Vyhľadávanie > Tlačivá a formuláre > Daň z nehnuteľností
9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2017

Výkaz vyplňuje obec, ktorá je povinná ho doručiť do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia elektronickou poštou (e-mail) alebo na dátovom nosiči poštou.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Správcovia dane môžu vyrubovať miestne dane kedykoľvek v priebehu roka. Obec ako správca dane vyrubí daň platobným výmerom a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Právny stav od: 1. 1. 2016

Výkaz vyplňuje obec, ktorá je povinná ho doručiť do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia elektronickou poštou (e-mail) alebo na dátovom nosiči poštou.

Právny stav od: 1. 1. 2015

Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Výkaz vyplňuje obec, ktorá je povinná ho doručiť do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia elektronickou poštou (e-mail) alebo na dátovom nosiči poštou.

Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností pri vzniku daňovej povinnosti a pri zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane. Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením je daňovník povinný podať daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností pri vzniku daňovej povinnosti a pri zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane. Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením je daňovník povinný podať daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2012

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností pri vzniku daňovej povinnosti a pri zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane. Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením je daňovník povinný podať daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2012

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností pri vzniku daňovej povinnosti a pri zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane. Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením je daňovník povinný podať daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Partner