1863 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 22. 7. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako správne zaúčtovať v občianskom združení príspevok od fyzickej osoby na neziskovú činnosť prijatý v hotovosti v jednoduchom účtovníctve? Ako príjem v pokladnici - dary a príspevky neovplyvňujúce základ dane?

Dátum publikácie: 19. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnávateľ na základe faktúry predloženej zamestnancom preplatiť príspevok na rekreáciu, pokiaľ uvedený doklad neobsahuje IČO iba DIČ a je na ňom uvedená jediná položka "prenájom chalupy na 5 nocí"?

Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ sa rozhodol darovať ojazdené vozidlá svojim zamestnancom. Je automobil, ktorý sa vyraďuje z evidencie zamestnávateľa a daruje zamestnancovi, považovaný za dar poskytnutý v súvislosti s výkonom práce?

Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi služobný byt, ktorý na tento účel prenajíma a hradí plne zamestnávateľ – mesačné nájomné 600 € bez energií. Koľko sa dodaňuje zamestnancovi ako nepeňažný prijem? Dodaňujú sa aj energie? Počíta sa suma alikvotne za mesiac, ak ho neprevzal od 1. kalendárneho dňa?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Vzťahujú sa slová „organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin“ aj na tzv. denné tábory detí, ktoré budú bez nocľahu? Môže zamestnávateľ uznať a vyplatiť príspevok na rekreáciu za denný tábor dieťaťa?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Musí alebo nemusí chovateľ dobytka tankovanie PHL do poľnohospodárskych strojov deliť systémom 80/20?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť podpíše zmluvu so študentom. Ten nemá žiadny iný príjem okrem toho, čo mu vyplatí spoločnosť (cca 1 000 €/rok), pôjde o jednorazový príležitostný prijem. Môže si to dať spoločnosť do nákladov? Musí študent podať daňové priznanie za rok 2018, ak nemal iný príjem? Ak spoločnosť poskytne takýto jednorazový príležitostný príjem, kam sa po 1. 1. 2018 zaradí? Je možné ho zaradiť aj do § 9 zákona - jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec zaplatil týždenný pobyt pre dieťa v dennom tábore počas školských prázdnin v mieste bydliska, to znamená, že nocuje doma. Vzťahuje sa príspevok na rekreáciu aj na tieto denné tábory?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

O príspevok je možné požiadať aj v prípade denného tábora počas prázdnin aj v tom prípade, že nie je pobytový - napr. prímestský tábor?

Dátum publikácie: 12. 7. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Fyzická osoba bola do 30. 6. 2018 študentom. Od 1. 7. 2018 platila dobrovoľné poistné na zdravotné poistenie. Za rok 2018 vykáže príjmy dosiahnuté podľa Autorského zákona (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov) na základe zmluvy uzatvorenej od 1. 9. 2018, ktoré boli vyplatené v mesiaci októbri 2018. K týmto príjmom si chce uplatniť paušálne výdavky. O akú výšku zaplateného poistného si môže zvýšiť tieto výdavky?

...

Partner