www.skdp.sk
Vyhľadávanie > Účtovné súvzťažnosti > Nezisková organizácia
483 výsledkov
...
Právny stav od: 1.1.2015

Prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období 2015.

Právny stav od: 1.1.2015

Spôsob vykonania technického zhodnotenia, vlastníctvo k nemu, ako aj spôsob vysporiadania  po ukončení nájmu alebo v prípade predčasného ukončenia nájmu musia mať účtovné jednotky upravené v zmluve.

Právny stav od: 1.1.2015
Právny stav od: 1.1.2015
...
/res/dc-top-dot.png

Zruš filter

vzdelavanie