo zaradiť do majetku?

Môže nastaviť na karte majetku neodpisovať pre účtovné aj daňové odpisy?

Náklady ako napr. PZP, daň z motorových vozidiel budú nedaňové?

Daň z motorových vozidiel bude právnická osoba platiť od dátumu zaradenia?

Dátum publikácie: 8.9.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Zamestnanec bol zamestnávateľom vyslaný na služobnú cestu a použil svoje súkromné vozidlo. Je za takéto vozidlo povinnosť platiť daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 29.7.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Daňový subjekt (s. r. o.) je ako držiteľ zapísaný v technickom preukaze motorového vozidla. Na uvedené vozidlo si však v roku 2015 neuplatnil žiadny daňový náklad (auto nebolo zaradené do obchodného majetku, neuplatnil sa žiadny odpis, žiadny náklad na PZP, žiadny náklad na PHL a pod.). Je daňový subjekt povinný zaplatiť za takéto motorové vozidlo daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 7.7.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Je zaplatená daň z motorových vozidiel aj daňovým výdavkom (nákladom), čiže znižuje základ dane?

Dátum publikácie: 9.6.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Účtovná jednotka minulý rok nepredkontovala daň z motorových vozidiel cez účty 531/345 a platbu 345/221, ale priamo cez bankový účet 531/221. Mohla takto postupovať alebo je potrebné postupovať prvým spôsobom?

Dátum publikácie: 2.6.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Môže podnikateľ – fyzická osoba – podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za vozidlo, ktoré eviduje ako súkromné (auto na rodné číslo), len za mesiace, v ktorých ho používal v podnikaní alebo musí zaplatiť za celý rok, ak ho používal v roku 2015 len v mesiacoch 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12?

Dátum publikácie: 30.5.2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Lyžiarske stredisko vlastní kassbohrery – pásové vozidlá na rozhŕňanie snehu po kopcoch. Musí platiť daň z motorových vozidiel aj z týchto dopravných prostriedkov? Technický preukaz nemajú, na cesty nechodia.

Dátum publikácie: 27.4.2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Zamestnanec na služobnej ceste použil svoje vozidlo, a to 3 dni v mesiaci máj a tri dni v mesiaci november. Keďže daň sa počíta za celý mesiac, zaplatí zamestnávateľ daň motorových vozidiel za mesiac máj a november, teda za celé dva mesiace?

/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie