103 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 29.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť prenajíma občas automobily na základe zmlúv o občasnom prenájme fyzickým osobám nepodnikateľom. Niektoré z týchto fyzických osôb nepodnikateľov sú zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu u inej spoločnosti a automobily využívajú pri pracovných cestách vykonávaných pre svojho zamestnávateľa, účtujú si u neho cestovné náhrady za používanie súkromného vozidla. Kto v uvedenom prípade platí daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 26.1.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015

Zamestnanec používa na služobnú cestu súkromné vozidlo, ktorého držiteľom je jeho priateľka zapísaná v dokladoch auta. Je takéto auto predmetom dane z motorových vozidiel? 

Dátum publikácie: 25.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

SZČO, neplatiteľ DPH, má v majetku firmy osobný automobil, ktorý odpisuje. Za rok 2017 chce uplatniť paušálne výdavky. Z tohto dôvodu je SZČO povinná odpis vypočítať, znížiť zostatkovú cenu vozidla, nemôže uviesť prerušenie odpisov, samozrejme, výška odpisu je zohľadnená v paušálnych výdavkoch. Čo s daňou z motorových vozidiel? Daňovník auto neodhlási z evidencie motorových vozidiel na príslušnom oddelení policajného zboru. Musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň? 

Dátum publikácie: 15.1.2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1.1.2015

SZČO vedie jednoduché účtovníctvo. Dňa 25. 10. 2017 zakúpila osobný automobil na podnikateľské účely. Do obchodného majetku ho zaradila 26. 10. 2017, na podnikanie sa začal aj týmto dátumom využívať. Dátum prvej evidencie vozidla je v technickom preukaze uvedený 31. 10. 2017. Akým dátumom vzniká daňová povinnosť pri dani z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 12.1.2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015

Spoločnosť kúpila motorové vozidlo kategórie N1, ktoré 5 rokov používala na podnikanie. Počas týchto piatich rokov vozidlo opotrebovala a vzhľadom na jeho technický stav už jej toto vozidlo nie je na podnikanie potrebné. Avšak zatiaľ sa vozidlo nepodarilo predať. Bude musieť spoločnosť platiť cestnú daň za takéto vozidlo v majetku firmy, ktoré ani raz nepoužije v súvislosti s podnikaním?

Dátum publikácie: 23.11.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2017

Fyzická osoba (nepodnikateľ) prenajíma stavebný stroj právnickej osobe. Môže si právnická osoba na základe zmluvy o prenájme uplatniť do nákladov pohonné látky a opravy na stavebné zariadenie (ak je to súčasťou zmluvy)? Ako je to s daňou z motorových vozidiel? Má ho podať fyzická osoba alebo ho môže podať právnická osoba (nájomca)?

Dátum publikácie: 26.10.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1.1.2015

Aký je postup účtovania daňovo uznateľných výdavkov pri starom automobile v roku 2015 a výpočet dane z motorových vozidiel za rok 2015 (za 7 mesiacov)? Aký je postup účtovania pri novom aute do daňovo uznateľných výdavkov v roku 2015 a výpočet dane z motorových vozidiel za rok 2015 (za 6 mesiacov)?

Dátum publikácie: 14.6.2017
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1.1.2016

Daňová povinnosť na daň z motorových vozidiel zaniká tiež 31. 12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia aj vtedy, ak vozidlo v celom zdaňovacom období nebolo predmetom dane a zároveň v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Vozidlo – náves (prípojné vozidlo O4) – je naďalej v evidencii (má tabuľky s evidenčným číslom i osvedčenie o evidencii), v roku 2016 sa však vôbec nepoužívalo. Toto vozidlo je zaradené v majetku obchodnej spoločnosti a nie je ešte účtovne ani daňovo odpísané.

Dátum publikácie: 5.6.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2014

Akciová spoločnosť, platiteľ DPH, kúpila v decembri 2016 v hotovosti osobné auto. Sčasti sa aj používalo, malo prenosné značky, faktúra je z 27. 12. 2016. Dňa 3. 1. 2017 je v technickom preukaze uvedený dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), nové EČ a v januári 2017 zaplatila poplatok za nové EČ. Má spoločnosť za december 2016 platiť daň z motorových vozidiel za auto s prenosnou značkou? V akom období má spoločnosť zaradiť motorové vozidlo do majetku (december 2016 alebo január 2017, kedy boli ešte poplatky uhradené za nové EČ)?

Dátum publikácie: 4.5.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1.1.2015

Firma má v majetku motorové vozidlo. Predpokladá, že ho od februára 2017 nebude používať na služobné účely, nebude si uplatňovať žiadne náklady (PHL, oprava, poistenie). Môže pozastaviť odpisovanie uvedeného vozidla účtovne a aký vplyv bude mať táto skutočnosť na daňové odpisy? Aký by mala táto situácia vplyv na daň z motorového vozidla – ak je možnosť pozastaviť využívanie firemného motorového vozidla, je následne možnosť uhradiť daň z motorového vozidla len za obdobie reálneho využívania motorového vozidla? Alebo je povinnosť platiť daň počas celého obdobia, kým je v technickom preukaze zapísaná firma ako majiteľ?

Partner