www.skdp.sk
Dátum publikácie: 31.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Ak zamestnanec použije na služobnú cestu nie svoje auto, ale príbuzného, platí zamestnávateľ daň z motorových vozidiel za príslušný mesiac, kedy bolo auto použité?

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Čo znamená pojem „používanie motorového vozidla na podnikanie“? Konkrétne spoločnosť má vozidlo zaradené v majetku firmy, ale v roku 2016 ho nevyužívala na podnikanie, neuplatňovala si daňové výdavky v súvislosti s dosiahnutím príjmov, okrem povinného zákonného poistenia vozidla a odpisov. Môže sa to chápať aj tak, že toto vozidlo je evidované v SR, ale nebolo v roku 2016 použité na podnikanie, preto nie je predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2016? 

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Aké údaje napísať v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel v oddiele III na riadku 08 a 12 u ťahača a návesu v nasledujúcom príklade? Na r. 08 uviesť z osvedčenia o evidencii pri návesovej jazdnej súprave:

  1. ťahač: hmotnosť r. 32 (18 ton) alebo r. 33 súčet 2 náprav (7,5 + 11,5) 19 ton? – sadzba dane 1 089 €;
  2. náves: hmotnosť r. 32 (35 ton) alebo r. 33 súčet 3 náprav (11 + 8 + 8) 27 ton? – sadzba dane 1 295 €.

Aká je na r. 012 najbližšia nižšia ročná sadzba dane u ťahača a návesu?

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Zamestnanec použil na pracovnú cestu svoje auto kategórie N1G. Je toto auto predmetom dane z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Dňa 30. 11. 2016 spoločnosť s r. o. kúpila zo zahraničia nové osobné vozidlo, ktoré začala používať na podnikanie začiatkom 12/2016. Vozidlo však bolo celý december prihlásené na dočasných českých ŠPZ. Dátum prvej evidencie v SR je 11. 1. 2017. Má spoločnosť za rok 2016 zaplatiť za toto vozidlo daň z motorových vozidiel? Ak aj v SR toto vozidlo za 12/2016 nie je predmetom dane z motorových vozidiel, je potrebné daň zaplatiť v ČR?

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť kúpila v 5/2016 auto Ducato ako rezervu, pretože spoločnosť má viac starých áut. S autom sa nepodniká, stojí v garáži a za celý rok sa nakúpilo iba 40 l PHL, ktoré sú ešte v nádrži. Spoločnosť má vozidlo v majetku. Musí zaplatiť za vozidlo daň z motorových vozidiel za rok 2016 a môže si uplatniť odpis? 

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v prípade, že vlastníkom motorového vozidla je česká s. r. o., ktorá toto vozidlo prenajíma slovenskej s. r. o.? Česká spoločnosť má zároveň majetkovú účasť v slovenskej s. r. o. 

Dátum publikácie: 27.1.2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Aké sú povinnosti voči daňovému úradu pri nákupe auta zo zahraničia? Je potrebné a na akom tlačive poslať hlásenie daňovému úradu o kúpe?

Pri vyradení motorového vozidla z evidencie je potrebné dať daňovému úradu tieto skutočnosti vedieť?

Dátum publikácie: 24.1.2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Firma A má zakúpené auto na lízing, ktoré vzhľadom na to, že sa zmenila jeho situácia, nie je vo firme využívané. Môže takéto auto prenajímať inej firme? Ak áno, na základe nejakej zmluvy? Ako to bude potom s nákladmi na prevádzku auta a s daňou z motorových vozidiel? Ktorá firma si ich bude môcť uplatňovať?

Dátum publikácie: 4.1.2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková

V prípade podnikania v s. r. o. je možné odhlásiť z platenia dane z motorových vozidiel ťahač  + náves v prípade, že sa vozidlo nepoužívalo na podnikanie v mesiaci október a november 2016 z dôvodu, že vodič bol práceneschopný a vozidlo za ten čas nikde nejazdilo? Je možné krátiť daň z motorových vozidiel za tieto 2 mesiace pri daňovom priznaní z motorových vozidiel za rok 2016?

/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie