76 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 21. 12. 2018
Číslo: MF/019153/2018-724
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu vydáva usmernenie, ktorým určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch. Toto usmernenie nahrádza doterajšie usmernenie č. MF/014283/2016-724.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Číslo: MF/018612/2018-721

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018612/2018-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Číslo: MF/018416/2018-721
Problematika: daňová

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018416/2018-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Číslo: MF/010685/2018-721
Problematika: daňová

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 15. 11. 2018
Číslo: MF/016579/2018-721
Problematika: daňová

Oznámenie č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

FS - 8/2018
Dátum publikácie: 23. 8. 2018
Číslo: MF/010937/2018-731
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z poistenia ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731 vydalo poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

FS - 7/2018
Dátum publikácie: 31. 7. 2018
Číslo: MF/010937/2018-731

Vzor daňového priznania k dani z poistenia sa prvýkrát použije pri podávaní daňového priznania k dani z poistenia za prvý kalendárny štvrťrok roka 2019.

FS - 3/2018
Dátum publikácie: 23. 3. 2018
Číslo: MF/10386/2018-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri zdaňovaní príjmu z plynúceho v súvislosti s predajom virtuálnej meny podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 28. 12. 2017
Číslo: MF/019392/2017-721

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019392/2017-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov. Odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby, sú prílohou tohto oznámenia.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 28. 12. 2017
Číslo: MF/0019393/2017-721

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/0019393/2017-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov. Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú súčasťou tohto oznámenia.

Partner